Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Дрозд С.С. Професійна діяльність на фондовому ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 553
  • Автор: Дрозд С.С
  • Дата: 21-09-2020, 22:51
 (голосов: 0)
21-09-2020, 22:51

Дрозд С.С. Професійна діяльність на фондовому ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2020

Професійна діяльність на фондовому ринку – це діяльність юридичних
осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу
цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами
інституційних інвесторів, що відповідає встановленим вимогам.
Відповідно до законодавства не допускається поєднання професійної
діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за
винятком банківської. Не допускається також поєднання окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених
законодавством.
Необхідними умовами ведення професійної діяльності на фондовому
ринку є наявність ліцензії, що видається Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку та членство щонайменше в одній саморегулівній
організації.
На фондовому ринку здійснюються наступні види професійної
діяльності:
1. Діяльність з торгівлі цінними паперами.
2. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
3. Депозитарна діяльність.
4. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
Діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку
провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами,
для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а
також банками.
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:
– брокерську діяльність;
– дилерську діяльність;
– андеррайтинг;
– діяльність з управління цінними паперами.
Брокерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами
цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо
цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за
рахунок іншої особи.
Дилерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами
цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій
рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.
Андерайтинг – розміщення (підписка, продаж) цінних паперів
торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду
протягом визначеного строку на підставі договору про управління
переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними
для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього
управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві
власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах
визначених ним третіх осіб.
Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами:
– розміщення емітентом власних цінних паперів;
– викуп емітентом власних цінних паперів;
– проведення юридичними особами та фізичними особамипідприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;
– провадження юридичними особами на підставі договорів комісії або
договорів доручення купівлі – продажу (обміну) цінних паперів через
торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження брокерської
діяльності, а також на підставі договорів купівлі – продажу або міни,
укладених безпосередньо з торговцем цінними паперами;
– внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб.
Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися наступні
операції:
– дарування та спадкування цінних паперів;
– операції, пов’язані з виконанням рішення суду;
– придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.
Діяльність з управління активами інституційних інвесторів -
професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління
активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі
відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів.
Депозитарна діяльність – надання послуг щодо зберігання цінних
паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у
цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування
операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність
професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення
організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для
збирання та поширення інформації відносно попиту і пропозицій, проведення
регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами,
централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових
інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та
розв’язання спорів між членами організатора торгівлі.
Кліринг – отримання, звірка та поточне оновлення інформації,
підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для
виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов’язань, що
передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за
угодами щодо цінних паперів.

Посилання: фінансовий ринок, фондовий ринок, професійна діяльність

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^