Стратегічні орієнтири » Ефективність податкової системи України » Борошок М.С. Механізм оподаткування прибутку підприємств
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
11-10-2011, 16:58

Борошок М.С. Механізм оподаткування прибутку підприємств

Категорія: Ефективність податкової системи України

УДК 336
© Борошок М.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Механізм оподаткування прибутку підприємств


Найважливішим фактором економічного зростання в країні є активна підприємницька діяльність, яка підвищує соціально-економічні показники держави. Кожне підприємство прагне максимізувати свій прибуток, а це можливо лише за умови існування оптимальної системи оподаткування прибутку. Саме для того, щоб стимулювати підприємницьку діяльність, забезпечувати зростаючий її розвиток, необхідно створити оптимальну податкову систему, яка б надмірно не обтяжувала підприємців, але забезпечувала стабільний дохід до державного бюджету.
Податок на прибуток за формою оподаткування є прямим податком, що безпосередньо залежить від розміру доходів платника і вплив його на діяльність суб’єктів господарювання дуже істотний [1; с.262]. Система оподаткування прибутку підприємств має значний вплив саме на прийняття фінансових рішень. Насамперед це рішення щодо питання куди спрямовувати прибуток на споживання чи нагромадження, вибору методів фінансування підприємства, вибору правових форм організації бізнесу, розподілу трудових і матеріальних ресурсів між окремими сферами господарської діяльності, галузями та територіями [3; с.81].
Для оподаткування прибутку використовують відповідний механізм. Цей механізм включає спеціальні розроблені і законодавчо закріплені форми і методи оподаткування юридичних і фізичних осіб, які забезпечують економічне зростання та матеріальний добробуту громадян. При цьому до системи прямого оподаткування включаються правові, організаційні і методичні заходи, за яких забезпечується перехід частини новоствореного продукту із власності окремих платників у власність усієї держави для досягнення поставлених перед нею певних завдань і цілей [2;c. 63].
В Україні удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств налічує уже приблизно десять років і загалом обґрунтований на ідеях, схвалених країнами із розвинутою ринковою системою та відносинами. Реалізація цього механізму на практиці потребує вдосконалення.
По-перше, це спеціальні податкові правила визнання доходів і витрат, що не відповідають принципам відповідності та методам нарахування, які були загальноприйняті при розрахунку фінансових результатів.
По-друге, потрібно забезпечити можливість функціонування механізму оподаткування прибутку таким чином, щоб він за інших рівних умов був нейтральним і якнайменше перешкоджав рішенням інвесторів щодо фінансування вітчизняного підприємства. Для цього необхідне удосконалення оподаткування прибутку, що розподіляється на дивіденди.
По-третє, механізм оподаткування прибутку має бути більш економічним і фіскально-ефективним. Потрібно забезпечити належне податкове регулювання, створене на спеціальних стимулах і вбудованих у дію системи оподаткування прибутку, яке б дозволило досягнути поставлених цілей з мінімальними втратами для бюджету.
Зауважимо, щоб удосконалити ідеологію податкової політики потрібно: підтримувати не конкретні підприємства, а підприємництва; створювати однакові умови роботи для всіх; ввести низькі податки, які б сплачувалися усіма [4; с.74].
Серед варіантів удосконалення податкової політики держави може стати запровадження податкової шкали прибуткового оподаткування, для виходу доходів із тіні. При певних перевагах такого підходу (спрощення адміністрування податку, збільшення надходжень до бюджету) рівень тінізації української економіки продовжує залишатися ще на досить високому рівні.
Світовий досвід податкового реформування довів, коли економіці країни потрібні істотні структурні перебудови та масштабні соціальні реформи, урядом використовуються різного роду податкові пільги, такі як:
- надання підприємствам податкових інвестиційних кредитів;
- використання прискореної амортизація, яка дозволить суттєво зменшити базу оподаткування;
- надання податкових канікули;
- скасування податків на реінвестований прибуток.
Висновки: Таким чином, податок на прибуток на сьогодні є одним із найголовніших прямих податків. Він має значне фіскальне значення, регульований характер, широкі можливості стимулювання підприємницької діяльності. Україні необхідно формувати ефективну податкову систему і раціональну бюджетну політику. Саме податкові пільги стимулюють розвиток економіки і є найефективнішими інструментами податкової політики держави.
Список використаних джерел:
1. Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О. та ін..Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / За ред.. Н.І. Редіної. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.
2. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств. -- К.: Знання-Прес, 2006. -- 423 с.
3. Субботович Ю.Л. Податок на прибуток – регулятор підприємницької діяльності // Фінанси України. – 2001. - № 12.
4. Бабіч В.В., Поддєрьогін А.М.Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об’єкта оподаткування.// Фінанси України. – 2010 .- № 9. – С. 71-77.
5. Бавін. Є.В. Механізм оподаткування прибутку підприємств ефективність функціонування промислових підприємств. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Інститут економіки промисловості НАН України. Донецьк, 2005.

Посилання: Механізм оподаткування прибутку підприємств

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^