Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2020 » Строгуш С.С. Методи визначення нецільового використання бюджетних коштів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
3-04-2020, 22:56

Строгуш С.С. Методи визначення нецільового використання бюджетних коштів

Категорія: Державні фінанси 2020

УДК 336
© Строгуш С.С., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Еке-31с

Методи визначення нецільового використання бюджетних коштів

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу регулюються БКУ(Бюджетним Кодексом України).
Отже, нецільовим використанням бюджетних коштів відповідно до ст. 119 БКУ є їх витрачання на цілі, що не відповідають:
- бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);
- напрямам використання бюджетних кош¬тів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку використання бюджетних коштів;
- бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних кош¬тів).
Перевірки для виявлення ознак нецільового використання бюджетних коштів проводяться до порушення кримінальної справи, умовно їх можна розділити на 3 групи.
До першої групи можна віднести перевірки, які проводяться органами, уповноваженими на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств. До органів, що здійснюють зовнішній державний контроль відносяться Рахункова палата України, Державна контрольно-ревізійна служба України та Міністерство фінансів України.
До основних методів здійснення державного (муніципального) фінансового контролю відносяться перевірка, ревізія, обстеження та санкціонування операцій.
Основна проблема при розслідуванні злочинів у сфері нецільового використання бюджетних коштів, це тривалі терміни проведення перевірок. Необхідно відзначити, що факти про скоєння злочинів передбачених виявляються через досить тривалий час після вчинення злочину. Перевірка фінансової діяльності органами муніципального контролю може проводиться тільки після завершення звітного періоду. Тривалість перевірки близько 45 днів, після чого матеріали передаються до органів МВС для розгляду можливості порушення кримінальної справи. В рамках ст. 144 КПК України слідчий додатково перевіряє ще раз інформацію шляхом проведення додаткових перевірок. В результаті виходить, що терміни проведення двох перевірок підсумовуються, і навіть якщо факт нецільового використання бюджетних коштів підтверджується, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності на момент пред'явлення обвинувачення закінчується.
До другої групи можна віднести результати прокурорських перевірок. Результати таких перевірок становлять істотну частину з числа підстав для порушення кримінальної справи.
У предмет прокурорського нагляду входить дотримання бюджетного законодавства і законність використання бюджетних коштів, що є пріоритетним напрямком діяльності прокуратури. Направляючи матеріали справи в орган попереднього розслідування, прокурор повинен бути впевнений, що дані матеріали містять достатню інформацію для порушення кримінальної справи. Але як показує огляд прокурорської практики, прокурор часто проводить перевірку формально і своїми діями перекладає обов'язки на слідчого.
До третьої групи можна віднести перевірки повідомлень про нецільове використання бюджетних коштів співробітниками органів дізнання: проведення відповідних заходів в організаціях, в яких виявлені факти нецільового використання коштів бюджету, наведення довідок, вимагання документів, отримання пояснень від співробітників та керівництва, суб'єктів зазначеної діяльності.
Нецільове використання бюджетних коштів є суспільно небезпечним діянням, масштаби таких злочинів величезні і обчислюються значними сумами.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Закон України про державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF1K400A.html
3. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
4. Савчук Т. І. Про виявлення економічних злочинів / Т. І. Савчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. – Харків, 2010.

Посилання: нецільове використання бюджетних коштів

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^