Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Самолюк І.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 723
  • Автор: Самолюк7
  • Дата: 19-05-2021, 14:53
 (голосов: 0)
19-05-2021, 14:53

Самолюк І.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Категорія: Фінансовий ринок 2020

Самолюк Іванна Миколаївна
Львівський Національний Університет імені Івана Франка
ТЕЗИ
на тему:
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»

Страхування відноситься до числа галузей, що найбільш динамічно розвиваються в світі. Тому, не дивно, що питання розвитку страхового ринку України є актуальним в сучасних реаліях.
Зміни, які відбуваються у житті суспільства стратегічний курс України на інтеграцію до Європейського Союзу та світового співтовариства стають визначальним фактором економіко-правових перетворень у країні, у тому числі у питаннях подальшого розвитку страхового ринку[3].
Як показує динаміка останніх років, страхова індустрія України, у цілому вийшла на певний рівень інвестиційної привабливості та представлена провідними транснаціональними страховими групами з Австрії, Бельгії, Великобританії, Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Франції, Швеції, але ще не стала реальним фактором стабільності національної економіки[3].
Існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. В Україні цей сектор знаходиться на ранній стадії свого розвитку і має деякі проблеми. Тому подальший його розвиток має набути пріоритетного значення в економічному та соціальному аспектах політики держави[3].
Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне співтовариство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки. Міжнародна кооперація в страхуванні сприяє функціонуванню таких секторів економіки, як міжнародна торгівля, перевезення, авіація, космонавтика і туризм[3].
Рівень розвитку страхового ринку в Україні можна охарактеризувати на основі аналізу динаміки кількості страхових компаній, динаміки страхових премій, щільності страхування (страхова премія на душу населення) та рівня проникнення страхування (відношення страхових премій до ВВП)[1].
Аналіз динаміки кількості страхових компаній в Україні протягом 2013–2018 рр. показав, що переважна їх більшість зосереджена у сфері страхування ризиків “nonLife”. В цілому кількість страхових компаній в Україні протягом вказаного періоду істотно зменшилася[1].
Україна включається до групи країн з низьким рівнем страхової премії на душу населення: протягом 2015–2018 рр. вона сягнула максимуму в 2018 р. 42,90 дол. Це свідчить про незадовільний рівень соціальної захищеності населення в Україні[1].
Проведений аналіз стану розвитку страхового ринку в Україні дозволяє виокремити такі проблеми[1]:
• низький розвиток інфраструктури страхового ринку;
• невідповідність страхового ринку загальним тенденціям розвитку світового страхового ринку; відсутність довіри населення до страхових компаній; неефективність державного регулювання страхового ринку;
• низький рівень забезпеченості страхових вкладень;
• низька ринкова капіталізація страхових компаній та низька якість їхніх активів.
Одними із пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного страхового ринку є масові види страхування: страхування життя і пенсійне страхування, автострахування, страхування майна громадян, медичне страхування, страхування подорожуючих і ін[2].
Тому найважливішим завданням держави на даному етапі є вдосконалення нормативно-правової бази з ціллю захисту інтересів споживачів страхових послуг, розвиток інфраструктури і підвищення фінансової надійності страховиків. Це можна здійснити за рахунок розвитку на страховому ринку незалежного страхового посередництва, банкассюранс, асистуючи послуг, нових інформаційних технологій управління, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, систем внутрішнього і зовнішнього контролю страхової і фінансової діяльності, сприяння становлення прозорої системи корпоративного управління. Враховуючи те, що діяльність інвестиційних суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення є ринковою, держава також має забезпечити конкурентний ринок цих послуг, в тому числі, визначити умови участі в ньому компаній по страхуванню життя[3].
В рамках реформування страхового ринку, підвищення рівня якості послуг на страховому ринку, а також підвищення його інвестиційного потенціалу доцільно реалізувати наступні заходи нормативноправового, організаційно-методологічного та інформаційного характеру[3]:
− впровадження нормативів достатності капіталу у спосіб, що утруднює псевдострахування;
− розробка та реалізація заохочувальних заходів для страховиків, що добровільно дотримуються у своїй діяльності стандартів прозорості та підвищених вимог до платоспроможності і впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності;
− удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності актуаріїв, завершення створення в Україні системи підготовки та сертифікації актуаріїв з поступовою передачею цих функцій саморегулівній організації;
− запровадження стимулюючої податкової політики для розвитку особистого страхування, довгострокового страхування життя, в тому числі інвестиційного, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, обов'язкового медичного страхування шляхом віднесення частки внесків з цих видів страхування на валові витрати юридичних осіб та удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб;
− забезпечити розроблення та впровадження додаткових актів законодавства, що сприятимуть запобіганню використання страхового ринку для проведення протиправних і сумнівних операцій та шахрайства, включаючи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, з метою покращення ситуації на страховому ринку доцільно реалізувати низку системних різнопланових заходів, спрямованих на усунення як хронічних проблем, так і тих, що спричинені фінансовою та економічною кризами. Тому подальше в подальшому дослідженні, особливий акцент буде зосереджений висвітленню механізму щодо активізації інвестиційного потенціалу страхового ринку.

Список використаної літератури
1. Мельничук Н. Ю., Залюбовська С. С., Колупаєв Ю. Б. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2020. №1-2. С. 81-90. doi: 10.31767/nasoa.1-2.2020.09..
2. Пономарьова О.Б. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / А.В. Бодня, М.А. Іванченко, О.Б. Пономарьова // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. – 2015. − №5. − Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5- 2015/166.pdf
3. Руда, О. Л. Розвиток страхового ринку в Україні [Текст] / О. Л. Руда // Ефективна економіка. — 2020. — № 2. — DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.55.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^