Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Костів Л.В. Інвестиційна діяльність на ринку золота
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2695
  • Автор: LesyaKostiv
  • Дата: 26-10-2011, 12:02
 (голосов: 0)
26-10-2011, 12:02

Костів Л.В. Інвестиційна діяльність на ринку золота

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Костів Л.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-49с

Інвестиційна діяльність на ринку золота

У сучасних умовах розвитку фінансового сектору економіки перед інвесторами постає питання щодо правильного вибору інвестування заощаджень. В умовах нестабільної економічної ситуації, інфляції та валютних коливань, інвесторам слід звертати увагу на інструменти фінансового ринку, які мають проти інфляційний захист та володіють певною стабільністю. Недосконалість сучасного фондового ринку не спонукає вкладати кошти в цінні папери українських емітентів. Крім того, посткризовий період, що охопив вітчизняну банківську систему, не сприяє зростанню обсягів банківських депозитних вкладів з боку інвесторів.
За таких умов доцільно звернути увагу на інвестиції в дорогоцінні метали, які мають проти інфляційний захист та вважаються достатньо надійними. До того ж, розвинутий ринок золотих депозитів, наявність інфраструктури для збереження металу в банках є вагомими факторами для вибору саме цього інструменту. Привабливим залишається і поріг інвестування – від одного граму, що робить ринок досяжним для абсолютної більшості населення. Вигідно відкривати депозит в металі без фізичної поставки. Різниця у вартості купівлі-продажу буде нижчою за рахунок відсутності витрат на виготовлення і ввезення. Крім того, вартість золота як при купівлі, так в при продажі розраховується окремо для кожної операції, виходячи із поточної світової ціни. Тобто, маржа в цьому випадку буде нижча. Цей варіант інвестування та збереження своїх коштів має переваги в тому, що золото буде зростати в ціні, але має місце низька дохідність та висока маржа банків між купівлею та продажем. Отже, до основних способів інвестування в дорогоцінні метали можна віднести такі: купівля/продаж злитків та монет, відкриття поточних та депозитних рахунків в золоті, інвестування в ювелірні вироби, ф'ючерсні контракти тощо.
Якщо говорити про ринок золота в Україні, то сьогодні він характеризується такими рисами як молодість і незначна розвиненість, проте нині вітчизняні ціни на золото цілковито відображають світовий курс, що є свідченням повної інтегрованості у світовий ринок банківських металів. Процес формування внутрішнього ринку золота започаткувався із розвитком торгівлі на вільному ринку, коли скасовувалась державна монополія із операціями з банківськими металами. Сьогодні Україна - чистий імпортер банківських металів, оскільки власно¬го видобутку фактично не має.
Однак, ринок золота є дещо нестабільним. Не можна заздалегідь прогнозувати майбутній скачок його ціни. Динаміка ринку золота залежить не тільки від цінових факторів, а й від інших нецінових факторів.
Ризики, про які варто знати, перш ніж вкладати засоби в золото:
• Різниця між покупкою і продажем злитків в українських банках в даний час досягає 10%, а при якнайкращих цінах покупки і продажу складає 2-3%. Таким чином, прибутковість від вкладень буде спочатку менша саме на цю різницю. «Якщо приріст складає близько 20% в рік, а різниця - 10%, то можна говорити про прибуток. При нормальному ринку ця маржа скорочується до 1%.
• Витрати на зберігання банківського золота залежно від банку коливаються в діапазоні 50-150 грн. в місяць.
• Водночас діє низка обмежень операцій із золотом як для фізичних (кредитувати у золоті можна лише промислових споживачів), так і юридичних осіб (купувати готівковий можуть лише фізичні особи та промислові споживачі), а також для нерезидентів (є проблема, пов'язана з регулюванням у разі перетину кордону).
• До створення сучасної української біржі золота ще далеко, оскільки ні кількість гравців, ні обсяги ще не досягли рівня розвинутих країн Європи. Сьогодні український ринок золота є ринком індивідуальних домовленостей та банків з великими виробниками і оптовими покупцями. Крім того, про його нерозвинутість свідчить вузький (порівняно зі світовим ринком) спектр здійснюваних банками операцій із золотом, дозволених НБУ[2, c. 27].
В періоди криз, як свідчить історія, попит на золото збільшується, а так як зростає попит – зростає і його ціна. Вартість золота має досить високу волатильність – вона перевищує волатильність дохідності казначейських облігацій США. Це пояснується тим, що попит на нього постійно зростає як на інвестиційний інструмент і як на товар, який є сировинним ресурсом. Доречно зауважити, що під час криз на ціну золота, з одного боку впливає – промисловий попит, який падає, і в результаті зумовлює додаткову волатильність вартості цього металу, а з іншого боку - тисне інвестиційний попит, що підвищує ціну на золото.
На світовому ринку золота попит формується з попиту на метал, який включає державний попит (офіційні золоті запаси) та інвестиційний попит, та з фабрикаційного попиту: виробництво ювелірних товарів, промислово-побутовий попит, чеканки монет і медалей. Пропозицію на світовому ринку золота створює видобуток золота, супутнє вилучення золота, продажі з офіційних запасів, продажі золотого лому, продажі з приватних накопичень.
Недарма центральні банки всіх розвинених країн зберігають значну частку своїх резервів у вигляді золота. Світова криза 1997-1998 рр., а також сучасна фінансово-економічна кризи стали яскравим прикладом надійності золота при нестабільній макроекономічній ситуації. Жодна іноземна валюта не зможе зрівнятись у надійності із золотом .
Переведення грошових заощаджень у золото дає змогу абстрагуватись від поточної чи політичної ситуації у країні, надійно захистить від інфляції та всіх ризиків, притаманних паперовим грошам. Крім того, кон`юнктура світового ринку золота однозначно свідчить – попит на золото росте і постійно перевищує пропозицію.
Слід зазначити, що з початком нового тисячоліття золото стало особливо привабливим інвестиційним активом завдяки перманентному зростанню його ціни внаслідок обмеженості пропозиції в рамках Вашингтонської угоди, що дає змогу інвесторам отримувати значні доходи у середньо- та короткостроковій перспективи. Рух ціни на золото у 2007-2011 рр. відображений на рис. 1.

