Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Ярмоловська М.Р. Економічна сутність факторингу
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2019, 22:26

Ярмоловська М.Р. Економічна сутність факторингу

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Існує безліч наукових підходів до визначення сутності факторингу, які підтверджують багатогранність та багатоаспектність даного поняття у його теоретичному та практичному аспектах. Так, законодавство свідчить про те, що серед фінансових послуг, які на договірних засадах надаються банками та фінансовими установами своїм клієнтам, певне місце посідають операції з факторингу, тобто придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані інші послуги та прийняття послугонадавачем на себе ризику виконання таких вимог і прийом платежів.[2, 3]
Вітчизняний економіст Ю. М. Лисенко підходить до визначення цього терміна дещо іншим чином. Він стверджує, що факторинг — це фінансова операція, за якою одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження іншої сторони (клієнта) за плату, а клієнт поступається або зобов'язується поступитися фактору своїм правом грошової вимоги до третьої особи (боржника).[4]
Інші джерела зазначають, що факторинг – це особливий вид беззаставного фінансування на цілі поповнення обігових коштів в обмін на відступлення прав вимоги дебіторської заборгованості або грошей, які будуть оплачені постачальникові через певний час у майбутньому за поставлений товар, виконані роботи або надані послуги. Фактично факторинг дозволяє вивільнити вкладені постачальником кошти у товар або у виконання робіт чи надання послуг, іншими словами – обміняти первинний бухгалтерський документ на гроші.
Учасниками факторингової угоди є три сторони:
1) фактор – банк або фінансова компанія як сторона згідно з договором факторингу, якій клієнт відступив права грошової вимоги до дебіторів за відвантажену їм продукцію (виконані роботи, надані послуги);
2) постачальник (клієнт фактора) – це юридична особа, яка поставляє товар (виконує роботи, надає послуги) дебіторові з відтермінуванням платежу;
3) покупець (дебітор) – це юридична особа, яка купує товари (роботи, послуги) у клієнта з відтермінуванням платежу. [5]
За умови, що фактором виступає банк, то типовий механізм факторингу охоплює такі етапи:
1)продавець здійснює постачання товару покупцю на умовах відстрочення;
2)продавець переуступає банку право грошової вимоги до покупця за поставлений товар;
3)після отримання документів про постачання товарів, послуг банк виплачує продавцю 95% від суми платежу за поставлений товар чи надані послуги, а решту суми боргу банк тимчасово отримує у зв’язку з прийняттям ризику непогашення боргу;
4)боржник одержує від продавця письмове повідомлення про відступення права грошової вимоги банку;
5)боржник сплачує за поставлені йому товари або надані послуги на умовах відстрочення платежу шляхом переказування коштів на спеціальний рахунок банку, а отримана сума йде на погашення відступленої клієнтом на користь банку заборгованості;
6)банк залишок платежу спрямовує на рахунок продавця.
Тому банки-фактори пропонують такі види угод:
oдоговір повного обслуговування – відкритий факторинг без права регресу, пропонується постійним клієнтам;
oугода повного обслуговування з правом регресу для нових клієнтів, що можуть перейти в категорію постійних;
oагентська угода або оптовий факторинг – банк купує неоплачені боргові вимоги, але не ставить вимог до покупця (цим займається продавець), тому послуги фактора опла¬чуються після повного погашення зобов’язань;
oзакритий договір, коли продавець зацікавлений лише в кредитуванні, однак підвищує ризик фактора, а отже, зростають вимоги до клієнта. [1]
Варто звернути увагу на те, що серед основних функцій факторингу можна виділити такі:
•фінансування поставок товарів;
•управління дебіторською заборгованістю, що передбачає:
-контроль за своєчасністю оплати заборгованості,
-експертизу документів, що підтверджують дійсність поставки товарів;
•уникнення валютних, процентних, ліквідних, ринкових ризиків;
•інформаційне обслуговування клієнта (оцінка платоспроможності контрагентів постачальника). [5]
Крім того, факторинг дає змогу постачальникові мінімізувати ризики, пов'язані із відстроченням оплати придбання товару або послуги, зменшує необхідність у відволіканні значних адміністративних ресурсів для отримання оплати від покупця за поставлені товар або послугу та дає змогу постачальнику отримати кошти за свою дебіторську заборгованість. В загальному портфелі факторингу 64% займають підприємства торгівлі, 33% - підприємства-виробники агропромисловості, 3% підприємства малого і середнього бізнесу.
Як для постачальників, так і для покупців факторинг має свої переваги. Зокрема, для постачальників – це збільшення кількості потенційних покупців, покращення ділового іміджу, платоспроможності та трансформація дебіторської заборгованості в грошові ресурси. Для покупців існують такі можливості, як проведення розрахунків з постачальниками з відтермінуванням платежу та збільшення об’єму закупівель. Ще однією перевагою є відсутність необхідності в банківському кредиті. [1]
Отже, з усього вищенаведеного, можна зробити висновок, що факторинг — це особливо вигідна форма фінансування, що дає змогу керівництву і працівникам сконцентруватися на виробничих проблемах і максимізації прибутку, що прискорює одержання більшої частини платежів, гарантує повне погашення заборгованості і знижує витрати з ведення рахунків. Але для забезпечення розвитку ринку факторингу в Україні необхідно створити умови для формування спеціалізованих факторингових компаній, котрі зможуть професійно здійснювати факторинг як комплексну операцію: фінансування, інформаційно-аналітичне обслуговування та робота з дебіторами клієнта.

Список використаної літератури:
1.Еш С. М. Ринок фінансових послуг: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 2018. — 420 с.
2.Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
3.Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
4.Лисенко Ю. М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. — К., 2005. — С. 179.
5.Факторинг: навч. посібник / О. Д. Вовчак, В. І. Рудевська, А. Л. Єпіфанова. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 299 с.

Посилання: факторинг, фінансовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^