Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Базюта О.Ю. Роль інноваційних фінансових інструментів для розвитку фінансового ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2019, 14:50

Базюта О.Ю. Роль інноваційних фінансових інструментів для розвитку фінансового ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2019

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с, 31.10.2019

Основною рушійною силою, без якої неможливий ефективний
розвиток фінансового ринку та національної економіки загалом, є
впровадження інновацій. Суспільство увійшло в епоху активних
фінансових відносин, тому потребує прийняття несподіваних рішень та
появи фінансових інновацій, які змінять структуру фінансового ринку і
впливають на його розвиток. Інновації, які запроваджуються на
фінансовому ринку, мають сьогодні вирішальне значення для успішного
розвитку національних фінансових систем, і є, з одного боку,
закономірним результатом його еволюції, а з іншого, дають можливість
фінансовим установам вирішувати конкретні поставлені проблеми.
Фінансові інновації – це результат творчого пошуку нового підходу
до вирішення проблеми у фінансовій галузі, який реалізується шляхом
створення та дифузії нових фінансових продуктів, інструментів,
технологій, процесів, орієнтованих на ефективне управління фінансовими
ресурсами та ризиками з метою забезпечення розвитку,
конкурентоспроможності та фінансової стійкості.[4, с. 84]
Методи створення фінансових інновацій: комбінування,
вдосконалення або розчеплення існуючих продуктів чи їхніх елементів,
декомпозиція цінних паперів, використання існуючих властивостей у новій
якості. [5]
Вирішальна роль у процесі створення нових фінансових інструментів
належить інвестиційним банкам, які розробляють фінансові продукти для
задоволення специфічних потреб емітентів та інвесторів у формуванні
бажаних грошових потоків із найкращим можливим поєднанням ризику,
дохідності та ліквідності.
До нових фінансових інструментів належать брокерські рахунки
управління готівкою, облігації, забезпечення пулом іпотек, процентні
свопи, конвертовані облігації з правом дострокового погашення, звільнені
від податку облігації з плаваючою ставкою та ін. Інноваційні фінансові
інструменти виконують функцію засобу сек‘юритизації, яка передбачає
механізм трансформування боргових зобов‘язань фінансової установи у
ліквідні боргові фінансові інструменти, забезпечених активом або пулом
однорідних активів. До інноваційних фінансових інструментів, які
забезпечують сек‘юритизацію, ми віднесемо цінні папери забезпечені
активами, цінні папери забезпеченні іпотекою та забезпечені боргові
зобов‘язання. [3, с. 97]
Запровадження в Україні новітніх фінансових інструментів
покращить функціонування фінансового ринку, підвищить ефективність
розподілу грошових ресурсів, що сприятиме стабільному зростанню
національної економіки та суспільного добробуту. Світові тенденції у
сфері розвитку фінансових інновацій видаються далекими від вітчизняної
дійсності. Однак прагнення України стати повноцінним членом
міжнародної фінансової системи вимагає відповідати світовим вимогам та
стандартам.[2, с. 181]
Отже, роль інноваційних фінансових інструментів являється дуже
великою для розвитку як фінансового ринку так і національної економіки загалом. З огляду на це, актуальним залишається вивчення теорії і
практики фінансових інновацій, особливостей фінансового ринку. Нині
запровадження новітніх фінансових інструментів є головним напрямом
підвищення ефективності функціонування фінансових ринків. Розвиток
інструментарію фінансового ринку дає змогу зробити його надійним
джерелом залучення фінансових ресурсів і створення відповідної
інфраструктури для інвесторів.

Список використаних джерел:
1. Андрощук І. В. Фінансові інновації: суть та проблеми їх поширення
[Електронний ресурс] / І. В. Андрощук, О. М. Кравчук – Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_35/Zm/18PDF.pdf
2. Бурденко І. М. Передумови створення та використання інноваційних
фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів
України / І. М. Бурденко / Маркетинг і менеджмент інновацій – 2012. -
No3. – С. 181-190.
3. Кучер Т. Л. Інноваційні фінансові інструменти: теоретичні засади
процесу утворення / Т. Л. Кучер, В. С. Свірський / Інноваційна
економіка – 2012 р. - No8
4. Пантелеєва Н. М. Ринок фінансових інновацій: основи формування та
розвитку / Н. М. Пантелеєва / Вісник університету банківської справи
національного банку України. – 2011. - No2.
5. Шелудько В. М. Інновації на ринку фінансових інструментів
[Електронний ресурс] / В. М. Шелудько. – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1806020339379/finansi/innovatsiyi_rinku_finansovih
_instrumentiv/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^