Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Козак А.Я. Міжнародне правове регулювання ринку цінних паперів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 682
  • Автор: Козак А.Я
  • Дата: 17-12-2020, 18:23
 (голосов: 0)
17-12-2020, 18:23

Козак А.Я. Міжнародне правове регулювання ринку цінних паперів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
Козак А.Я., 2020
ЛНУ ім. Івана Франка, ЕКФ - 44с

Міжнародне правове регулювання ринку цінних паперів

Ринок цінних паперів є важливою складовою ринкової економіки, що сприяє перерозподілу внутрішніх ресурсів національної економіки, залученню іноземного капіталу та вільному та ефективному переливу коштів.
Згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінний папір визначається як грошовий документ, що засвідчує право володіння позикою або відношення позики між собою, яка його випустила (емітентом), та його власником (інвестором) та передбачає, як правило, дохід у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, які витікають з цього документа, іншим особам.
На відміну від товару, цінні папери володіють однією властивістю: вони можуть збільшувати матеріальний достаток їх власників і приносити додаткові гроші. Це пов’язано з їх іманентною сутністю, тобто здатністю наділяти свого власника правами, які він отримує, вступаючи у володіння цінним папером.
Таким чином, цінні папери одночасно є об’єктом купівлі-продажу і джерелом доходу. Відповідно повинні існувати ринки, які забезпечують реалізацію процесу купівлі та продажу цінних паперів.
Ринок цінних паперів, згідно з особливостями інструменту, які на ньому обертаються, формується при взаємодії секторів фінансового ринку: кредитного ринку, ринків капіталу та грошей.
Найбільш вагомою складовою ринку цінних паперів є інструменти ринку капіталу, які формують основні інвестиційні потоки.
Проте, переважаючими є погляди, згідно з якими ринок цінних паперів є складовою фінансового ринку, який включає всі сфери національної економіки, де формуються, перерозподіляються та інвестуються кошти. Ринок цінних паперів забезпечує динамічний перетік капіталу в найбільш вигідні ніші його застосування. Фінансовий ринок визначає характер функціонування ринку цінних паперів, його можливості, взаємодію та роль в національній економіці.
Аналіз ринку цінних паперів в Україні засвідчує зміну динаміки його розвитку. Варто звернути увагу саме на показники біржової торгівлі, адже біржовий ринок вважається найефективнішим і точно відображає зміни в економіці через зміни обсягів торгівлі та курсів цінних паперів.
Розглядаючи структуру договорів в 2020 році, можна виділити такі основні фінансові інструменти за обсягом торгівлі: облігації внутрішніх державних позик, державні облігації, акції, деривативи, опціонні та інвестиційні сертифікати.
Обсяги торгів за всіма фінансовими інструментами, крім опціонних сертифікатів, значно зросли у порівнянні з останніми роками.
Характерним є те, що у 2020 р. збільшились торги державними цінними паперами, але у порівнянні з іншими інструментами, збільшення було несуттєвим. Обсяг торгів акціями зріс більш ніж вдвічі, деривативами — в 4 рази, інвестиційними сертифікатами — в 5 разів.
Що стосується торгівлі акціями, то більша частина загального обсягу торгів з акціями відбувається на фондовому ринку тих емітентів, які переважно є предметом контрактів інтернет-трейдингу.
Сьогодні ринок цінних паперів України характеризується впровадженням, інновацій найбільш вагомою серед яких можна сміливо називати інтернет-трейдинг. Завдяки цій технології торгівля на біржі стала доступною для кожного.
На наш погляд, розвиваючи інноваційні технології, правове та інформаційне забезпечення ринку цінних паперів, а також проведення цілеспрямованої політики на покращення економічної безпеки дасть українському ринку цінних паперів можливість зростати в довгостроковій перспективі, що буде забезпечувати у майбутньому джерело фінансування українських корпорацій та додатковий дохід для інвесторів.
На тлі в цілому незмінної ситуації на ринку цінних паперів України, останніми роками все ж таки спостерігається певний прогрес в деяких його сегментах. Ключові зміни торкнулися регулювання ринку облігацій внутрішньої державної позики.
Кореляція дохідності по ОВДП відбувалась, зокрема, на фоні зменшення облікової ставки НБУ. Протягом 2020 р. спостерігалась зацікавленість інвесторів до державних облігацій з середньостроковим терміном погашення (від 2 до 3 років) та помірне зростання попиту на облігації з довгостроковим терміном погашення. Тенденція зростання попиту на державні облігації з середньостроковим та довгостроковим терміном погашення є позитивним індикатором та свідчить про зростання довіри інвесторів до державних боргових інструментів.
Зокрема, Національний банк України послабив валютне регулювання для учасників ринку цінних паперів, а саме звільнив учасників фондового ринку, які торгують цінними паперами, від необхідності отримувати від Нацбанку ліцензії на валютні операції.
Щодо розвитку ринку корпоративних облігацій варто відзначити, що в минулому році Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала серії публічних облігацій за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС. Це стало можливим завдяки змінам у законодавстві.
За 20 років функціонування фондового ринку України вдалося досягнути певних позитивних результатів. Зокрема, зусиллями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України активно розвивається нормативно-правова база, не припиняється розвиток інфраструктури, запроваджено системи моніторингу та розкриття інформації, вдосконалено систему захисту прав інвесторів, підвищується рівень знань населення щодо роботи фондового ринку.
На сьогодні, як на законодавчому, так і на організаційно-інституційному рівнях реалізована переважна більшість заходів щодо розвитку фондового ринку України. Деякі заходи все ще очікують на реалізацію. Важливими елементами оптимізації функціонування ринку цінних паперів в Україні повинно стати, перш за все, удосконалення законодавчої бази у сфері регулювання фінансового ринку, запровадження нових інструментів на фондовому ринку, зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах; консолідація біржової системи; централізація депозитарної системи.
Таким чином, на підставі проведеного аналізу, нами встановлено, що в умовах сучасного розвитку світової економіки, правове регулювання ринку цінних паперів потребує належного його вдосконалення. Правове регулювання має відповідати сучасним світовим тенденціям, оскільки виникають нові види фінансових інструментів, обіг яких потребує належного їх правового забезпечення, для того, щоб забезпечити надходження інвестицій до економіки держави.Список використаних джерел

1. Богач Д. С. Сучасний стан фондового ринку України / Д. С. Богач / Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – № 1. – С. 328.
2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України, Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc. gov.ua.
4. Тарасюк Д. С. Особливості правового забезпечення функціонування ринку цінних паперів в Україні / Д. С. Тарасюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2018. – № 3 (15). – С. 456.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^