Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Панич О.І. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 14
  • Автор: Oksana_Panych
  • Дата: 31-10-2019, 09:31
 (голосов: 0)
31-10-2019, 09:31

Панич О.І. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2019

УДК 336
© Панич О.І., 2019
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України

Сьогодні в Україні становлення та розвиток високоліквідного фінансового ринку інтегрованого в світову фінансову систему є одним з ключових завдань, адже упродовж кількох останніх десятиріч роль та значення фінансового ринку у національних економіках усіх країн світу різко зросла. Фінансовий ринок став одним з найважливіших інструментів сильного економічного середовища, який підтримуватиме корпоративні ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів.
Фінансовий ринок – це складна відкрита економічна система, яка представляє собою сукупність економічних відносин та інститутів, пов’язаних з перерозподілом капіталу [4].
На даному етапі розвитку фінансовий ринок України характеризується нестабільністю, суттєвим відтоком фінансових ресурсів та слабким розвитком фінансових посередників. Однак розвиток країни в цілому неможливий без потужного фінансового ринку. Саме тому дослідження даної теми є надзвичайно актуальним та вкрай необхідним. Питанням фінансового ринку в Україні, проблемам і перспективам його розвитку присвячено праці багатьох вчених, серед яких О.А. Білоус, О.Д Василик, О.В. Єрмошкіна, С.В. Онишко, О.В. Онікієнко, В.М. Опарін, Г.Г. Козоріз, Т.Л. Кучер, І.О. Школьник та інші.
Нестабільність вітчизняної фінансової системи пов’язана, найперше, з відстороненістю учасників фінансових ринків від стимулювання розвитку економіки, їх орієнтованість на отримання швидких прибутків, а також зумовлена відсутністю довіри населення до фінансово-кредитних установ та відсутністю ефективного позичальника. Фінансовий ринок повинен стати одним з основних механізмів мобілізації вільних ресурсів для розвитку економіки і формування надійних інструментів заощадження для населення.
Найбільш актуальними проблемами фінансового ринку є:
- проблема мобілізації ресурсів;
- відсутність фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки;
- нерозвиненість та недосконалість фінансової системи;
- непрозорість фондового сегменту РФП;
- нерозвиненість законодавчої бази, зокрема з питань захисту прав інвесторів та емітентів, що ускладнює залучення інвестицій і вихід наших інвесторів на зарубіжні ринки;
- відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання і нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, що є однією із серйозних проблем розвитку фінансового сектора в цілому [1].
Для вирішення цих проблем та формування досконалого вітчизняного фінансового ринку, який згодом стане повноцінним учасником світової фінансової системи необхідно:
1. Сформувати належний рівень фінансової культури українського суспільства, що включає в себе: фінансову грамотність, фінансову відповідальність, культуру фінансового планування, стимулювання фінансової інноваційності.
2. Запровадити інноваційні фінансові інструменти в Україну, що буде сприяти зниженню вартості власного капіталу для вітчизняних підприємств корпоративного сектору, що сприятиме нарощенню прямих іноземних інвестицій в економіку країни.
3. Залучати іноземні інвестиції у вітчизняну економіку, що сприятиме зростанню частки інвестування у валовий внутрішній продукт України, що призводитиме до зростання економіки країни в майбутньому.
4. Удосконалити правову базу.
5. Затвердити чітку концепцію інтеграції України у світовий економічний простір.
6. Формувати державну підтримку для фінансових посередників та інститутів, оскільки з них і починається стабілізація фінансової системи [2].
7. Відновити довіру населення до інститутів фінансового ринку.
8. Сформувати ефективну систему перерозподілу ресурсів з їх спрямуванням на реалізацію проектів економічного розвитку [1].
Вдосконалення підходів до організації функціонування фінансового ринку в Україні має відбуватися з урахуванням того факту, що держава повинна регулювати економіку, як наочно довела глобальна фінансова криза, але процес державного втручання не повинен зводитись лише до регулювання – держава має визначати пріоритети її розвитку (у тому числі фінансового ринку). На сьогодні в Україні, як і в цілому світі, головне завдання – це розроблення та запровадження постійно діючого механізму вдосконалення й розвитку фінансового ринку з урахуванням світових тенденцій сучасної епохи.
Таким чином, щоб вирішити основні проблеми фінансового ринку, слід здійснювати постійний моніторинг діяльності фінансових установ, ліквідувати неплатоспроможні фінансові установи, оздоровити фінансову систему, забезпечити функціонування системи ефективного нагляду, що дасть змогу ефективно працювати всій фінансовій системі загалом.

Список використаних джерел:
1. Дешко А. П’ять кроків, які врятують фінансовий ринок України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/p-yatkrokiv-yaki-vryatuyut-finansoviy-rinok-ukrayini-_.html.
2. Лютий І., Дрозд Н. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 63–72.
3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
4. Савінова Ю. М. Особливості розвитку фінансового ринку України як основи функціонування системи фінансового посередництва / Ю. М. Савінова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2042.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
^