Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Чубатько Я. Проблеми іпотечного кредитування
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-10-2011, 09:16

Чубатько Я. Проблеми іпотечного кредитування

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Чубатько Я., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52

Проблеми іпотечного кредитування

Згідно Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» [1] іпотечне кредитування – це правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами. В свою чергу, житловий іпотечний кредит — кредит, виконання своїх зобов’язань за яким позичальник забезпечує іпотекою нерухомого майна житлового призначення (крім об’єктів незавершеного будівництва), тобто віддає це майно в заставу. Такий кредит можуть видати позичальникові в тому разі, якщо він купує нерухоме майно житлового призначення на ринку нерухомості. До житлових іпотечних кредитів також прирівнюють кредити, видані позичальникові для будь-яких інших потреб, якщо він бере ці кредити, віддаючи в заставу нерухоме майно житлового призначення [2].
Розвиток іпотечного кредитування в Україні стримується існуванням рядом проблем, що не дозволяють повною мірою використовувати іпотеку як гарантію своєчасного повернення банківських позик і не сприяють розвитку іпотечного кредитування. Можна назвати такі:
1.відсутність гарантійних фондів іпотечного кредитування;
2.неспроможність банківської системи працювати за міжнародними схемами реінвестування;
3.недовіра населення до українських банків та побоювання щодо втрати свого житла у разі банкрутства банка-кредитора.
4.нездатність багатьох банків позичати кошти на міжнародних ринках капіталу через їх неповну відповідність вимогам міжнародного законодавства;
5.відсутність розуміння населенням процесів іпотечного фінансування;
6.наявність інших, більш прибуткових напрямків діяльності;
7.відсутність принципових засад,що повинні визначати правове регулювання іпотеки;
8.наявність на ринку іпотечного кредитування універсальних банків, коли в багатьох розвинених країнах, зокрема в Німеччині, працюють спеціалізовані.
Для розв’язання вищезазначених проблем варто розглянути питання, пов’язані з відмінністю та перевагою кредитування первинного та вторинного ринку, враховуючи, що кредитні ставки практично не відрізняються. На думку спеціалістів у галузі іпотечного кредитування, більш поширеними сьогодні є іпотечні кредити на купівлю житла на вторинному ринку [3]. Головною причиною та перевагою є те, що в цьому випадку придбана нерухомість переходить у власність покупця практично одразу, тоді як кредитування купівлі нерухомості на початковому етапі будівництва супроводжується ймовірністю виникнення великого ризику для інвесторів. Зустрічаються випадки будівельних афер, прикладом є афера «Еліта-Центр», яка здійснювалася шляхом укладання з громадянами договорів з інвестиційно-будівельною компанією про пайову участь у будівництві будинків в різних районах Києва. Насправді будівництво квартир не велося і шахраї укладали договори подвійного, а іноді й потрійного продажу тих самих квартир в неіснуючих будинках. Правоохоронні органи стверджують, що загальна сума коштів отриманих таким чином шахраями сягнула 400 млн. гривень [4]. Саме тому населення надає перевагу вторинному ринку, що призводить до зменшення їх активності на первинному.
Отже, теперішня ситуація з іпотекою в Україні потребує негайних позитивних змін, адже іпотечний ринок щільно пов’язаний з багатьма важливими галузями економіки, такими як будівництво, металургія, виробництво будівельних матеріалів, видобувна галузь та ін., і виступає своєрідним “лакмусовим папірцем”, який достатньо швидко й чітко реагує на зміни в національній економіці.

Література
1. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 1, ст. 1 ) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Ипотека кредитование: словарь иппотечных терминов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.zhzh.info
3. Буханевич А.Д. Сутність безпеки іпотеки та її фактори/ А.Д. Буханевич // Економіка АПК. – 2009. - №4. – C. 83-86.
4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://file.liga.net/event/30.html/

Посилання: Іпотечний ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^