Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Кондюх О.Я. Інновації в сфері надання банківських послуг в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 685
  • Автор: Helgi99
  • Дата: 8-11-2020, 16:40
 (голосов: 0)
8-11-2020, 16:40

Кондюх О.Я. Інновації в сфері надання банківських послуг в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УКД 336
© Кондюх О.Я., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Інновації в сфері надання банківських послуг в Україні

Зміни, що спотерігаються в останні роки в банківському секторі Україні сприяли розвитку сфери надання банківських послуг на основі інноваційних техноногій, сучасних методів і моделей управління банківським бізнесом, спрямованиих на підвищення конкурентоспроможності банківських організацій на мікро- і макрорівнях. Традиційний спектр банківських послуг на сьогоднішній час не може в повній мірі задовольнити потреби клієнта. Виникає необхідність упровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів, нових продуктів і послуг і, відповідно, опрацюванню методів їх надання.
Банківська діяльність у сучасних умовах значно диверсифікована та є одним з найбільш динамічних секторів економіки. Це обумовлює складність визначення поняття «банківська інновація», що немає чіткого єдиного визначення в сучасній науковій літературі. Варто розглянути підхід науковця Єгоричевої С.Б. [1], яка поняття «банківські інновації» розглядає в вузькому та широкому значеннях. В першому випадку банківські інновації – це результат впровадження нових або суттєво вдосконалених банківських продуктів і послуг, які відповідають існуючим або потенційним фінансовим потребам клієнтів, власним інтересам банку та вимогам банківського законодавства, надають зацікавленим сторонам додаткові вигоди й є результатами банківського інжинірингу. В широкому розумінні, банківські інновації даний автор характеризує як процес створення додаткової цінності для клієнтів, працівників та власників банку шляхом внесення якісних змін в усі сфери його діяльності – продукти, послуги, процеси, бізнес-моделі та стратегії, що стали результатом практичної реалізації нових ідей, знань та стороннього досвіду.
Аналіз діяльності вітчизняних банківських установ показав, що інновації в сфері банківських послуг, які пов’язані з використанням нових технологій, поширюються на такі напрямки:
1. мобільний банкінг – вид дистанційного обслуговування клієнтів, який представляє собою сервіс для власників карткових рахунків, що дозволяє контролювати рух коштів за допомогою мобільного телефону;
2. Інтернет-банкінг – це система, яка забезпечує дистанційний доступ до банківських продуктів та можливість здійснювати операції з рахунками через Інтернет з комп'ютера або портативного пристрою;
3. «зона 24» – за допомогою цього продукту, клієнти можуть скористатись перевагами цілодобового доступу до найнеобхідніших банківських послуг. Практично кожна «зона 24» оснащена банкоматом, модулем поповнення готівкою CashІn, телефоном доступу до інформаційної служби.
4. POS-термінали в торговельних мережах – встановлення терміналів самообслуговування в мережах торгівлі. Прогнозується, що в майбутньому в оплату за допомогою POS-терміналів будуть прийматись не пластикові картки, а інформація з NFC-чіпів, вбудованих у телефон;
5. Електронний залишок (послуга «без монет») – зарахування залишку менше однієї гривні на рахунок мобільного телефону клієнта або на електронний ваучер [2].
Лідерами серед запровадження інноваційних рішень в банківській діяльності є, такі банківські організації, як: «ПриватБанк», «Райффайзен банк Аваль», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», АТ «Укрсоцбанк». Вони вже більше десятиріччя виділяються поміж інших банків наданням інноваційних продуктів, в тому числі таких як SMS-банкінг та Інтернет-банкінг.
Серед вказаних банків флагманом за кількістю інноваційних банківських продуктів варто визнати «Приватбанк». Він першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу «Privat24» та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку, IP-телефонії та ін.[4].
Світові банківські установи прагнуть бути сучасними і саме тому розробляють, досліджують та запроваджують інноваційні продукти, цікаві технічні і технологічні ноу-хау для залучення якомога більшої кількості клієнтів та формування тісних довготривалих стосунків з ними [5].
Для забезпечення зниження витрати і підвищити якість послуг, що надаються, вітчизняні банки все частіше починають озиратися у бік імплементації інновацій в світової банківській практиці. Слід погодитися з думкою Чайковський Я. І. та Ковальчук Я. Ю., які у своїй роботі [6] підкреслюють, що «для ефективного розвитку банків на внутрішньому ринку, а також поступового просування й успішного функціонування на міжнародних ринках, комерційним банкам варто цілеспрямовано рухатися у напрямку власної генерації нових ідей».
Перспективними і цікавими банківськими інноваціями, які могли б бути започатковані в Україні є:
- депозитний проект SmartyPig від WestBank (Великобританія), який будуватиметься за допомогою соціальних мереж, де потрібно буде здійснити реєстрацію, встановити цілі на які проводитиметься вклад, а також запросити друзів. Це сприятиме усвідомленню клієнта своїх потреб та визначенню способів їх досягнення;
- проект Keep the change від Bank of America, згідно з цим проектом банківська установа у процесі покупки клієнтом може округлювати суму, а створену різницю залишати клієнту на його окремому ощадному рахунку;
- ІВС Bank (Канада),де банк пропонуватиме клієнтам оформлення кредитної картки — подібної до картки “Кобренд”, яка діє у співробітництві з відомими мережами ресторанів Tim Hortons. Користуючись такою карткою клієнт зможе здійснювати покупки чи оплачувати рахунки в ресторанах за допомогою вибору потрібної йому кнопки та проводити платіж.
- сервіс Р2Р-перекази за допомогою мобільних пристроїв, що представлені на ринку банківських послуг, таких як Obopay, Hal-Cash від Bankinter, POPmoney от PNCBank. Його суть полягає в тому, що здійснюючи перекази коштів не потрібно зазначати прізвище, банківську установу і номер власного рахунку. Потрібно лише здійснити реєстрацію в проекті Р2Рпереказів та перерахувати кошти, натиснувши кнопки на мобільних пристроях. Якщо гаджет уже є зареєстрованим в системі, він прив’язується до рахунку банківської установи, то кошти зараховуватимуться на нього, аякщо номер не є зареєстрованим в системі - рахунок відкриватиметься автоматично[6].
Отже, для банківських установ невід’ємною та важливою діяльністю є вивчення новітніх передових технологій, інноваційних банківських продуктів, їх тестування при запровадженні для розвитку та добробуту банку, а також встановлення належних рівнів захисту банківської установи і клієнтів банку при використанні передових інноваційних банківських продуктів.
Список використаних джерел:
1. Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти : монографія / С.Б. Єгоричева : ВНЗ укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2010. – 348 с
2. Квасницька Р. С. Змістова парадигма та сучасні тенденції розвитку банківських інновацій в Україні [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька, Д. І. Дячук // Інфраструктура ринку. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/56.pdf.
3. Коваленко В. В. Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України / В. В. Коваленко // Економічний форум. – 2015. – №2. – С. 28–34
4. Офіційний сайт АТ «ПриватБанк». Режим доступу до ресурсу: https://privatbank.ua
5. Побочна К. П. Інновації на ринку банківських послуг України та світу [Електронний ресурс] / К. П. Побочна // Матеріали IX Міжнародного наукового семінару. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4912/1/4607_IR.pdf.
6. Чайковський Я. І. Банківські інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг / Я. І. Чайковський, Я. Ю. Ковальчук // Світ фінансів. - 2018. - Вип. 4. - С. 121-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2018_4_12

Посилання: Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^