Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Шейко К.С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 475
  • Автор: Шейко К.С.
  • Дата: 17-12-2020, 16:52
 (голосов: 0)
17-12-2020, 16:52

Шейко К.С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
Шейко К.С., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Розвиток фінансових ринків створює умови конкуренції різних юрисдикцій щодо залучення капіталу. Одним із критеріїв, які інвестори аналізують для ухвалення рішення про розміщення тимчасово вільного капіталу, є ліквідність фінансового інструменту. Водночас, на глобальному рівні, коли мова йде про вибір між декількома юрисдикціями, питання ліквідності переходить на рівень ринку. Відтак постає необхідність оцінки ліквідності фінансових ринків. В той же час, поняття ліквідності фінансового ринку залишається мало дослідженим, а критерії ліквідності фінансових ринків невизначеними, що створює низку проблем як у практичній, так і в теоретичній площині.
Наразі питання ліквідності широко досліджується на мікро- та мезорівнях, коли мова йде про ліквідність суб'єктів фінансового ринку, а також фінансових інструментів.
Питанням фінансової ліквідності присвячено низку наукових робіт, водночас це явище на рівні фінансового ринку наразі залишається майже недослідженим. Дослідженню біржової торгівлі різного роду фінансових інструментів присвячено праці багатьох учених, зокрема В. Гниляк, О. Дегтярьової, Р. Колба, А. Масло, Ю. Рубана, М. Солодкого, О. Сохацької, М. Примостки, Дж. Халла та ін.
Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСБО-32), «фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який призводить до виникнення фінансового активу в одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання або інструмента капіталу у іншого суб’єкта господарювання» [1].
Ліквідністю фінансового інструменту називають можливість швидкого перетворення його на готівку без значних втрат. Часова оцінка ліквідності фінансового інструменту здійснюється в днях, необхідних для його реалізації на ринку. Від рівня ліквідності залежить можливість інвестиційної компанії або фонду вчасно виконати свої зобов'язання перед кредиторами й акціонерами [2, с.50].
У процесі оцінювання ліквідності цінного папера застосовують два критерії, а саме: час трансформації інвестиції у гроші та розмір фінансових збитків за умови такої трансформації.
Ліквідність інвестицій за часом вимірюють у кількості днів, потрібних для реалізації на ринку фінансового інструменту. До фінансових збитків, пов’язаних із трансформацією фінансового інструменту в гроші, можна віднести часткову втрату первинного капіталу в разі продажу цінних паперів у період зниження їхнього ринкового курсу та інфляційне знецінення. До фінансових втрат, пов’язаних із ліквідністю, можуть бути віднесені суми податків, а також мито під час реалізації цінних паперів, сплата комісійних посередникам, операційні витрати, зумовлені придбанням цінних
паперів [3, с.110].
Найбільш повну класифікацію фінансових інструментів подано у стандартах бухгалтерського обліку. Відповідно до характеру відносин виокремлюють: фінансові активи, фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу [1].
Підсумовуючи вищевикладене, приходимо до таких висновків та узагальнень. Більшість фінансових інструментів втілюються у цінних паперах, під якими розуміємо особливий об’єкт фінансового інвестування, який, з одного боку, забезпечує надходження від права володіння певними ресурсами матеріального характеру, тобто отримання доходу, а з іншого – відмежований від реального капіталу (сам по собі не має внутрішньої вартості, а лише підкріплений ним) [4].
Таким чином, ліквідність портфеля цінних паперів — це його потенційна здатність за стислий час трансформуватися в гроші без значних фінансових збитків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/file/link/364264/file/ias-32.pdf
2. Солодкий М.О. Біржовий товарний ринок: навч. посіб. К.: Компринт, 2017. С. 7–78
3. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи на финансовых рынках: Пер. с англ. – М., 2003. – 394 с.
4. Чесноков В. Фінансові інструменти. – Херсон: В-во ХНД, 2007. – 246 с
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^