Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2019 » Худіна А. Система захисту конфіденційної фінансової інформації на підприємствах України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
27-11-2019, 11:23

Худіна А. Система захисту конфіденційної фінансової інформації на підприємствах України

Категорія: Фінанси підприємств 2019

У сучасному бізнесі найціннішим товаром є інформація. Для того, щоб мати успішний бізнес, забезпечити економічну безпеку, уникнути банкрутства, захистити себе і свою компанію від недобросовісної конкуренції і комерційного шпигунства, попередити рейдерські атаки, необхідно, передусім, захистити інформацію, якою ми володіємо. Захист інформації на підприємстві – це вироблення ефективних заходів, пропозицій і рекомендацій керівництву підприємства, спрямованих на недопущення витоку конфіденційної інформації про діяльність підприємства і проведені роботи. Основною ефективного захисту інформації є аналітична робота, яка повинна включати елементи прогнозування можливих загроз. З урахуванням результатів аналітичної роботи можуть проводяться такі основні заходи: уточнення (доробка) планів роботи підприємства щодо захисту інформації, включення до них додаткових заходів; уточнення розподілу завдань і функцій між структурними підрозділами підприємства; перероблення (уточнення) посадових (функціональних) обов’язків співробітників підприємства, у тому числі керівної ланки, вдосконалення систем пропускного і внутрішньо-об’єктового режимів; обмеження кола осіб, які допускаються до конфіденційної інформації з різних напрямків діяльності підприємства; перегляд ступеня конфіденційності відомостей та їх носіїв. Усі економічно розвинуті країни світу використовують переваги інформаційних технологій у виробничій, комерційній та банківських сферах. Це пояснюється тим, що традиційні методи не дозволяють зорієнтуватись в сучасному інформаційному потоці і проаналізувати динамічні процеси економічної діяльності підприємства. Необхідно зазначити, що в науковій літературі відсутній єдиний погляд на зміст поняття «інформаційна безпека підприємства», що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій і супроводжується введенням інформаційних систем у всі сфери діяльності людини, постійною взаємодією підприємств на теренах саме інформаційного простору. Технології захисту даних ґрунтуються на застосуванні сучасних методів, які запобігають витоку інформації та її втраті. Сьогодні використовується шість основних способів захисту: перешкода, маскування, регламентація, управління, примус, спонукання. Встановлення та застосування режиму «комерційна таємниця» до інформації, що є комерційно-цінною для суб’єкта господарювання, є одним з першочергових питань забезпечення його економічної безпеки.Носієм комерційної таємниці про підприємство чи індивідуальному підприємця є держава в особі його фінансових і податкових органів. Як і будь-який інший суб'єкт ринку - як підприємство, так і його працівники, сплачують до бюджетів усіх рівнів податки. За величиною сплачених податків можна судити про суми доходів підприємства і його персоналу. Цей очевидна взаємозв'язок служить сигнальної інформацією для кримінальних елементів всіх видів - здирників, шахраїв, шантажистів, грабіжників. У цьому зв'язку варто відзначити і значимість збереження банківської таємниці. Практично всі сучасні підприємства та окремі підприємці користуються послугами комерційних банків - мають у них розрахункові та депозитні рахунки, здійснюють безготівкові платежі, розрахунки з партнерами та клієнтами, проводять валютні операції. Іншими словами, співробітники банку знають все або майже все про поточний фінансовий стан того чи іншого підприємства, що є клієнтом банку.
Витік конфіденційної інформації про погіршення або поліпшення фінансового стану підприємства може стати джерелом неприємностей для бізнесу. Істотним каналом витоку конфіденційної інформації є власний персонал фірми [31]. Тільки «комплексна система може гарантувати досягнення максимальної ефективності захисту інформації, тому що системність забезпечує необхідні складові захисту й установлює між ними логічний і технологічний зв'язок, а комплексність, що вимагає повноти цих складових, всеохоплення захисту, забезпечує її надійність». Для забезпечення працездатності розробленої системи захисту інформації необхідно створити спеціальний відділ у складі організації, що займається даними питаннями, – Службу захисту інформації (СлЗІ). На сучасному етапі розвитку економіки і суспільства в цілому інформація, як об’єкт інтелектуальної власності компанії, стає все більш значущим інструментом на її шляху до комерційного успіху.В умовах розвитку ринкової економіки інформація стає найціннішим товаром, тому головним завданням для суб’єктів господарської діяльності є захист конфіденційної фінансової інформації, що дозволяє забезпечити компанії економічну безпеку, уникнути банкрутства, захистити себе від недобросовісної конкуренції та комерційного шпигунства, попередити рейдерські атаки. В Україні у сфері підприємництва поки що недостатньо приділено уваги питанням захисту комерційної таємниці. Причин багато: відсутність потрібних знань і досвіду в організації захисту економічної безпеки, комерційної таємниці та, нарешті, відсутність літератури з питань захисту комерційної таємниці.
Наведемо приклади захисту комерційної таємниці в законодавстві зарубіжних країн та світових організацій і об’єднань.
Європейський Союз. Правова система ЄС (acquis communautaire) не містить окремого акту для охорони комерційної таємниці. Це пов’язано, зокрема, зі заставленням, що відрізняється від американської ідеології, до охорони об’єктів інтелектуальної власності, що виходить з пріоритетності вільної конкуренції та вільного руху товарів (робіт, послуг).Країни Європи. У розвинутих країнах Європи охорона конфіденційної комерційної інформації має свою довгу історію, хоча підходи різняться залежно від країни. Найрозвинутішу систему охорона має Об’єднане королівство, що пов’язано з промисловою революцією та традицією прецедентного права. Саме з англійської системи бере початок відповідне законодавство США. У Великобританії відсутній законодавчий захист комерційної таємниці, відповідно, не існує легального визначення цієї таємниці.
На сьогодні в більшості юрисдикцій США комерційна таємниця охороняється законами. 42 штати та Округ Колумбія прийняли ту чи іншу версію Уніфікованого Закону про комерційну таємницю (Uniform Trade Secrets Act) 1979 р. У Каліфорнії положення Закону включені в Цивільний кодекс. Законодавчі положення доповнюються договірним захистом, який виступає додатковим.

Список використаних джерел:
1. Домарев В. В. Защита информации и безопасность компьютерных систем / В. В. Домарев. – К. : Диасофт, 1999. – 480 с.
2. Локотецька О. Система захисту комерційної таємниці підприємства / О. Локотецька // Бізнес Інформ. – 2011. – №12. С. – 81–83.
3. Яфонкін А. О. Роль і значення бухгалтерського обліку в системі інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності / А. О. Яфонкін, Ю. А. Яфонкіна // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2011. – № 1. – С. 75-79.
4. Нашинець-Наумова А. Ю. Питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства / А. Ю. Нашинець-Наумова // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2012. – № 3 (24). – С. 58-62.
5. Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // ISSN 1813-338X. Держава та регіони. – 2016. – С. 86-91.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^