Костів Л.В. Інвестиційна діяльність на ринку золота

Рис. 1. Тенденція зміни ціни на золото у 2007-2011 рр. (котирування – Нью-Йорський фіксинг) [6].

На сьогоднішній день українці масово купують золото. Тільки за серпень-вересень вітчизняні банки продали більше 3,5 тонн золота в злитках. В умовах валютної нестабільності, обвалу фондового ринку, банківської кризи і хисткої ситуації на ринку нерухомості і землі про нього пригадали ті, хто хоче зберегти свої капітали.
Нинішню ситуацію на ринку золота можна охарактеризувати висхідним трендом з сильними коливаннями, тому що ціни на цей банківський метал ростуть в геометричній прогресії. Спостерігаючи основні тенденції зміни цін, можна сказати, що золото є стабільним і дохідним джерелом інвестування коштів. На основі офіційних цін на золото проаналізуємо їх динаміку за останній рік. (рис.2)

Костів Л.В. Інвестиційна діяльність на ринку золота

Рис. 2. Динаміка ціни на золото у 2011 рр. (котирування – Нью-Йорський фіксинг) [7].

Якби вдалося налагодити функціонування конкурентного лібералізованого ринку банківського золота, вирішилася б ціла низка проблем, пов'язаних із інвестиційною діяльністю, розвитком національної грошової системи та ринку фінансових послуг.
Існує багато формальностей при проведенні операцій з банківськими металами, крім того, повільно проходить розвиток відносин із західними партнерами. Для запобігання цього необхідно стимулювати надходження золота до країни запровадження ліберальної податкової, митної та ліцензійної політики уряду і Національного банку.
Банківське золото може суттєво потіснити іноземну валюту на внутрішньому ринку, що відповідає інтересам держави, особливо держави з перехідною економікою.
Особливість інвестування на ринку золота полягає у накопиченні золотих резервів, з метою стабілізації валюти та збільшенні економічної могутності держави, а також у забезпеченні потреб інвесторів, тезаврацій запаси яких відігріватимуть роль реальних заощаджень і, таким чином, сприяють стабілізації грошової системи.

Список використаних джерел:
1.Постанова Правління Національного банку України „Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами" № 325 станом на 6 серп. 2003 р. / Національний Банк України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2009. - 27 с.
2. М. Диба. Еволюція золота: історія і сучасність // Вісник НБУ. – 2008. - №10. – С. 20 – 28.
3. Українська біржа дорогоцінних металів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gold9999.com.ua
4.Українській банківський портал [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://banker.ua/marketindex/bankmetals/.
5.Статистичний бюлетень НБУ (електронне видання). Квітень 2010 року [Електронний ресурс] / Офіційний сайт НБУ. Статистика. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
6. Курс золота за різні періоди [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dollaromania.com/gold.htm
7. Kitco Metals Inc. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kitco.com/charts/popup/au0365nyb.html

Посилання: Інвестиційна діяльність, ринок золота

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^