Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Висоцька К.В. Оцінка ризику використання страхових компаній для відмивання коштів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-05-2020, 20:34

Висоцька К.В. Оцінка ризику використання страхових компаній для відмивання коштів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 368:336.228.34
Висоцька К.В., 2020
ЛНУ ім. І.Франка, ЮРД-3Бс

Оцінка ризику використання страхових компаній для відмивання коштів

Особливості розвитку страхових відносин в Україні зумовлені затяжними
процесами реформування національної економіки і неефективними заходами
державного регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг, в результаті чого
набули поширення схемні страхові операції, ініціатором яких може виступати як
безпосереднього страхова компанія, так і будь-який інший суб’єкт господарювання.
За результатами розглянутих схем можна узагальнити основні ризики, за
якими можна провести оцінювання схильності страхової компанії до використання
нею схемних операцій. Дані ризики запропоновано розглядати у розрізі 4-х груп, а
саме: ризик, пов’язаний з країною, в якій функціонує страхова компанія; ризик,
пов’язаний з діями страхувальника; ризик, пов’язаний з діяльністю страхової
компанії; ризик, пов’язаний з порушенням норм регулятора страховою компанією.
Ризик, пов’язаний з країною, в якій функціонує страхова компанія. Якщо
договір страхування або перестрахування укладений з компанією-нерезидентом
доцільно починати перевірку з країни, в якій вона зареєстрована, на основі даних
про рівень протидії відмиванню злочинних доходів, рівень корупції в країні, рівень
податкового навантаження для нерезидентів, правопорушення у фінансовій сфері та
міжнародні санкції. При дослідженні схемних страхових операцій доцільно
враховувати рівень корупції в політичній, судовій та фінансовій системах країні. В
основу даної оцінки можна запропонувати індекс сприяння корупції, який щорічно
розраховується Transparency International.
Ризик, пов’язаний з діяльністю страхової компанії. Рівень страхових виплат
характеризує ступінь виконання страховиком своїх зобов’язань перед
страхувальниками. Ознаки схемності даний показник набуває у випадку занадто
високого або низького його рівня, тобто страхова компанія здійснює страхові
виплати на суму, співставну акумульованим страховим преміям (послуги страхової

компанії використовуються для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом,
та трансформація коштів у готівкову форму), або навпаки – майже відсутні або на
низькому рівні (страховик вчиняє шахрайські дії з метою зменшення або
невиконання зобов’язань перед власниками страхових полісів).
Ризик, пов’язаний з діями страхувальника. З метою ухилення від
оподаткування та отримання більшого прибутку, суб’єкти господарювання в
більшій мірі схильні до здійснення схемних страхових операцій, ніж громадяни.
Якщо частка фізичних осіб у загальному обсязі страхувальників менше 30 %, то
даний показник набуває ознак схемності.
Ризик, пов’язаний з порушенням норм регулятора. Страхова компанія, яку
притягнуто до відповідальності та накладено штрафи за порушення норм
формування та розміщення страхових резервів. Страхова компанія, яку притягнута
до відповідальності та накладено штрафи за порушення вимог до норм
платоспроможності. Страхова компанія, яку притягнута до відповідальності та
накладено штрафи за невиконання вимог щодо проведення перестрахових операцій.
Страхова компанія, на діяльність якої подані скарги від страхувальників. Страхова
компанія, яка має заборгованості за нарахованими штрафами.
Отже, використання оцінки ризиків унеможливить залучення страхових
компаній до відмивання «брудних» коштів.

Посилання: Оцінка ризику використання страхових компаній для відмивання коштів

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^