Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Дубик Г.Ю. Особливості ринку корпоративних облігацій України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 272
  • Автор: Дубик Г.Ю.
  • Дата: 29-10-2020, 17:09
 (голосов: 0)
29-10-2020, 17:09

Дубик Г.Ю. Особливості ринку корпоративних облігацій України

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
© Дубик Г.Ю., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-44с

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ


Практика залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних облігацій не розповсюджене явище на українських підприємствах. Це можна пояснити низьким розвитком ринку капіталів та нижчим в порівнянні з західними країнами рівнем фінансової грамотності та досвідченості менеджерів.
Зокрема, корпоративні облігації, які виступають джерелом додаткових коштів для підприємства, мають певні переваги в порівнянні з банківськими кредитами. По-перше, розмір відсоткових ставок, є меншим, по-друге, вимоги щодо забезпечення позик за корпоративними облігаціями є більш лояльними порівняно з банківськими кредитами. Можна припускати, що популярність корпоративних облігацій постійно зростатиме та в майбутньому вони мають всі шанси посісти провідне місце на фондовому ринку України. Саме тому дослідження факторів, що стимулюють або стримують розвиток ринку корпоративних облігацій України є актуальним питанням сьогодні [1].
Дослідження та аналіз ринку корпоративних облігацій перебуває у сфері інтересів західних фінансистів та науковців. Конкретний аналіз наукових робіт, що присвячені вивченню ринків корпоративних облігацій, дозволив виділити такі основні групи факторів, які найчастіше використовуються при аналізі ринку корпоративних облігацій: фактори, що характеризують діяльність ринку корпоративних облігацій та основних його учасників (кількість учасників ринку, кількість випущених облігацій, основні характеристики облігаційного випуску, кредитний рейтинг емітента), агреговані макроекономічні показники (темп інфляції, ВВП, валове споживання та валові заощадження, іноземні інвестиції в економіку) та галузева приналежність емітента [1].
Важливо також виділити особливості функціонування ринку корпоративних облігацій з точки зору ступеня його інформаційної прозорості. Однією з характерних рис недостатньої інформаційної прозорості боргового ринку цінних паперів в Україні є проблема асиметрії інформації. Концепція асиметрії інформації (агентських відносин) виходить із гіпотези, що один з контрагентів поінформований набагато краще за іншого. Виникає нерівний доступ до інформації для різних груп учасників ринку і це призводить до великої кількості інсайдерських угод за цінами, що не відображають реальну вартість паперів. Це призводить до маніпулювання ринковими цінами і дохідностями активів та спотворює статистику торгів. Незважаючи на розробку законодавчої бази щодо боротьби зі зловживанням інсайдерською інформацією на фондовому ринку України (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації» № 3306-VI від 22.04.2011), більшість норм залишається все ще неефективними.
В українській практиці ще не було жодного факту встановлення відповідальності за розголошення інсайдерської інформації. Така ситуація значно знижує і без того низьку ліквідність фондового ринку України. Таким чином, проблема асиметрії інформації, а також низький рівень захищеності власників облігацій з юридичної точки зору є причиною того, що цей вид цінних паперів стає недостатньо привабливим для інвесторів.
Із цього можна зробити висновок, що український фондовий ринок має ознаки неефективності або ірраціональності. За такої ситуації курси цінних паперів часто не відповідають їхній реальній інвестиційній вартості, коливання цін можуть мати випадковий характер, а деякі інвестори можуть отримувати надприбутки.
Ринок корпоративних цінних паперів, зокрема біржова діяльність в Україні, характеризується ознаками фрагментарності. Наявність великої кількості організаторів торгівлі не відповідає сучасним потребам вітчизняного ринку корпоративних цінних паперів. Ситуація така, що в Україні фондові біржі створювались зацікавленими особами під час здійснення приватизаційних процесів, метою яких було, отримання комісійної винагороди від продажу приватизованих об’єктів.
Також важливим моментом у діяльності ринку є те, що податкові навантаження не сприяють залученню фінансових ресурсів. Впродовж останніх років державна податкова політика в сфері ринку корпоративних цінних паперів наповнювала державний бюджет через запровадження додаткового оподаткування учасників ринку, а не формування ефективного механізму залучення фінансових ресурсів суб'єктами господарювання. Варто посилити стимулювання інвестиційної діяльності щоб змінити такий негативний вектор політики регулятора та уряду, також потрібно змінити орієнтацію системи оподаткування на залучення капіталу.
Сучасний стан і темпи розвитку реального сектору економіки України не відповідають потребам держави і суспільства. Розрив між технологічністю, інноваційністю більшості галузей національної промисловості і сільського господарства, продовжує зростати, що зменшує можливість збереження за Україною статусу світової держави. Також на сучасному етапі, під час кризи 2020 року, пандемії, наслідків COVID-19, у зв'язку з агресивним зовнішньополітичним оточенням і залежністю від закордонних технік і технологій, надходження яких можуть бути скорочені або припинені.
Пропонуємо розглянути особливості процедури випуску корпоративних цінних паперів. Найперше, це детальна перевірка з боку регулятора. Для того щоб розмістити цінні папери, компанії необхідно буде пройти перевірку з боку регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Перевірка буде відбуватися дуже ретельно. За минулі три роки фондовий ринок України був очищений від сумнівних паперів і регулятор не зацікавлений у появі на ньому шахраїв.
Також особливістю є витрати пов’язані з випуском. Це фіксована сукупність адміністративних зусиль і коштів. Вони лягають на загальну суму випуску, отже, чим більше обсяг емісії, тим дешевше вона обходиться компанії.
Важливою особливістю є інформаційна підтримка. Найбільша помилка – недооцінка інформаційної підтримки.
Необхідно пояснювати, що НКЦПФР зацікавлена у перезапуску ринку корпоративних облігацій. Що на підході прийняття закону №7055 «Про ринки капіталу та регульовані ринки», спрямованого на захист прав інвесторів [3].
Але все ж, якщо зрівноважити всі особливості, то ринок корпоративних облігацій – це ринок, який може надати реальні можливості фінансування для розвитку не тільки емітентам, а й усій економці країни. Згадані заходи не є системними і відстають від реальних потреб ринку; поточні високі процентні ставки ускладняють розвиток внутрішнього облігаційного ринку; цілком вірогідна поява нових видів облігацій, включаючи інфраструктурні в первісному розумінні, наприклад гібридні види облігацій.
Розглянувши і проаналізувавши ринок корпоративних облігацій в Україні, можна сказати, що на рівні законодавства було зроблено дуже мало кроків до розвитку даного сегменту, що розвиток ринку облігацій підприємств може відбутися тільки за належних умов функціонування з отриманням максимальної вигоди всіма учасникам даного процесу.


Список використаних джерел:

1. Дарія Васильєва Економетричне моделювання ємності ринку корпоративних облігацій України // Ринок Цінних Паперів України // № 1-2/2018, с. 49-54, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://securities.usmdi.org/PDF/1058.pdf
2. Офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/
3. Проект Закону про ринки капіталу та організовані товарні ринки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/

Посилання: ринок корпоративних облігацій, корпоративні облігації, ринок капіталу

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
^