Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Шевчик В.В. Аналіз ефективності операцій з фінансовими інструментами
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
17-12-2020, 16:51

Шевчик В.В. Аналіз ефективності операцій з фінансовими інструментами

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
© Шевчик В.В., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-44с

Аналіз ефективності операцій з фінансовими інструментами


Фінансові інструменти - це активи, якими можна торгувати. Більшість типів фінансових інструментів забезпечують ефективний потік та передачу капіталу у всьому світі. Цими активами можуть бути грошові кошти, договірне право на доставку або отримання готівкових коштів або іншого виду фінансових інструментів, або підтвердження власності суб'єкта господарювання.
Узагальнюючи поняття «деривативів», можна уточнити, що ринок деривативів – це сукупність економічних відносин щодо обігу деривативів між суб’єктами біржових і позабіржових строкових угод для ефективного хеджування ризиків.
Переваги широкого використання фінансових інструментів у фінансовій сфері включають прогнозування майбутньої цінової тенденції, стабілізацію витрат та максимізацію прибутку від продажів. Коли компанію турбує ринок похідних фінансових інструментів, ціна ф'ючерсів та опціонів та похідних цін на сировину може легко допомогти їй передбачити майбутню цінову тенденцію своєї сировини. Таким чином можна прийняти розумні рішення щодо миттєвих великих покупок або майбутніх покупок. Якщо прогнози виявляться правильними, можна уникнути зайвих витрат. Інший перевага використання фінансових інструментів зокрема похідних, це стабілізація витрат на придбання. Якщо компанія укладе форвардний контракт на ціну товару, це, можливо, може стабілізувати витрати на придбання. Використовуючи похідні фінансові інструменти, компанія приймає рішення купувати певний товар за спеціальною ціною, таким чином, вартість придбання фіксується в договірному форматі. Або також можна використовувати форвардну валюту та опціони, щоб таким же чином мінімізувати вплив коливань курсу валют. Третя перевага, яку можна отримати від використання фінансових інструментів, - це максимізація свого прибутку. За форвардним або опціонним контрактом з дистриб'юторами в іноземній валюті можна продавати продукцію з фіксованим доходом від продажу у національній валюті. Як результат, більше коливання ціни або курсу не може вплинути на дохід від продажу компанії. Є ще три переваги, зумовлені похідними інструментами. Це: підвищення ділової репутації, розширення компанії для виходу у фінансову галузь та навчання управлінської команди для вирішення більш складних фінансових проблем. Існує припущення, що похідні інструменти можуть підвищити ділову репутацію. Коли компанія виконує всі зобов'язання та обов'язки, які включав деривативний контракт, дистриб'ютори можуть вважати його надійним партнером, а акціонери можуть також надавати більше кредиту своєму інвестованому суб'єкту господарювання. Друга перевага полягає в тому, що компанія може отримати можливості вийти на високий рівень фінансових ринків для своєї частої участі на ринку деривативів. Це вигідно для подальшого розвитку компанії. Заробляючи великі обсяги короткострокової прибутковості, можна збільшити обсяг фірми та реалізувати експансію на фінансові ринки. Нарешті, керівна команда підприємства могла б отримати великий досвід роботи з цими вдосконаленими фінансовими інструментами. Це могло б навчити їх краще розуміти всю економічну тенденцію, тому вони краще підготуються до майбутньої фінансової роботи, приносячи користь компанії принципово.
Окрім усіх можливих переваг, які фінансові інструменти можуть принести суб’єкту господарювання, є й відповідні недоліки. Подібно до того, як належне управління може скоротити матеріальні витрати та максимізувати показники продажів та прибутку, якщо їх використовувати неналежним чином, фінансові інструменти можуть призвести до величезних збитків або навіть банкрутства.
Найбільш визнаним недоліком, який можуть породжувати фінансові інструменти, є фінансові труднощі. У ситуації фінансової нестабільності важко правильно поводитися з фінансовими інструментами. Одним із відповідних прикладів, що ілюструють величезні фінансові збитки, спричинені використанням похідних фінансових інструментів, є те, що п'ять-шість фірм в Індії почали судовий процес з банками приватного сектору через неналежне поводження з похідним продуктом, спричинивши десять мільйонів збитків на похідних інструментах. По-друге, якщо прогноз невірний, ціна на товар або форвардний контракт збільшить витрати на купівлю для невеликих фірм, оскільки цей тип похідних фінансових інструментів встановлює майбутню належну суму, фіксовану незалежно від майбутніх цін або обмінного курсу бути. У подібній ситуації, коли домовленості неправильні, деривативи за процентними ставками спричиняють зростання витрат фонду. Це пов’язано з тим, що деривативи за процентними ставками встановили обмеження на витрати на фінансування. Як наслідок, коли процентна ставка знижується, витрати на фінансування збільшуються, що призводить до фінансових проблем для малого підприємства.
Сучасний фінансовий ринок в Україні ще перебуває в стадії формування.
На основі аналізу стану та динаміки функціонування ринку деривативів можна констатувати, що він не відповідає потребам розвитку національної економіки, не виконує своєї головної функції – хеджування ризиків учасників ринку. Нагальні проблеми, що існують на ринку деривативів в Україні, заважають його розвитку – це незначні обсяги торгів деривативами, обмежена кількість похідних цінних паперів, недосконалість та відсутність спеціального нормативно-правового підґрунтя щодо регулювання випуску та обігу деривативів. Разом із тим перехід ринку деривативів на якісно новий рівень залежить від вирішення проблемних питань та стимулювання подальшого його розвитку. Підвищення ефективності функціонування ринку деривативів в Україні дасть змогу запровадити міцну основу для довгострокового зростання економіки України та забезпечення стабільності її фінансової системи.
В цілому можна зробити висновок, що фінансові інструменти мають достатньо велику кількість проблем та потребують впровадження послідовних дій щодо їх розвитку. Однією із головних проблем ринку фінансових послуг є економічна та політична нестабільність, що перешкоджає нормальному його функціонуванню та призводить до зниження рівня довіри користувачів до нього.
Наявність різноманітних проблем потребує здійснення значної кількості зусиль від регуляторів ринку та інших державних органів влади для роз-витку ринку фінансових інструментів: розробка та впровадження сучасних нормативно-правових актів, співпраця між Урядом, НБУ та НКЦПФР та інше. Але головним є забезпечити економічну та політичну стабільність в країні.

Список використаних джерел

1.Примостка Л.О., Краснова І.В. Біржовий ринок деривативів в Україні: істо-рія, сучасність, перспективи розвитку. Фінанси України. 2014. № 7. С. 49–65.
2. Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку. // Вісник НБУ-2014. -№11
3. Макаренко І.О. Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2011. 264 с.
4. Брюховецкая С.В., Громыко В.А. Предпосылки и концепция реформирова-ния рынка внебиржевых деривативов. Финансовые исследования. 2015. № 4(49). С. 84–93.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^