Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Ярова А.М. Ринок опціонів в Україні: розвиток та особливості
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1041
  • Автор: Ярова А.М.
  • Дата: 30-10-2020, 22:21
 (голосов: 0)
30-10-2020, 22:21

Ярова А.М. Ринок опціонів в Україні: розвиток та особливості

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
© Ярова А.М., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-42с


Ринок опціонів в Україні: розвиток та особливості

Термін «опціон» походить від французького option, яке, в свою чергу, походить від латинського optiō (вибір, акт вибору) та від optō (я вибираю). Опціон – це контракт, який дає його власнику право купити або продати базовий актив за зафіксованою в ньому ціною. При цьому особливість опціону в тому, що його власник сам вирішує, виконувати чи не виконувати контракт. Такого вибору немає, до прикладу, у власника ф’ючерсу.
Існує два так званих стилі опціонів. У першому випадку покупець опціону може виконати його (купити або продати базовий актив за зафіксованою ціною) в будь-який день до закінчення терміну дії контракту – це американський стиль. У другому випадку опціон може бути виконаний тільки на певну дату (дату закінчення терміну опціону) – це європейський стиль. Стиль опціону визначається біржею при запуску цінного паперу в обіг.
Залежно від того, яке право зафіксовано в контракті (купити або продати актив), виділяють два типи опціонів. Опціон пут (PUT) дає право його власникові продати базисний інструмент. Відповідно, опціон колл (CALL) передбачає право його власника придбати базовий актив. На біржі одночасно обертаються обидва типи опціонів [5].
Опціонні угоди укладаються як на біржовому, так і на позабіржовому ринках.
У біржовій торгівлі опціонами велику роль відіграють клірингові палати,які виконують такі функції:
• здійснюють облік всіх укладених угод;
• проводять експертизу документів, що надходять, реєструють угоди;
• після реєстрації угоди стають гарантом виконання умов угоди;
• забезпечують виконання контракту через проведення офсетної угоди з виплатою різниці між ціною продажу та ціною купівлі опціону без поставки реального активу.
На позабіржовому ринку велике значення мають брокерські контори, які виступають посередниками при укладанні опціонних угод. Крім брокерських контор в опціонних угодах можуть також брати участь фірми-індосанти, які виступають гарантами виконання сторонами своїх обов'язків.
Основні відмінності опціонів, що перебувають в обігу на біржовому ринку, від тих, які перебувають в обігу поза біржею, полягають у тому, що:
1) біржові опціони мають стандартизовані страйкові ціни та дати виконання;
2) при торгівлі опціонами на біржі, як і при торгівлі ф'ючерсами, значну роль відіграють клірингові палати;
3) витрати з проведення операцій на біржовому ринку значно менші від витрат на ведення операцій поза біржею;
4) опціони, як і інші цінні папери, що перебувають у обігу на біржі, більш ліквідні, ніж позабіржові;
5) вторинний ринок позабіржових опціонних контрактів досить обмежений [1, с.136].
В українських реаліях першопрохідниками в частині успішного розміщення та обігу похідних цінних паперів, у тому числі опціонів, стала ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Саме ЗАТ "УМВБ" забезпечила розміщення перших випусків опціонів в Україні.
Опціонні контракти мають важливі переваги порівняно з іншими інструментами хеджування. Насамперед ідеться про можливість вибору під час прийняття рішення про виконання опціону. Перевага полягає також у тому, що потенційний прибуток власника опціону не обмежується, як це характерно для інших інструментів хеджування, натомість ризик власника обмежено величиною опціонної премії, яка визначається в момент укладання контракту. Це дає змогу планувати діяльність у напрямі компенсації ймовірних втрат за опціоном. Наприклад, підприємство може включити вартість опціону в кошторис витрат на виробництво продукції або будівництво для замовника [2, c. 63-65].
Існування біржового та позабіржового опціонних ринків надає учасникам ширші можливості вибору для хеджування опціонами порівняно з іншими інструментами, оскільки для форвардних контрактів і свопів діє лише позабіржовий ринок, а для ф’ючерсів — лише біржовий. Використовуючи опціони можна найточніше дібрати саме той тип опціону (американський, європейський), його категорію, вид торгівлі (біржовий, позабіржовий), які найповніше задовольняють потреби учасника. Різноманітність опціонів є однією з переваг цього виду деривативів.
Головний недолік опціонів — їх висока вартість. Опціони — зручні й гнучкі фінансові інструменти страхування ризиків, але їх вартість досить висока і в середньому становить близько 3 % від суми угоди. Для порівняння: форварди — комісійні не стягуються, ф’ючерси — витрати мінімальні, свопи — близько 1 % від суми контракту, тоді як опціони — 3 % від суми угоди і вище. Інший недолік полягає в необхідності виплати всієї опціонної премії наперед, тобто в момент укладання угоди. Недолік біржових опціонів — це стандартні суми, терміни виконання та види базових фінансових інструментів, які не завжди відповідають потребам учасників ринку [3].
Основними особливостями опціону є:
1. Можливості податкового планування при використанні цього інструменту. Премія, яку отримує емітент, відчужуючи опціон, не є об'єктом для нарахування ПДВ і включається в дохід від цінних паперів. Тому опціон сьогодні розглядають насамперед як метод оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ.
2. Можливість розділити ціну товару/послуги на премію та вартість базового активу. Саме тому тенденція застосування опціону простежується і на ринку оренди комерційної нерухомості. Опціон дозволяє вирішити цю проблему: орендодавець отримує прибуток у вигляді премії на опціон, що не має обмеження в розмірі, а вартість послуги дорівнює собівартості орендованих площ.
3. Опціон – це право, а не зобов'язання придбати в майбутньому базовий актив. Відповідно існує можливість відмовитися від цього права. Це актуально при побудові схеми роботи опціонів на металопрокат, де багато металотрейдерів збираються у такий спосіб вирішити проблему відстроченого попиту на металопродукцію [4].
Список використаних джерел:
1. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 535 с.
2. Мельник В. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства: Спец. випуск/ Віктор Андрійович Мельник,; Віктор Мельник. - К.: А.Л.Д.: ВІРА-Р, 1998. - 559 с.
3. https://studfile.net/preview/5246933/page:2/
4. https://vkp.ua/ua/about-us/news/options_new_opportunities_for_commodity_and_stock_markets
5. file:///C:/Users/PC/Downloads/inek_2013_1_10.pdf

Посилання: ЕКФ-42с, 2020, опціон

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^