Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Тихонька У.Т. Проблеми і перспективи розвитку «зелених» облігацій в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 301
  • Автор: Uliana
  • Дата: 31-10-2019, 23:45
 (голосов: 0)
31-10-2019, 23:45

Тихонька У.Т. Проблеми і перспективи розвитку «зелених» облігацій в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2019

УДК 336
© Тихонька У.Т., 2019
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-43с

Проблеми і перспективи розвитку «зелених» облігацій в Україні

В Україні розроблено багато інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, для реалізації яких необхідно залучати значні обсяги довгострокових фінансових ресурсів. Таке довгострокове фінансування, у сучасних умовах економіки, нелегко отримати від банківських установ та на місцевому ринку капіталу.
Нині Україна зазнає різкої реструктуризації енергетичного сектору, оскільки геополітичні міркування змусили його зменшити залежність від імпорту енергоносіїв, підвищити ефективність використання палива та отримати доступ до джерел енергії, які є більш надійними. «Зелені» облігації можуть стати важливим інструментом для «зелених» фінансів України та для того, щоб країна побудувала свою «зелену» економіку [4, с. 690].
«Зелена» облігація – це борговий інструмент, кошти від продажу якого спрямовуються виключно на фінансування «зелених» проектів [3, с. 71].
Даний сегмент фондового ринку України поки є нерозвиненим, але питання щодо випуску «зелених» облігацій вивчають багато вітчизняних та зарубіжних вчених і економістів, зокрема В. Дорошенко, К. Елісон, М. Карлін, Н. Ліндберг, Т. Пімоненко, Б. Порфир'єв, О. Решетило, Р. Сандор, О. Сущенко, А. Фролов та інші.
Головним критерієм таких проектів є їх екологічне спрямування. Напрямки «зелених» проектів: відновлювані джерела енергії, розвиток альтернативних джерел енергії, ефективність використання електроенергії, підвищення теплоізоляції житлових будинків, утилізація та переробка відходів, екологічно чистий транспорт, ефективне використання земельних ресурсів, збереження флори і фауни, водних ресурсів, адаптація до змін клімату [4, с. 690].
До ризиків запровадження «зелених» облігацій належить: відсутність політичної волі та недовіра інвесторів через аморфність механізмів захисту корпоративних прав [1].
Економісти виділяють такі проблеми залучення «зеленого» фінансування в Україні, як: недоступність довгострокових кредитних ресурсів, брак фінансових інструментів інвестування, нерозвиненість ринку цінних паперів, недосконале законодавче регулювання галузі, низький суверенний рейтинг.
Ці проблеми можна вирішити таким чином:
1) запровадження в Україні ринку «зелених» облігацій, що відкриває доступ до світового ринку капіталу та великого різноманітного об’єднання інвесторів;
2) введення в обіг «зелених» облігацій в Україні, що стане інструментом здешевлення фінансових ресурсів в реалізації «зелених» проектів та організації ринку інвесторів, що дасть змогу мобілізувати потрібні фінансові ресурси у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності;
3) запровадження в національне законодавство керівних принципів «зелених» облігацій (відповідних міжнародним) та порядку їх дотримання;
4) допомога міжнародної організації «Climate Bonds Initiative» країнам неінвестиційної категорії щодо сертифікації «зелених» облігацій міжнародним стандартом, що робить їх привабливими для інвесторів [4, с. 689-690].
Згідно з даними міжнародної організації «Сlimate Bonds Initiative» загальний обсяг розміщення «зелених» облігацій у світі у 2018 році становить вже 389 млрд. доларів. Це у 2,4 рази більше, ніж у 2017 році. При цьому майже 2/3 коштів, залучених від випуску «зелених» облігацій, спрямовуються на відновлювану енергетику (43%) та енергоефективність (24%) [4].
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України активно працює над можливостями запровадження «зелених» облігацій в Україні.
Наразі у Парламенті зареєстровано законопроект, яким передбачається запровадження «зелених» облігацій в Україні та встановлення правил для учасників цього ринку. Як показує світова практика, запуск ринку «зелених» облігацій дає країнам доступ до великого пулу інвесторів і сприяє виконанню цілей та міжнародних зобов'язань у «чистій» енергетиці, енергоефективності, екології.
Україна потребує активізації необхідних заходів щодо фінансування енергозбереження, це надає можливість у довгостроковій перспективі скоротити національну енергетичну залежність та споживання енергії [2, с. 49].
Сьогодні український ринок «зелених» облігації знаходиться на етапі створення. Саме цей ринок дозволить залучати інвестиції в проекти з енергоефективності враховуючи не лише економічні, а й соціальні та екологічні аспекти діяльності вітчизняних емітентів зелених цінних паперів.

Список використаних джерел:
1. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим доступу: [https://saee.gov.ua].
2. Дорошенко В. М. Сучасні інструменти забезпечення фінансування енергозбереження: "green finances" / В. М. Дорошенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 50. – С. 49-54.
3. Пімоненко Т. В. Концептуальні засади розвитку зеленого фондового ринку в Україні / Т. В. Пімоненко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 69-80.
4. Решетило О. Є. Сучасний стан та розвиток зеленого фінансування в Україну / О. Є. Решетило // Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – 2019. – №31. – С. 689-692.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^