Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Брочковська О.А. Сучасний стан факторингу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
10-11-2020, 15:19

Брочковська О.А. Сучасний стан факторингу в Україні

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Брочковська О. А.
Сучасний стан факторингу в Україні

Факторинг є важливим сегментом фінансового сектору, який дає змогу розширити доступ до фінансових ресурсів компаній, а відтак може прискорити економічне зростання країни.
Використання факторингу є швидким способом отримати фінансування, необхідне для безперервного здійснення господарської діяльності. Факторинг сприяє ефективнішій діяльності суб'єктів господарювання та їх розвитку, адже дає змогу компанії пропонувати клієнтам вигідні умови оплати (товарний кредит), підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів.
Протягом останніх років український ринок факторингу демонструє динамічне зростання. Так, вартість договорів факторингу останні три роки зростала темпами близько 30% рік до року. Водночас, варто зазначити, що в Україні переважно розвивається факторинг у його некласичному розумінні: купівля для подальшого врегулювання проблемних або непрацюючих кредитів.
Станом на 31 грудня 2019 року ліцензії на надання факторингових послуг мали 641 компанія. Протягом 2019 року цими компаніями було укладено понад 31 тисячу договорів факторингу на загальну суму 56,5 млрд грн, що на 8,1% більше порівняно з кількістю договорів, укладених за аналогічний строк у 2018 році. Вартість договорів факторингу збільшилася на 17,4% порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Станом на кінець 2019 року ринок факторингу був одним із найбільших небанківських фінансових ринків за обсягом наданих послуг.
Наразі недосконале законодавство, що відповідно спричинює недосконалу практику судів, створили правову невизначеність щодо факторингової діяльності в Україні.
Водночас, відсутність прозорих та зрозумілих правил ринкової поведінки в частині стягнення проблемної заборгованості призводить до порушення прав боржників та третіх осіб, яких залучають до цього процесу (наприклад, родичів боржника).
Чинне законодавство суттєво обмежує джерела фінансування для факторингових компаній. Так, допускається залучення коштів від учасників (акціонерів), інших фінансових установ, безпроцентна поворотна фінансова допомога юридичних осіб, кошти на умовах субординованого боргу та кошти, отримані внаслідок емісії облігацій підприємств.
Обмеження доступу до фінансування може бути одним із чинників, які стримують розвиток класичного торгового факторингу, адже обмежують факторингові компанії в коштах, які потім могли б бути використані для фінансування діяльності постачальників.
Частина факторингових компаній, які займаються стягненням коштів, а також колекторських компаній, які працюють за договором комісії/доручення, під час стягнення проблемної заборгованості порушують права боржників. Це спричинено як недоброчесною, а в деяких випадках і протизаконною поведінкою факторингових компаній або колекторів, так і відсутністю належного регулювання, спрямованого на попередження вчинення стягувачами дій, що порушують права боржників.
Для вирішення поточних проблем необхідно забезпечити:
▪ простий доступ на ринок – для виходу на ринок необхідні мінімальні умови, що забезпечать наявність чесних гравців, однак ці умови не мають бути невиправданими перепонами для початку діяльності, розвитку конкуренції чи інновацій.
▪ нові можливості – розширення доступу до фінансування від третіх осіб та дозвіл фінансовим компаніями здійснювати іншу діяльність, окрім надання фінансових послуг.
▪ захищеність прав фізичних осіб – посилений нагляд за дотриманням прав фізичних осіб-боржників під час стягнення проблемної заборгованості. Факторингові компанії дотримуватимуться правил добросовісної поведінки по відношенню до боржників, при цьому на ринку буде збережено баланс прав і обов'язків фінансових установ і фізичних осіб-боржників.
Використана література:
1. Майбутнє регулювання ринку факторингу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_factoring_2020.pdf?v=4.
2. Добровольська О. В. Ринок факторингових послуг: проблеми розвитку та перспективи. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 1 (31). С. 166-169.
3. Дубина М., Жаворонок А., Дубина П. Аналіз сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. Фінансові ресурси: проблеми формування та використання. 2017. № 4 (12). С. 134-145.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
^