Стратегічні орієнтири » Ефективність податкової системи України » Торубка Г.І. Аналіз позитивних тенденцій податку на додану вартість у 2011 році
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3261
  • Автор: anya41290
  • Дата: 9-10-2011, 21:46
 (голосов: 0)
9-10-2011, 21:46

Торубка Г.І. Аналіз позитивних тенденцій податку на додану вартість у 2011 році

Категорія: Ефективність податкової системи України

УДК 336
© Торубка Г.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-49с

Аналіз позитивних тенденцій податку на додану вартість у 2011 році

Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасна податкова система України потребує наявності в її складі надійного та стабільного джерела доходної частини бюджету. ПДВ став цим стабільним джерелом формування доходів Державного бюджету. Це зумовлено тим, що він є податком на споживання, і кінцевий споживач виступає платником цього податку.
Питання податкового обліку висвітлено у працях таких науковців: О. Бандурко, Ф. Бутинець, М. Кучерявенко, В. Костюченко, В. Гурєв, Ю. Іванов.
Податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм Податкового кодексу України, а саме розділу V [1].
Наявність податку є однією з обов’язкових умов вступу країн до Європейського Союзу. З метою поповнення державного бюджету податок на додану вартість було введено і в Україні. На початку 90-х років його ставка складала 28%, на сьогоднішній день її зменшено до 20%. Податковий кодекс України передбачає подальше зменшення ПДВ до 17% з 1 січня 2014 року [3].
Станом на 1 березня 2011 р. на обліку в органах податкової служби перебувають 243,5 тис. юридичних та 29,4 тис. фізичних осіб – платників податку на додану вартість.
Одним із основних пріоритетів Департаменту адміністрування податку на додану вартість ДПА України є організація нормотворчої роботи шляхом розробки пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства з ПДВ. Ще одним завданням є виконання заходів з реалізації державної регуляторної політики та розробки методології застосування законодавства з ПДВ.
Слід зазначити, що суми, які надходять до бюджету з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів щороку зростають. Зокрема, у 2010 р. вони досягли 53,6 млрд. грн., що на 17% більше ніж у 2009 р., та на 19% - ніж у 2008 році. Цю динаміку ми можемо побачити на рисунку 1.
Торубка Г.І. Аналіз позитивних тенденцій податку на додану вартість у 2011 році


Рис.1. Збір податку на Додану вартість у 2008 – 2011 рр.
Досягнутий у попередньому році темп надходження сум податку до бюджету зберігся і в поточному році. За січень – лютий до державного бюджету надійшло 12,4 млрд. грн. податку, що на 5,5 млрд. грн., або на 80%, більше ніж за аналогічний період 2010 р. ( рис. 2). Загалом завдання зі збору ПДВ, установлене мінфіном України на січень – лютий, виконано на 113,1%, до бюджету надійшло 1,4 млрд. грн. [4].
Торубка Г.І. Аналіз позитивних тенденцій податку на додану вартість у 2011 році


Рис. 2. Виконання завдань зі збору ПДВ у 2011 р.

Позитивним поштовхом стало повідомлення про автоматичне відшкодування. До переліку платників ПДВ, які першими отримають його відшкодування в автоматичному режимі, включено 24 підприємства [2].
Передумовою переходу до нових методів адміністрування ПДВ є впровадження електронної звітності. Кількість платників податку на додану вартість, які звітують в електронному вигляді засобами e-mail, постійно зростає: у 2008 р. – 38,5 тис., у 2009 р. – 67,9 тис., у 2010 р. – 95,2 тис., у січні 2011 р. – 101,6 тис. Метою цих дій є мінімізація суб’єктивного впливу на платника податку та мінімізувати контакти податкового інспектора з платником податків [4].
Проаналізувавши різноманітні позитивні аспекти зміни податку на додану вартість, можемо зробити висновок, що процес адміністрування почав активно вводитись в дію. В майбутньому ми плануємо спостерігати лише позитивні тенденції.

Література:
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755 - VI [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
2. Германова О. Автоматичному відшкодуванню - бути! // Вісник податкової служби України. -2011.-№11.-С.З-4.
3.Івасінський А. Правові перспективи удосконалення відшкодування податку на додану вартість в Україні з урахуванням європейського досвіду [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nivif/2011_3/3.pdf
4. Лапшин Ю. Податок на додану вартість: позитивні тенденції // Вісник податкової служби України. - 2011. - №11. - С. 6 - 7.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^