Стратегічні орієнтири » Фінансові інвестиції 2019 » Мудь І. Перспективні напрями інвестицій в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1584
  • Автор: Iryna Mud
  • Дата: 26-11-2019, 21:48
 (голосов: 0)
26-11-2019, 21:48

Мудь І. Перспективні напрями інвестицій в Україні

Категорія: Фінансові інвестиції 2019

Вступ. На сучасному етапі розвитку національної економіки при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне інвестування капіталу з метою його збільшення. Саме від рівня інвестицій залежить процес економічного зростання, тому що вони є невід’ємною умовою структурних зрушень у народному господарстві, технічного прогресу, підвищення показників господарської діяльності суб’єктів господарювання та виходу держави з економічної кризи.
Забезпечення надходжень коштів із внутрішніх, а також зовнішніх джерел, можливо завдяки створенню сприятливого інвестиційного клімату в країні. Залучення іноземних інвестицій для потреб національної економіки стає індикатором міжнародної привабливості країни, показником якості інвестиційного середовища для інвесторів та конкурентоспроможності економіки країни на міжнародному ринку капіталів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної проблеми займалося багато вчених та науковців: А.П. Гайдуцький, А.П. Іванов, Б.В. Погріщук, Д.А. Епштайн, Д.А. Харрісон, Дж.Б. Томпсон, К.Е. Mейер, О.В. Носова; питання залучення іноземних інвестицій та створення сприятливого інвестиційного клімату України розглядали такі вчені, як: А.С. Музиченко, А.В. Філіпенко, В.М. Комаров, В.С. Лановий, І.О. Бланк, М.В. Мельник, М.Б. Дацишин, Б.В. Гунський, С.О. Гуткевич тощо.
Результати дослідження.
У І півріччі 2019 року приріст іноземних інвестицій в економіку України склав 839,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
Станом на 01.07.2019 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості – 33,3 % та установ та організацій, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%.
До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 29,4%, Нідерланди – 22,0%, Велика Британія – 6,1%, Німеччина – 5,2%, Швейцарія – 4,9%, Австрія – 3,4% і Віргінські Острови (Брит.) - 3,1%.
Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у
І півріччі 2019 року складають 233,9 млрд. грн, що на 12,3 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018 року.
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капітальних інвестицій, у І півріччі 2019 року залишаються: промисловість – 40,3%, будівництво – 10,8%, сільське, лісове та рибне господарство – 10,1%, інформація та телекомунікації – 3,7%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,9%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 8,4%, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 5,4%, операції з нерухомим майном – 4,9%.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у І півріччі 2019 року освоєно 73,3 відсотка капіталовкладень.
Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 7,7 відсотка.
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,0 відсотка капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 0,8 відсотка усіх капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла – 6,6 відсотка. Інші джерела фінансування становлять 2,6 відсотка.
Поглянувши на економічні показники, можна помітити, що останні 2 роки спостерігається спад в обсягах прямих іноземних інвестицій в Україну, а їх обсяг на душу населення залишається мізерним, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами (трохи більше ніж 1 тис. доларів на рік). Якщо зануритися глибше, близько половини прямих іноземних інвестицій, що надійшли в Україну за 2018 р., були спрямовані в реальний сектор економіки. Інша половина була спрямована на фінансовий сектор. Велику частку інвестицій становлять операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал. Тож «справжніх» інвестицій у 2018 р. було 1,4 млрд доларів з 2,4 млрд доларів
Що стосується трендів, то все більшу зацікавленість інвесторів викликає практика M&A. Лідери за такими угодами — агросектор, торгівля та ІТ. Загалом, найперспективнішими сферами для іноземних інвесторів залишається аграрний сектор, промисловість та ІТ.
Агросектор продовжує утримувати позицію найпривабливішої сфери для інвестицій. Частково це пояснюється тим, що власним експортом Україна зміщує російський ринок у Європі. Існує статистика, за якою підприємства, що мають частку іноземного капіталу, в стислі терміни починають експортувати за кордон майже половину своєї продукції. До речі, з позиції швидкості окупності інвестицій, лідером в АПК є олійна промисловість.
Наразі інвестиції в агросектор зосереджені більше на придбанні активів, корпоративних прав, прав на орендовані земельні ділянки. Однак, очевидно, що практична неможливість набуття земель сільськогосподарського призначення у приватну власність відштовхує більшість іноземних інвесторів, адже це завеликий ризик, враховуючи політичну ситуацію в країні. Я раджу інвесторам звернути увагу на сектор agrotech — сучасні агротехнології та сервіси, які оптимізують різноманітні процеси агробізнесу.
Промисловість — ще одна приваблива галузь в Україні для іноземних та вітчизняних інвесторів. В українській промисловості інвесторів приваблює дешева робоча сила та географічна близькість до Європейського ринку. Сьогодні велику увагу інвестори приділяють переробній промисловості. Серед здійснених на початку 2019 р. інвестицій обсягом 0,8 млрд доларів, 60% були направлені в добувну промисловість, виробництво та обробку скла, що підтверджує зацікавленість у цих секторах.
Третя приваблива галузь для інвесторів — сектор ІТ, який протягом останніх 8 ми років розвивається неймовірно швидко. Торік у глобальному рейтингу стартап-екосистем Україна зайняла 31 місце. Київ посів 34 місце серед тисячі міст у рейтингу StartupBlink, піднявшись за 2 роки на 29 позицій. Тобто за рік столиця обігнала стартап-екосистеми таких міст як Гельсінкі, Мюнхен, Шеньчжень та ін. Зараз наш інтелектуальний потенціал та можливості гнучкого ведення бізнесу в ІТ сфері видаються інвесторам вкрай цікавими.
Окрім того, у 2018 р. Україна почала активно залучати венчурні інвестиції: їх обсяг склав майже 350 млн доларів. Найбільше в наші стартапи інвестують міжнародні компанії та фонди із США, Європи, прогресивних країн Азії. При цьому значно більше інвестицій тепер відбуваються на «посівному» раунді, тобто на стадії розробки прототипу. Так само цікавлять інвесторів стартапи на зрілих стадіях розвитку, раундах B та С, що потребують вкладень для здійснення ривка на ринку. Не буде неочікуваним той факт, що лідерами за обсягом інвестицій є компанії, які найменш схильні до політичних ризиків-секторів: онлайн-сервіси та платформи для торгівлі, програмне забезпечення, «залізо».
Загалом, очевидно, що динаміка інвестицій в Україну є позитивною. Однак чинники, які стримують інвесторів, нікуди не зникли. Серед них корупція, недовіра до судової системи, монополізація ринків та захоплення влади олігархами. Також інвесторів відлякують військові дії на Сході України. Для того щоб надалі покращувати інвестиційний клімат в Україні, потрібно підтримувати зрушення в законодавстві (зокрема, корпоративному) належною реалізацією, а також демонструвати потенційним інвесторам успішні приклади, прибутковість та захищеність їхніх внесків.
Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^