Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Пістоляк О. Розвиток фінансового лізингу в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3158
  • Автор: Admin
  • Дата: 18-10-2011, 13:06
 (голосов: 1)
18-10-2011, 13:06

Пістоляк О. Розвиток фінансового лізингу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Пістоляк О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Розвиток фінансового лізингу в Україні


В умовах ринкової економіки Україна стала на шлях глибоких соціально-економічних перетворень, необхідною умовою успішного здійснення яких є розвиток реального сектору. Але для цього необхідно використовувати альтернативні методи фінансування витрат на оновлення матеріальної бази і реструктуризацію виробництва. Однією з таких альтернатив може стати лізинг. Лізинг є однією з найновіших форм інвестування, що здатні значно пожвавити процес відтворення виробництва, надати потужний поштовх процесам приватизації, оновлення технологій підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного устаткування і на вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та закордонне устаткування. Зважаючи на це, розвиток цієї фінансової послуги на фінансовому ринку України є актуальним і необхідним.
Проблеми організації та регулювання лізингу привертають увагу багатьох фахівців, про що свідчить значна кількість наукових публікацій, присвячених цій темі. Серед вітчизняних науковців, що займалися дослідженням цієї проблеми слід назвати Н.Внукову, А.Загороднього, Л.Мельника, В.Міщенка, А.Мокія, Н.Слав'янську, Г.Холодного, Г.Черевка та інших. Проте через динамізм сучасних соціально-економічних, політичних процесів зазнають відповідних змін і умови здійснення лізингових операцій, які не завжди мають позитивний характер, потребують швидкого реагування з боку і недостатньо вивчені. Тому ряд актуальних питань щодо оцінки, розвитку та фінансування лізингових операцій потребують додаткового дослідження.
Метою даного наукового дослідження є поглиблення теоретико-методологічних особливостей розвитку фінансового лізингу в Україні та аналіз його фактичного стану.
Як відомо, фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) [1].
Український ринок лізингу займає лише 0,1% від європейського. У кращі періоди функціонування частка лізингу у вітчизняній економіці становила 8%, але протягом 2009 року й ця цифра скоротилася більш ніж удвічі. В 2010 року спостерігаються позитивні зрушення на ринку лізингу — кількість укладених договорів фінансового лізингу за 2010 рік збільшилась на 2088 (69,4%) у порівнянні з 2009 роком і склала 5095 договорів (рис. 1.).

Пістоляк О. Розвиток фінансового лізингу в Україні


Рис. 1. Кількість і вартість укладених договорів фінансового лізингу за 2007 - 2010 рр. [3].

Вартість діючих договорів фінансового лізингу станом на кінець 2010 р. збільшилась на 3,3 млрд. грн. у порівнянні з кінцем 2009 р. і становить 30,5 млрд. грн. Середня вартість діючої угоди станом на кінець 2010 р. зменшилася на 0,091 млн. грн. (5,5%) і становить приблизно 1,56 млн. грн. У звітному періоді у порівнянні з 2009 роком спостерігається збільшення на 2,98% питомої ваги короткострокових (до 2 років) договорів, зменшення питомої ваги договорів строком від 2 до 5 років і від 5 до 10 років, а довгострокових (більше 10 років) договорів стало більше на 2,15%. Серед договорів фінансового лізингу у 2010 році, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту (59,36%), сільського господарства (12,99%), будівництва (8,26%) та сфері послуг (4,97%); Найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (51,83%), а також сільськогосподарська техніка (12,85%) [2].
В зв’язку з кризовими явищами на фінансових ринках та в економіці, погіршенням доступу до кредитних ресурсів (що є основним джерелом фінансування лізингових операцій), падінням платоспроможності підприємств, призупиненням інвестиційних проектів відбулося скорочення темпів росту лізингового ринку. Проте в 2010 році лізинговий портфель збільшився за рахунок більш за все позичкових коштів, в тому числі банківських кредитів (86,60%), при цьому їх питома вага збільшилась на 22,1% у порівнянні з минулим роком; відповідно, питома вага власних коштів лізингових компаній у порівнянні з минулим роком зменшилась більш ніж на 22% і становить 13,15% [3].
Станом на 2010 рік кількість лізингових компаній становить 188. Більшість із них працюють з великими
підприємствами (50%). В Україні кількість лізингових компаній з кожним роком збільшується, що обумовлюється зростанням попиту економіки країни на лізингові послуги (рис. 2.) .

Пістоляк О. Розвиток фінансового лізингу в Україні


Рис. 2. Рейтинг найбільших лізингових компаній України за 2010 рік (млн. грн.)

Розвиток лізингу в Україні сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечуючи наступні переваги: стовідсоткове кредитування, яке не вимагає негайного початку платежів; набагато простіше лізингове фінансування ніж кредит; до лізингових операцій залучаються великі кошти банківських установ, страхових, акціонерних та інших товариств; можливість через лізинг не тільки оперативно реконструювати виробництво, а й спрямовувати зекономлені кошти на інші потреби; можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів, причому не в грошовому вираженні, а в машинах та устаткуванні [4].
Загалом, розвиток вітчизняного ринку лізингу допоможе малому і середньому бізнесу не відволікаючи власні ресурси, здійснити модернізацію основних фондів і отримати нове, сучасне високотехнологічне обладнання та розширити збут власної продукції, особливо тієї, яка дорого коштує.
Таким чином, лізинг — відносно молодий вид діяльності фінансових установ в ринковій економіці, але його запровадження та вдале використання є досить потужним альтернативним джерелом поповнення матеріально-технічного забезпечення підприємств реального сектору. Створення умов для широкого використання лізингових послуг сприятиме фінансуванню для оновлення основних фондів вітчизняних підприємств та зростанню обсягів виробництва у різних галузях економіки, а це забезпечить збільшення робочих місць та підвищення добробуту громадян.

Примітки:
1. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. №723/97-ВР зі змінами.
2. http://www.leasing.org.ua – Офіційний сайт Українського об’єднання лізингодавців.
3. Купалова Г.І. Розвиток лізингу в Україні: обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — № 1. — С. 120-126.
4. Варналій З.С. Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення. Навчальний посібник. / З.С. Варналій, Л.П. Хмелевська, М.О. Хмелевський. - К.: Знання України. – 2007, - 260 с.

Olga Pistoliak
Ivan Franko National University of Lviv
Development of the financial leasing in Ukraine

Concept of the financial leasing, feature of his development, in Ukraine and analysis of him the actual state.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
^