Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2020 » Батанцева А. Оцінка ризиків відмивання грошів і фінансування тероризму
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
20-04-2020, 17:13

Батанцева А. Оцінка ризиків відмивання грошів і фінансування тероризму

Категорія: Державні фінанси 2020

Ризик відмивання грошей і фінансування тероризму може бути оцінений за допомогою різних категорій. У своїй сукупності вони мають сформувати стратегію управління потенційними зарубіжній практиці використовують три критерії ризику: ризик країни (географічний); ризик клієнта; ризик продукту (послуги).
Питома вага цих категорій у сукупній оцінці потенційного ризику відмивання грошей може різнитися залежно від окремого банку чи середовища його діяльності. Тому кожен банк повинен розробити власну систему
оцінки ризиків, що має враховувати особливості його діяльності та її нормативно-правового регулювання.


Щодо ризику країни, то на сьогодні не існує універсального загальновизнаного переліку високоризикованих країн чи регіонів. Наприклад, країни, які мають високий рівень
ризику, відносить:
− країни, до яких застосовувалися санкції, ембарго чи інші подібні заходи з боку ООН;
− країни з недосконалим чи відсутнім законодавством у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
− країни, що фінансують чи підтримують терористичну діяльність;
− країни, для яких характерний високий рівень корупції чи іншої кримінальної діяльності.
Визначення потенційного ризику відмивання грошей клієнтами (чи групою клієнтів) є визначальним
для формування загальної структури ризику. Базуючись на власних критеріях, банки можуть визначати,
коли діяльність окремого клієнта є високоризиковою і які фактори впливають на це. До високоризикованих
категорій клієнтів, як правило, відносять:
− клієнтів, що здійснюють свою діяльність чи фінансові операції в нетипових обставинах, у таких, діє територіальна віддаленість клієнта від фінансової установи, регулярні і незрозумілі переведення рахунків до різних фінансових установ, регулярне і позбавлене економічного змісту переміщення коштів між фінансовими установами різних регіонів;
− клієнтів, для яких характерна складна і заплутана структура власності чи взаємозв’язків, що не дає можливості визначити реальних власників підприємства;
− клієнтів, чия діяльність пов’язана з великими сумами готівки, у тому числі здійснення грошових переказів, обміну валют, гральний бізнес, інші види діяльності, що генерують великі суми готівки;
− неприбуткові чи громадські організації, що не підлягають моніторингу чи нагляду;
− бухгалтери, адвокати чи інші особи, що здійснюють управління рахунками, відкритими за дорученням третіх осіб;
− клієнтів, що користуються послугами посередників, які не мають належних процедур протидії відмиванню грошей;
− політичних діячів.
Загальна оцінка ризику складається також із визначення потенційного ризику продуктів і послуг, які надаються банком. Тому належна увага повинна приділятися новітнім чи нестандартним банківським продуктам, що раніше не використовувалися. При оцінюванні ризику продукту (послуги) враховується вплив таких факторів: включення певної послуги чи продукту до переліку високоризикованих компетентними структурами (FATF, Базельський комітет з банківського нагляду, центральні банки окремих країн тощо); послуги, пов’язані з рухом готівки чи дорогоцінних металів; послуги, що забезпечують певний рівень анонімності чи дають можливість швидко переміщати гроші через кордон, зокрема онлайн-банкінг, міжнародні телеграфні перекази, приватні інвестиційні компанії і трасти.
Національний банк України в Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу рекомендує перелік критеріїв оцінки ризику проведенням клієнтом операцій із відмивання грошей, що певною мірою враховують загальноприйняті у світовій практиці підходи. До них належить ось що:
1. Наявність контрагентів – резидентів країн, про які з достовірних джерел відомо, що вони: не дотримуються загальноприйнятих стандартів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; не передбачають розкриття або надання інформації щодо фінансових операцій; не виконують рекомендацій FATF; є країнами, в яких відбуваються воєнні дії; є офшорними територіями.
2. Клієнт є особою, яка обіймає (обіймала) посаду, відповідно до якої має (мала) широкі владні повноваження (керівний склад центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, осередків політичних партій) або є членом сім’ї такої особи.
3. Клієнт – юридична особа, що, не будучи фінансовою установою, надає послуги зі здійснення грошових переказів, операцій з оплати чеків готівкою тощо.
4. Клієнт – юридична особа, що займається туристичною діяльністю.
5. Клієнт – юридична особа, яка здійснює зовнішньоекономічні операції.
6. Клієнт – юридична особа, що є благодійною громадською організацією (крім організацій, що діють під егідою відомих міжнародних організацій).
7. Клієнт – юридична особа, що одержує фінансову допомогу від нерезидентів України чи надає фінансову допомогу нерезидентам України.
Проте оцінювання ризику банку, пов’язаного з відмиванням грошей, в Україні має низку особливостей. Поряд із ризиками зовнішнього середовища, слід звернути увагу і на ризики внутрішнього середовища. Перш за все, є доцільність виділення такого виду ризику, як ризик порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу. Він може проявлятись у невиконанні (неповному виконанні) обов’язків з протидії відмиванню доходів, установлених законодавством, чи наявності співробітників, які навмисне сприяють відмиванню доходів.
З огляду на це важливого значення набуває оцінка надійності працівників фінансової установи – принцип «знай свого працівника», що передбачає вивчення ідентифікаційних даних, доходів співробітників і моніторинг їхніх операцій.
Викладені вище види ризиків банків, пов’язаних із відмиванням грошей, та критерії їх оцінювання дають
можливість для побудови адаптованої до умов функціонування української банківської системи класифікації цих ризиків.
Ризик банку, пов’язаний із відмиванням грошей, поділяється на два підвиди:
− ризик використання банку для легалізації злочинних доходів;
− ризик порушення банком вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
У свою чергу, при оцінюванні ризику використання банку для легалізації злочинних доходів мають бути враховані ризик країни, ризик клієнта, ризик продукту (послуги).
Ризик сприяння відмиванню доходів працівниками банку доцільно поділити на такі групи, з урахуванням окремих особливостей виникнення:
а) кваліфікаційні – ризики, пов’язані з вчиненням персоналом ненавмисних порушень вимог законодавства у зв’язку з відсутністю належної кваліфікації фахівців, зокрема професійна невідповідність (неналежне виконання своїх функцій за відсутністю достатньої кваліфікації, відповідної освіти, досвіду);
б) репутаційні – ризики, пов’язані із вчиненням персоналом навмисних порушень вимог законодавства;
в) організаційні (управлінські) – ризики, пов’язані з недоліками організаційної структури установи банку, недосконалою системою доведення повноважень до персоналу.
Запропонована класифікація дає можливість комплексно оцінити ризик залучення банку до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також згрупувати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що зумовлюють кожен із підвидів ризиків. На основі запропонованої класифікації комерційний банк може побудувати систему оцінювання ризиків, пов’язаних із відмиванням грошей, що є неодмінною складовою ефективної ресурсної політики банку.
Висновок:
Стратегію управління ризиком використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або
фінансування тероризму необхідно обирати, ураховуючи специфіку кожного конкретного банку: його розміри, наявність філійної мережі, пріоритетні напрями діяльності тощо. Найпоширенішими стратегіями є: максимально можливого уникнення ризику; лімітування ризику; страхування ризику. Застосування всіх трьох варіантів стратегій забезпечить їхню гнучкість і дієвість в управлінні новітнім компонентом банківського ризику – ризику використання послуг фінансово-кредитних установ для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Посилання: відмивання грошей

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^