Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Мельниченко Д.В. Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-10-2020, 18:28

Мельниченко Д.В. Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
Мельниченко Д.В., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У наш час особливе значення має питання розро,ки та удосконалення механізмів регулювання національного валютного ринку, оскільки саме його наслідки мають істотний вплив на економіку та світогосподарські зв'язки. Інтеграція України у сучасне світове співтовариство визначає необхідність вдосконалення функціонування внутрішнього валютного ринку як механізму забезпечення взаємозв'язку між вітчизняною та світовою економікою. Саме тому проблеми існування та розвитку валютного ринку України набувають особливої актуальності. Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно здійснювати операції по купівлі-продажу валюти. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини — не мали б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов'язань, не могли б перетворити одержану інвалютну виручку в національні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов'язань. Такий ринок заведено називати валютним.
Дану проблему у своїх дослідженнях висвітлювали такі вчені як: О. Бореславська, А. Гриценко, Дж. М. Кейнс, Р. Манделла, П. Самуельсон тощо. Проте аналізуючи теоретичні праці останніх років, відзначаємо недостатність вивчення цих проблем та необхідність продовження наукового пошуку. Саме тому необхідно більш детально розглянути питання щодо сучасного стану валютного ринку України в умовах світової фінансової кризи.
Валютний ринок в Україні — це переважно міжбанківський ринок, адже саме в ході міжбанківських операцій здійснюється основний обсяг угод з купівлі-продажу іноземних валют. Шляхом проведення міжбанківських операцій на валютному ринку забезпечується обслуговування міжнародного обороту товарів, послуг і капіталів (міжнародних платежів). Суб'єктами валютного ринку є:
— продавці валюти;
— покупці валюти;
— посередники.
До складу валютного ринку України, входять такі суб'єкти:
— Національний банк України;
— комерційні банки, які одержали ліцензію Національного банку на право здійснення операцій із валютними цінностями (уповноважені банки);
— інші кредитно0фінансові установи — резиденти(страхові, інвестиційні, дилерські компанії), які одержали ліцензію Національного банку;
— юридичні особи, які уклали з уповноваженими банками угоди на відкриття пунктів обміну іноземної валюти;
Для регулювання та покращення ситуації на валютному ринку НБУ проводить валютні інтервенції.
Валютною інтервенцією є значний разовий цілеспрямований вплив Нацбанку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом купівлі або продажу великих партій іноземної валюти. Валютна інтервенція здійснюється для регулювання курсу іноземних валют.Рис. 1 Обсяг валютних інтервенцій НБУ у 2019- 2020 роках [3]
Рис. 1 дає змогу проаналізувати валютні інтервенції НБУ. Його аналіз показує, що у 2019 році НБУ переважно здійснював купівлю валюти, а у березні 2020 року Нацбанк щодня виходив на міжбанк з продажем валюти, окрім 5 березня, коли він придбав $100 млн. Причиною цього є необхідність стабілізації ситуації на валютному ринку через епідемію коронавірусу. Обсяги проданої НБУ валюти з резервів з початку березня становили $880 млн . Наразі, золотовалютні резерви НБУ становлять $26 млрд. [3]. За стандартами МВФ, для стабільної ситуації обсяг міжнародних резервів країни повинен дорівнювати розміру грошового еквіваленту 3-місячного обсягу імпорту. Аналізуючи недоліки валютного ринку України, відзначимо, що вони проявляються у нестабільному валютному курсі гривні та слабкому експортному потенціалі країни, що не забезпечує належних валютних надходжень у країну. Курс гривні до долара США та євро досить нестабільний. Фактори впливу на курс валют є як внутрішні, так і зовнішні. Поліпшення функціонування валютного ринку України можливо досягти шляхом використання наступних методів:
зменшити рівень доларизації української економіки через підвищення привабливості гривневих активів;
удосконалити правила роботи учасників ринку та дотримуватися чітких принципів та процедур;
розвивати систему внутрішнього ринку з урахуванням міжнародної практики та запроваджувати нові види міжнародних розрахунків;
покращити роботу з моніторингу валютних ризиків; удосконалити механізми контролю та протидії валютним спекуляціям; застосувати процедури для упередження валютних ризиків та недопущення формування інших дисбалансів, пов’язаних із здійсненням операцій капітального характеру в іноземній валюті;
стимулювати експорт та забезпечити рівновагу платіжного балансу; оптимізувати механізми взаємозв’язку між попитом на національну та іноземну валюту, що мають передбачати спрямування гривневих потоків насамперед у реальний сектор економіки, вагомими важелями чого мають бути інструменти фінансової політики;
оптимізувати процедуру валютних інтервенцій Національного банку України – розклад, параметри інтервенцій.
Це дозволило б підвищити прозорість і передбачуваність операцій НБУ на валютному ринку, адже в цій ситуації НБУ доречним було б відмовитися від дискримінаційного підходу і забезпечити всім банкам рівний доступ до своїх інтервенцій. Таким чином, можна стверджувати, що валютний ринок України в сучасних умовах є недостатньо стабільним, але позитивною тенденцією є здійснення валютної лібералізації. Адже лібералізація валютного законодавства є довгоочікуваною і необхідною зміною в банківському регулюванні, метою якої є встановлення режиму вільного руху капіталу.Списки використаних джерел
1. Що відбувається на валютному ринку України. URL: https://biz.censor.net.ua /resonance/3180791/scho_vdbuvatsya_na_valyutnomu_rinku_ukrani
2. Валюта та валютний ринок. URL: https://dl.sumdu.edu.ua/e-pub/21643/ 225754/index.html
3. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/
4. Кабанов В. Г. Сучасний стан валютного ринку Ук0 раїни та шляхи стабілізації негативних явищ в умовах кризи / В. Г. Кабанов // Зовнішня торгівля: право та економіка.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^