Стратегічні орієнтири » Вплив Податкового кодексу » Кравець Р.А. Вплив Податкового Кодексу України на механізм оподаткування прибутку підприємств
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
13-04-2011, 11:26

Кравець Р.А. Вплив Податкового Кодексу України на механізм оподаткування прибутку підприємств

Категорія: Вплив Податкового кодексу

УДК 336
© Кравець Р.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Вплив Податкового Кодексу України на механізм оподаткування прибутку підприємств

Із запровадженням Податкового Кодексу в Україні чи не найбільших змін зазнав механізм оподаткування прибутку підприємств. Зважаючи на важливість і складність проведення такого оподаткування, існує потреба у виваженому і ретельному регламентуванні суперечливих питань справляння податку на прибуток. Оскільки прийняття Податкового Кодексу супроводжувалось внесенням значних змін у вітчизняну систему оподаткування, необхідним є дослідження впливу таких змін, на механізм оподаткування прибутку підприємств.Значним негативним чинником оподаткування прибутку підприємств в Україні, до прийняття Податкового Кодексу, була значна заплутаність і мінливість законодавства, пов’язаного з цим процесом. Такі чинники сформувались внаслідок маніпулювання елементами цього податку відповідно до потреб держави, а також необхідністю викриття схем уникнення від оподаткування.
Податковий Кодекс України відображає подальші зміни процесу оподаткування прибутку підприємств. Серед цих змін можна відзначити багато важливих і своєчасних удосконалень, а також значну кількість неоднозначних нововведень і суперечностей.
Так, позитивним, на нашу думку, в Податковому Кодексі України є спроба зближення податкового і бухгалтерського обліку, оскільки ведення обліку одного податку двома різними способами створює додаткове навантаження на вітчизняні підприємства і відволікає їхні ресурси від основної діяльності. Таким чином, прибуток підприємств для оподаткування повинен визначатись на основі даних бухгалтерського обліку, а база оподаткування податку на прибуток підприємств - шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат.
Важливою також є зміна методу визнання доходів та видатків. До набуття чинності Податкового Кодексу використовувався метод першої події. “Податковий Кодекс встановив, що при визначенні дати отримання доходів чи здійснення витрат застосовується метод нарахувань, тобто за датою переходу права власності на товар або за датою підписання акта в разі надання послуг - незалежно від фактичного надходження коштів”[2]. Таке положення Податкового Кодексу є неоднозначним, оскільки може виникати необхідність сплачувати податок за прибуток, який ще не отриманий.
Податок на прибуток підприємств є важливим джерелом наповнення бюджету України, внаслідок чого ефективність справляння цього податку безпосередньо впливає на рівень виконання бюджету. Для підвищення ефективності застосування податку на прибуток підприємств передбачено поступове зниження ставок цього податку. Зокрема, в 2010 р. ставка податку становила 25%, в 2011 р. – 23%, в 2012 р. ставка податку повинна становити 21%, в 2013 р. – 19%, в 2014 р. – 16%. За рахунок такого зниження планується вирішити значну кількість економічних проблем, а саме:
1.Сприяти покращенню фінансового стану вітчизняних підприємств, що є необхідним фактором для їхнього подальшому розвитку;
2.Зменшити частки тіньової економіки в Україні;
3.Стимулювати створення нових підприємств, і як наслідок – розвиток здорового конкурентного середовища.
Крім, того на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати. Завдяки цьому відбувається стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні.
Зміна правил визначення амортизаційних відрахувань також відіграє важливу роль у реформуванні механізму оподаткування прибутку підприємств, оскільки за роки незалежності в Україні створилась необхідність оновлення застарілого технічного оснащення вітчизняних підприємств для підвищення ефективності їхньої діяльності. У зв’язку з цим, а також для більшого зближення податкового і бухгалтерського обліків, в Податковому Кодексі замість чотирьох груп основних засобів та інших необоротних активів виділено 16 таких груп, що дозволяє більш деталізувати процес амортизації. Також позитивним є те, що при взятті необоротних активів на баланс підприємства, потрібно визначати мінімально допустимий термін їхнього корисного використання.
При цьому, неоднозначним положенням в Податковому Кодексі є збільшення повноважень податкових органів, що за відсутності належного контролю за правомірністю їхніх дій може спричиняти додаткові зловживання зі сторони посадових осіб органів ДПС.
Як негативний чинник варто відзначити відсутність спрощення механізму оподаткування прибутку підприємств після прийняття Податкового Кодексу, оскільки складність такого механізму безпосередньо впливає на ефективність діяльності підприємств і значно знижує їхній потенціал.
Отже, розглянувши деякі із змін, яких зазнав механізм оподаткування прибутку підприємств внаслідок прийняття Податкового Кодексу України, варто відзначити, що існують як позитивні так і негативні сторони такого процесу. Але при цьому вплив Податкового Кодексу на економіку України залежить від результативності задекларованих в ньому положень на практиці.


Література:

1.Податковий кодекс України від 02.12.2010, №2755-VI;
2.Податок на прибуток на що чекати бізнесу// Економічна правда/ 08.12.2010/О. Молдован http://www.epravda.com.ua/publications/2010/12/8/261230;
3.Матеріали семінару “Податковий кодекс: оподаткування прибутку підприємств” / 21.01.2011 http://rnba.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=29 .

Посилання: Вплив Податкового Кодексу України на механізм оподаткування прибутку підприємств

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^