Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Мацькова В.В. Суть форфейтингу, сучасний стан в Україні та шляхи його вдосконалення
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2019, 21:16

Мацькова В.В. Суть форфейтингу, сучасний стан в Україні та шляхи його вдосконалення

Категорія: Фінансовий ринок 2019

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-52с

Суть форфейтингу, сучасний стан в Україні та шляхи його вдосконалення

Процеси, що відбуваються сьогодні у світовій економіці (посилення інфляційних тенденцій, проблеми неплатежів, зростання загальної економічної нестабільності та ін.), сприяють зростанню економічних ризиків під час розрахунків між господарюючими суб‘єктами, у зв‘язку з чим виникає необхідність використання для банків і підприємств різних фінансових інструментів, одними з яких є форфейтингові операції.
Форфейтинг – це операція з придбання фінансовим агентом, що зветься форфейтор, комерційного зобов‘язання позичальника, яким виступає покупець/імпортер, перед кредитором (продавцем/експортером). Дана операція – специфічна форма кредитування торговельних операцій. Основною умовою форфейтингу є те, що всі ризики за борговими зобов‘язаннями переходять до форфейтора без права повернення на зобов‘язання продавця [1].
Виділяють два види форфейтингу: внутрішній (угода відбувається між учасниками однієї країни) та зовнішній (залучаються виробничі резерви різних країн або іноземний капітал). В Україні внутрішній форфейтинг не отримав широкого поширення, як у західних країнах. Багато і чому це пояснюється недостатністю законодавчої бази, пов‘язаною з роботою з борговими цінними паперами, але поряд із цим зростає участь українських підприємців у міжнародному форфейтингу [3].
Форфейтинг застосовується [4]:
● у фінансових операціях – з метою швидкої реалізації довготермінових фінансових зобов'язань;
● в експортних операціях – для сприяння надходження готівки експортеру, який надав кредит зарубіжному покупцеві
В Україні форфейтинг розвивається досить повільно. Одним із бар‘єрів для розвитку форфейтингу виступає специфічна географія українського імпорту. В Україні, як правило, ризики досить високі, і західним компаніям важко знайти гідного гаранта або аваліста для векселя покупця [2].
Українське законодавство також обмежує форфейтинг. Банки не можуть виступати в ролі форфейтору, лише в ролі агенту.
Щоб значно збільшити можливості форфейторів та їхніх клієнтів, потрібно також здійснити нормалізацію податкового законодавства України. Нині вторинного ринку форфейтингу в Україні не існує [2].
Українські банки за ризиками розвинених країн не витримують конкуренцію за ставками, а середньострокові ризики країн, що розвиваються, вони не готові приймати.
В Україні безпосередньо ринок форфейтингу ще погано розвинений і далеко не досконалий, багато в чому це пов‘язане з тим, що банки не можуть виступати як форфейтори через низку законодавчих обмежень. При цьому банки не мають досвіду роботи за схемами форфейтингу, особливо за середньострокових ризиків.
Можна виділити наступні шляхи вдосконалення форфейтингових схем[3]:
1. Очевидним бар'єром на шляху розвитку форфейтингу в Україні є специфічна географія українського імпорту. Як правило, в Україні досить високі ризики, і західним компаніям дуже складно знайти гідного гаранта/аваліста для векселя покупця в країні з нестабільною економікою. Таким чином, удосконаленню та розвитку форфейтингових схем в Україні сприятимуть створення стабільного економічного середовища, мінімізація ризиків, розвиток інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.
2. Форфейтингова схема все ж істотно складніша в організації, ніж, наприклад, факторингова. Тобто вдосконалення потребує безпосередньо форфейтингова схема з урахуванням міжнародного досвіду та національних особливостей її використання в Україні.
3. Основним обмежувачем форфейтингу є українське законодавство, тому українські банки можуть виступати лише в ролі агента, але ніяк у ролі форфейтора. Також воно вкрай повільно акцептує світову ділову практику, розглядаючи у кожному новому інструменті спосіб обману фіскальної системи. Таким чином, нормалізація та вдосконалення податкового законодавства могли б значно збільшити можливості форфейторів та їхніх клієнтів.

1. Басюк Т.П. Фінансові аспекти зовнішньоекономічних операцій. Економіка, фінанси, право. 2017. № 6
2. Ізмайлова Н. Сутність форфейтингу: позитивні та негативні сторони його використання [Електронний ресурс] / Н. Ізмайлова, О. Мелета // Економічний аналіз. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/ecan_2013_12(2)__43.pdf.
3. Хома І. Б. Особливості використання та вдосконалення форфейтингу в Україні на основі міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / І. Б. Хома, І. Л. Данилів // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/70.pdf
4. Шпаргало Г. Є. Характеристика форфейтингу як форми експортного фінансування [Електронний ресурс] / Г. Є. Шпаргало // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/harakteristika-forfeytingu-yak-formi-eksportnogo-finansuvannya.pd
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^