Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2020 » Козенний Е.С. Методи протидії незаконному використанню інсайдерської інформації
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
16-05-2020, 12:34

Козенний Е.С. Методи протидії незаконному використанню інсайдерської інформації

Категорія: Державні фінанси 2020

УДК 336
© Козенний Е.С., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКе-31с

Методи протидії незаконному використанню інсайдерської інформації


Інсайдерська інформація як особливий вид інформації обмеженого доступу тривалий період часу в нашій країні була тільки предметом численних обговорень із позиції закордонного досвіду захисту і можливостей впровадження даного інституту в Україні. Необхідність захисту інсайдерської інформації від несанкціонованого розголошення або використання традиційно пов’язується із захистом інвесторів, які позбавляються переваги на фінансовому ринку «через осіб, які використовують публічно не розкриту інформацію для себе або третіх осіб». Актуальним є і правове забезпечення захисту інсайдерської інформації в нашій країні. Останніми роками збільшилась кількість справ, у яких власники великих підприємств звинувачували у використанні інформації інсайдерів з метою отримання надприбутків. Зловживання інсайдерською інформацією змушує державні органи жорстко підходити до розкриття підприємством інформації про свою діяльність, а також і до використання непублічної інформації.
Органи, перед якими стоять завдання щодо протидії незаконному використанню інсайдерської інформації, застосовують цілий спектр методик для виявлення та доведення фактів незаконного використання інсайдерської інформації.
Одним з поширених джерел надходження інформації про незаконне використання інсайдерської інформації є повідомлення про такі факти працівників компаній або інших осіб, яким вони стали відомі. Показово, що американське законодавство передбачає нагороду для осіб, що повідомили про незаконну інсайдерську торгівлі у розмірі до 10 % від суми штрафу, накладеного судом. Окрім цього, у США передбачені гарантії безпеки для таких осіб від переслідування внаслідок повідомлення про це та інші фінансові правопорушення. Іншим важливим джерелом виявлення незаконного використання інсайдерської інформації є аналіз інформації про угоди на фондових ринках. Наприклад, рекомендації Комітету європейських органів регулювання ринку цінних паперів щодо імплементації Директиви про інсайдерські угоди та маніпуляцію ринком (зловживання на ринку) виділяють наступні індикатори, що можуть свідчити про наявність інсайдерських операцій:
- незвичайна концентрація трансакцій щодо певних цінних паперів (напр., коли відомо, що інституційні інвестори афілійовані з емітентом або особою з особливими інтересами в ньому);
- незвичайна кількість повторних трансакцій між невеликим колом клієнтів протягом певного часу;
- незвичайна концентрація трансакцій з одним клієнтом, з різними рахунками одного клієнта або з обмеженим колом клієнтів (особливо якщо клієнти пов’язані між собою);
- клієнт відкриває рахунок і відразу дає ринковий наказ на проведення великої за сумою трансакції або, у випаду клієнта, що торгує оптовими партіями, неочікувано великі або незвичайні ринкові накази щодо певних цінних паперів – особливо якщо клієнт наполягає, щоб накази були виконані терміново або до певної дати, визначеної клієнтом;
- трансакція, яку вимагає провести клієнт, значно відрізняється від попередньої поведінки клієнта у сфері інвестування (напр., вид цінних паперів, обсяги інвестування, розмір наказу тощо);
- клієнт прямо вимагає негайного виконання ринкового наказу, незважаючи на ціну його виконання;
- значні обсяги операцій учасниками зі значною часткою або інших інсайдерів перед оголошенням про події, що сильно впливають на роботу емітента;
- незвичайна торгівля акціями компанії перед оголошенням інформації, що впливає на їх ціну;
- трансакції, що призводять до раптової та значної зміни в обсягах ринкових наказів та цінах акцій перед опублікуванням інформації, що стосується даних цінних паперів;
- трансакції з рахунків працівників емітентів та накази щодо них безпосередньо передують трансакціями та ринковим наказам клієнта щодо тих самих фінансових інструментів.
Іншим важливим напрямом протидії незаконному використанню інсайдерської інформації є її попередження. Враховуючи характер інсайдерської інформації, попередження окремого діяння достатньо складне (адже сам факт наявності інсайдерської інформації, як правило, невідоме), хоча в окремих випадках регулятор може призупинити підозрілі операції. У зв’язку з цим, система протидії незаконному використанню інсайдерської інформації направлена передусім на загальну профілактику даного явища. Основним напрямом є встановлення вимог щодо оприлюднення інформації про компанії-емітенти цінних паперів. Ця вимога базується на тому факті, що після свого опублікування інформація перестає бути інсайдерською, і є у рівній мірі доступною для всіх учасників ринку. Відповідно, у більшості країн законодавство вимагає розкриття емітентами якнайповнішої інформації, що стосується їх цінних паперів та іншої інформації, що може вплинути на їх ціну у розумні строки (зокрема, накладені обмеження на практику «вибіркового розкриття»).
Аналіз американського, українського та частково іншого європейського досвіду в частині протидії інсайдерським зловживанням переконує в тому, що вдосконалення норм національного законодавства про фондовий ринок повинно здійснюватися за різними напрямами, серед яких: підвищення прозорості в діяльності та управлінні акціонерними товариствами; посилення вимог до звітності і розкриття інформації для суб’єктів, чиї акції та інші цінні папери перебувають в обігу на фондовому ринку; забезпечення інвесторам безперешкодного доступу до документів та інформації про великих акціонерів; підвищена увага до операцій з акціями компанії, що здійснюються її працівниками; заборони на суміщення функцій аудиту та консалтингу в одній компанії, тощо. При цьому зазначені і подібні заходи не повинні надмірно перетинати сферу кримінально-правових відносин, адже це може призвести до колапсу механізму кримінально-правової охорони фондового ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Каменський Д. В. Інсайдерська інформація та кримінальний закон: від американських реалій до європейських перспектив URL: http://www.lsej.org.ua/3_2019/52.pdf
2. Нашинець-Наумова А. Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/04/14.pdf
3. Святокум І. О. Закордонний досвід протидії незаконному використанню інсайдерської інформації URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2196/Zakordonnyi%20dosvid%20protydii%20nezakonnomu%20vykorystanniu%20insaiderskoi%20informatsii_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^