Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Козанчин С.М. Сучасний стан та перспективи фінансового ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2020, 10:35

Козанчин С.М. Сучасний стан та перспективи фінансового ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
Козанчин С.М., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с
Сучасний стан та перспективи фінансововго ринку України

Сучасний фінансовий ринок являє собою сферу реалізації економічних відносин. Іншими словами, це сфера реалізації функцій фінансового капіталу. Існує багато поглядів вчених щодо сутності поняття «фінансовий ринок». Опарін В.М. вважає, що фінансовий ринок - це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов’язаних з процесами купівлі - продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності [6].
Фінансовий ринок у процесі перерозподілу фінансових ресурсів виконує функції, які не може виконати інша складова фінансової системи, при цьому значно впливає на її стійкість та ефективність. Побудова ефективного фінансового ринку потребує певних принципів:
– ліквідність фінансових інструментів;
– захист інвесторів;
– ефективність та конкурентоспроможність;
– відповідність міжнародним стандартам.
В основі сучасної моделі фінансової системи України головну роль відіграють національний та комерційні банки. Така ситуація для України є зрозумілою, населенню простіше користуватись банківськими ресурсами, ніж ресурсами інвестиційного або фондового ринку. Окрім того, інститут приватного інвестування та вкладання коштів в цінні папери ще є слабо розвиненим, а розуміння принципів його роботи для простого населення України є складним [5].
Найактивнішими учасниками фінансового ринку України є комерційні банки, страхові компанії, фондові біржі, адже саме вони складають найбільшу частку фінансових ресурсів держави. [3].
Сьогодні активними учасниками фінансового ринку України є комерційні банки. Їх активи становлять вагому частку активів усіх фінансових установ. Проаналізувавши кількість діючих в Україні банків протягом останніх років, варто відмітити, що станом на 01.01.2020 року кількість банків в Україні більш як вдвічі менша, ніж на початку 2015 року, зокрема за рахунок скорочення банків з вітчизняним капіталом.
Дослідивши дані Національного банку України щодо активів комерційних банків, варто відмітити, що станом на 01.01.2015 року вони становили 1316852 млн. грн. і до 01.01.2017 року зменшувалися до 1256599 млн. грн. Починаючи з січня 2018 року активи комерційних банків почали зростати і станом на 01.01.2020 року становили 1494460 млн. грн.
При оцінці банківського сектору важливою є оцінка рентабельності діяльності. Так, розглянемо динаміку чистого прибутку (збитку) банків України протягом останніх років.
Дослідивши дані Національного банку України, варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду 2015–2019 рр. лише у 2018 та 2019 рр. банки України отримували чистий прибуток, який зростає, тоді як у 2015–2018 рр. банки України отримували збитки.
Важливим елементом фінансового ринку України є фондовий ринок. Так, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-грудні 2019 року, становив 112680,0 млн. грн., що більше на 52325,2 млн. грн. порівняно з відповідним періодом 2018 року (60342,1 млн. грн.). Проте протягом 2015–2017 років спостерігався значно більший обсяг випусків емісійних цінних паперів [2].
Важливе місце на фінансовому ринку України належить установам небанківського типу – страховим компаніям. Попри розвиток страхового ринку в Україні, він і досі знаходиться на початковому етапі свого розвитку [4].
Так, дослідивши підсумки діяльності страхового ринку за 2015–2019 роки, варто відмітити, що спостерігається зменшення кількості страхових компаній з 382 у 2015 році до 234 страхових компаній станом на третій квартал 2019 року. Щодо валових страхових премій та страхових виплат, то у 2015–2018 роках спостерігалось їх збільшення, а станом на третій квартал 2019 року валові страхові премії становили 40561,9 млн. грн., а валові страхові виплати 9845,6 млн. грн.
Розглянемо особливості діяльності інших небанківських фінансово-кредитних установ на фінансовому ринку.
Так, згідно даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в Україні протягом останніх років спостерігається збільшення зареєстрованих фінансових компаній. Так, у 2015 році нараховувалося 534 компанії, тоді як станом на третій квартал 2020 року їх кількість зросла на 82,5% до 975 фінансових компаній.
Щодо активів фінансових компаній, то протягом 2015–2019 років також спостерігалося їх збільшення. У 2015 році активи фінансових компаній становили 64960,0 млн. грн., а вже станом на третій квартал 2020 року зросли більш як у два рази до 147637,2 млн. грн. Щодо таких фінансових установ як лізингодавці, то протягом досліджуваного періоду спостерігалось їх зменшення. Так, у 2015 році в Україні було зареєстровано 267 лізингодавців, тоді як станом на третій квартал 2020 року їх кількість зменшилася до 165 компаній. Проте, протягом 2015–2020 років спостерігалось збільшення кількості договорів фінансового лізингу. Так, у 2015 році було укладено 2700 договорів, а вже станом на третій квартал 2019 року їх кількість зросла майже в три рази до 7780 договорів [2].
Дослідивши показники фінансового ринку, варто зазначити, що деякі позитивні кроки на шляху врегулювання системи зроблені, проте, все ж наявний цілий ряд проблем. Так, щодо банківського сектору, то скорочення кількості банків протягом останніх років призвело до скорочення кількості робочих місць, тоді як інфляція та негативна репутація деяких банків призводять до того, що населення не готове брати кредити та вкладати гроші на депозити до тих банків, які зараз функціонують.
Щодо ринку цінних паперів, то також спостерігається “кволий” розвиток даного сектору. Причинами цього є недосконалість нормативно-правової бази, низький рівень захисту прав інвесторів та акціонерів, нерозвиненість фінансової та фондової інфраструктури, недостовірність інформації про функціонування підприємства тощо. Все це є перепонами на шляху активного розвитку вітчизняного фондового ринку [3].
Тільки контроль може сприяти досягненню мети, що полягає у створенні високоліквідного та ефективного фінансового ринку в Україні, який необхідний державі і який зможе інтегруватись у світові фінансові ринки.
Фінансовий ринок є найважливішим фундаментом для розвитку та стабільності ринкової економіки. Розвиток фінансового ринку має стати головним елементом економічного середовища, який зможе забезпечувати фінансування реального сектору економіки через залучення інвестицій, залучення, а також перерозподіл капіталів [5].
Нині розвиток фінансового ринку та його складових є дуже динамічним та складним. Але саме такий період сприяє вжиттю інноваційних заходів щодо реформування ринку. Головними завданням є забезпечення його прозорості, створення сприятливих умов для інвесторів, підвищення ліквідності фінансових інструментів ринку.

Список використаних джерел
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний сайт. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Офіційний сайт. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній та лізингодавців. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/ Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html
3. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України. Економічні науки. «Young Scientist» • № 3 (79) • March, 2020. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/3/57.pdf
4. Статистика страхового ринку України. Фориншурер. Офіційний сайт. URL: https://forinsurer.com/stat
5. Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи його розвитку. Гроші, фінанси і кредит. Випуск 28-2. 2018
6. Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін. Теорія фінансів : Підручник / за ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^