Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Кувіков О.С. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ (2019 р.)
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2019, 21:15

Кувіков О.С. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ (2019 р.)

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Кувіков О.С.,
2019 р.
ЛНУ імені Івана Франка,
ЕкДМ-51с

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Фінансовий ринок в Україні відіграє важливу роль, оскільки має суттєвий вплив для розвитку усіх секторів економіки країни. Розвинений фінансовий ринок є одним з необхідних атрибутів архітектури фінансово-економічних відносин, що значною мірою характеризують стан розвитку національної економіки. Тому зміцнення ринку фінансових послуг України потребує дослідження сучасного стану його розвитку, виявлення проблем і своєчасності визначення основних напрямів його розвитку, що в сукупності впливає на ефективність функціонування економіки країни загалом.
Аналіз та напрями дослідження. Питанням розробки теоретичних засад функціонування фінансового ринку займались такі економісти: Г. Марковіц, Р. Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, В. Андрущенко, О. Білорус, С. Боринець, В. Будкін, О. Гаврилюк, А. Гальчинський та інші.
Метою даної статті є дослідження та аналіз стану ринку фінансових послуг в Україні та перспектив їх розвитку.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий ринок – це складна відкрита економічна система, яка представляє собою сукупність економічних відносин та інститутів, пов’язаних з перерозподілом капіталу. Фінансовий ринок став одним з найважливіших інструментів розвитку національних економік, за допомогою якого вирішуються фінансові, інвестиційні і соціальні питання. На сьогоднішній день найбільш ефективними учасниками фінансового ринку України є комерційні банки та страхові компанії. Саме ці учасники формують найбільш істотну частку фінансових ресурсів[1 c.1-2].
Важливим є те, що до 2014-2015 років банківська система України ефективно розвивалася та мала всі перспективи на досягнення успіху і світове визнання. У цей період була найважча фінансова криза для банків. Єдиний державний регулятор – НБУ не в змозі був проводити ефективну політику управління, і в один момент банки втратили довіру серед українців. А це, своєю чергою, позначилося на діяльності банків. [2 c.496-497]
Так, із кожним роком їх кількість суттєво зменшується і станом на 01.09.2019 в нашій державі залишилось 76 діючих банків. Хоча ще в 2013 році їх було 176.
До конкретних шляхів розвитку банківського сектору України можна віднести: [2 c. 497]
– створення сучасного банківського законодавства з орієнтацією на законодавство Європейського Союзу та сучасну міжнародну практику;
– перехід банківської системи на систему обліку, що базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності;
– створення національної платіжної системи на основі передових комп'ютерних технологій;
– створення й постійне вдосконалення системи банківського нагляду.
Серед небанківських фінансових посередників найбільш розвиненими є страхові компанії. Однак існує низка проблем, які гальмують розвиток страхового ринку в Україні та не забезпечують розкриття його потенціалу для зростання економіки. Зокрема, низька зацікавленість у страхуванні, через невисоку платоспроможність населення; нерозвиненість страхування життя та медичного страхування; недостатня капіталізація та низька ліквідність страховиків; низька інвестиційна активність страхових компаній; недовіра до страховиків. [4]
Особливої уваги заслуговує розвиток таких фінансових послуг, як лізинг і факторинг. Головними проблемами на ринку лізингових послуг є: несформованість на загальнодержавному рівні політики щодо перспектив розвитку лізингу; невизначеність податкових пільг для лізингових компаній; занадто висока вартість кредитів комерційних банків, короткостроковий період кредитування. Основний чинник, який гальмує розвиток факторингу в Україні – недостатньо підготовлена законодавча база. Крім того, в Україні функціонує лише близько 25 компаній, які безпосередньо надають факторингові послуги.[4]
Досить вагомою проблемою ринку фінансових послуг в Україні є тіньовій сектор економіки,який можна подолати через реформування податкової системи, оздоровлення фінансово-кредитної сфери, зменшення позабанківського обігу грошової маси, забезпечення внутрішньої та зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, припинення відпливу капіталів за кордон, захист інтересів вкладників, виважена політика внутрішніх і зовнішніх запозичень.[3 c.3]
Висновки. Отже, станом на сьогодні для України головним завданням є розроблення та запровадження постійно діючого механізму вдосконалення й розвитку фінансового ринку з урахуванням світового досвіду. Також,важливо зазначити, що до проблеми розвитку ринку фінансових послуг потрібно підходити комплексно і цілеспрямовано, адже подолання вищевказаних проблем призведе до стрімкого економічного зростання національної економіки і готовності нашої держави впевнено увійти у глобальну фінансову систему.


Список використаних джерел
1. Баліцька Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового ринку України / Н.В. Баліцька, Я.Г. Бучковська // Хмельницький університет управління та права. – ст. 1-3.
2. Танчак Я.А Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні / Я.А.Танчак, В.І. Поліщак // Приазовський економічний вісник. – 2018 р. - № 6(11). – ст. 495 – 499.
3. Урусова З. П. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні / З.П. Урусова., В. В. Ярмош // Економіка. – 2014 р. – ст. 137 – 139.
4. Фандєєва Н.В. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] / Н.В. Фввандєєва// Дніпропетровський національний університет. Економічні науки. - № 3. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Economics/22976.doc.htm

Посилання: Ринок фінансових послуг, Перспективи розвитку фінансового ринку України, фінансовий ринок, фінансові послуги

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^