Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Фурсік Т.М. Ринок зелених облігацій в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2020, 22:38

Фурсік Т.М. Ринок зелених облігацій в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

Фурсік Т.М., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Ринок зелених облігацій в Україні

Сучасний розвиток світової економіки характеризується процесами глибокого реформування та переорієнтації на більш екологічно прийнятні види діяльності. Зміна глобального навколишнього середовища, зміна технологій та впровадження інновацій, пошук нових нетрадиційних джерел енергії, а також все ширше використання відновлюваних джерел енергії вимагають адекватної відповіді від вітчизняних та міжнародних енергетичних компаній, а також від держав та міжнародних організацій. Під відновлюваною енергетикою розуміється галузь, розвиток якої заснований на отриманні і використанні нових та відновлювальних джерел енергії в процесі виробництва і споживання [4].
Проблематику інвестування у сталий низьковуглецевий розвиток вивчають багато вітчизняних та зарубіжних дослідників та вчених, серед яких, зокрема, Н. Андрєєва, С. Вовк, І. Гайдуцький, Е. Длуголески, В. Кириленко, С. Лафельд, В. Сезина, Ю. Смирнова, С. Харічков, О. Сущенко. Однак, у публікаціях цих дослідників не приділяється увага світовому досвіду організації ринку зелених облігацій та особливостям запровадження цього фінансового інструменту в різних країнах світу з метою залучення довгострокового фінансування в проекти енергоефективності, відновлюваної енергетики, інші екологічно чисті проекти.
Мета дослідження полягає у визначення сутності, особливостей та механізмів функціонування ринку зелених облігацій та дослідження перспектив використання зелених облігацій в сучасній економіці України.
В останні роки у світі зростає популярність зеленої енергетики як однієї з найбільш перспективних галузей світової економіки. Використання альтернативних джерел енергії здатне не лише зменшити енергетичну залежність країни, а й надати їй конкурентні переваги порівняно з країнами, які надалі використовують традиційні вуглецеві енергоресурси. Протягом тривалого часу кліматичні зміни не були пріоритетним питанням порядку денного інвесторів, проте останнім часом корпоративний світ готовий діяти більш рішуче. Перехід до низьковуглецевої або безвуглецевої енергетики вимагає прийняття «зелених» рішень для фінансового капіталу.
Отже, перш за все необхідно визначити, що саме являють собою поняття «Зелені облігації». Зелені облігації – це фінансові інструменти, які використовують для акумуляції фінансових ресурсів, спрямованих на пом'якшення змін клімату та інші екологічні проекти [5].
Зелені облігації також можна визначити як інструмент залучення капіталу, різновид боргових цінних паперів, який засвідчує відносини позики між емітентом і власником облігації та підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений строк та виплатити дохід за облігацією, якщо не передбачено інше, однак за умови обов’язкового використання отриманих шляхом випуску облігації коштів на повне або часткове фінансування або рефінансування зелених проектів [2].
За механізмом дії наразі виділяють чотири основні типи зелених облігацій:
1. Стандартні – стандартне боргове зобов’язання зі зверненням щодо погашення до емітента.
2. Дохідні – боргове зобов'язання, що не містить права вимоги до емітента.
3. Проектні – облігації з правом або без права регресу до емітента, спрямовані на фінансування одного або декількох зелених проектів, при чому інвестор несе ризики, пов’язані з проектами;
4. Сек'юритизовані – боргові цінні папери, забезпечені одним або кількома проектами, включаючи забезпечені облігації, цінні папери, забезпечені активами, цінні папери, забезпечені іпотекою [1,3].
Український ринок має великий потенціал у сфері застосування зелених облігацій на ринку капіталу. Хоча країна відома своїми багатими природними ресурсами, наразі є важливим не стільки їх обсяг, як вміння ефективно їх використовувати. В даний час в Україні відбувається кардинальна перебудова енергетичного сектору, оскільки геополітичні міркування змушують зменшити залежність від імпорту енергії, підвищити ефективність використання палива та отримати доступ до більш надійних джерел енергії.
Найбільша проблема енергетичного сектору в Україні - неефективне використання енергоресурсів для здійснення опалення, що призводить до втрат 60% енергії щороку. У 2015-2016 роках ця збиткова діяльність фінансувалась з державного бюджету за рахунок накопичення зовнішнього боргу. Потенційним емітентом може стати створена Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України Державну спеціалізована фінансова установа «Фонд енергоефективності». Фонд може бути розглянутий як окрема юридична організація, тому він також може бути емітентом зелених облігацій.
Окрім явних можливостей та перспектив для ринку зелених облігацій в Україні існують також недоліки та загрози, пов’язані з цим. Одним з ключових факторів для розвитку даного ринку є довіра інвесторів. Її можна отримати шляхом створення прозорої та справедливої нормативно-правової бази. На сьогодні в Україні відсутнє необхідне інституційне середовище. На законодавчому рівні закріплені правила емісії та обігу цінних паперів на території країни, проте відсутні правила, норми та критерії відбору екологічно чистих інвестиційних проектів, хоча це є надважливо для потенційних інвесторів. Також варто зазначити, що фондовий ринок України є недостатньо розвинений та інтегрований у світові ринки капіталу. При розробці 24 національної моделі функціонування ринку зелених облігацій вкрай необхідно спиратися на досвід країн, зокрема з низьким суверенним інвестиційним рейтингом, які змогли заснувати у себе такий ринок.
Отже, впровадження ринку зелених облігацій в Україні може бути ефективним інструментом здешевлення фінансових ресурсів для зелених проектів та мультиплікатором для залучення інвестицій. Проте заснуванню ринку зелених облігацій повинна передувати значна та грунтовна підготовка у законодавчій сфері, а саме імплементація міжнародних стандартів функціонування ринку зелених облігацій в національне господарство, розробка власних керівних процедур тощо. Крім того, необхідно запровадити низку стимулів, які використовують в міжнародній практиці для розвитку ринку зелених облігацій. Також варто здійснювати заходи з покращення інвестиційного клімату в Україні, що спричинить залучення не лише внутрішніх, а й зовнішніх інвестицій в національні зелені облігації.
Список використаних джерел:
1.The Differences Between Green Bonds, Green Loans And Sustainability Linked Loans [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/2019/08/15/ sustainablefinance-green-bonds-green-loans-sustainability-linked-loan
2. Екологічні інвестиції: чи з’являться в Україні «зелені» облігації? [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://viacademy.com.ua/article/ekologichni-investyciyi-chy-zyavlyatsya-v-ukrayinizeleni-obligaciyi
3. Запровадження зелених облігацій в Україні як інструмент залучення інвестицій в проекти з енергоефективності та ВДЕ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://saee.gov.ua/sites/default/files/Green_bonds_Ukraine.pdf.
4.Уминський С. В. Альтернативні палива з біомаси / С. В. Уминський. – Днепропетровск, 2014. – 375 с. – (ТЕС).
5. Green bonds. World Bank [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.worldbank.org/en/results/2017/12/01/green-bonds

Посилання: Зелені облігації

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^