Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Олійник Л.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у діяльності банку.
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
28-10-2021, 22:27

Олійник Л.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у діяльності банку.

Категорія: Фінансовий ринок 2020

© Олійник Л.А., 2021
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-11с


Оцінка ефективності інвестиційних проектів у діяльності банку

Обсяг прогнозованого банківського грошового потоку, сформованого інвестиційним проектом, повинен покривати обсяг інтегральної суми інвестицій з урахуванням принципу «вартості грошей у часі». Це означає, що кожен новий грошовий потік на балансі банку, отриманий у строк (місяць), має меншу значимість, ніж дорівнює йому за обсягом грошового потоку, отриманого в строк (місяць) раніше. На мою думку, найважливішим етапом аналізу інвестиційного проекту банку є оцінка прогнозованого грошового потоку, який складається з двох елементів: необхідних інвестицій та надходження грошових активів з меншими поточними витратами. У цьому контексті необхідно зазначити, що прогнозна оцінка залежить від багатьох факторів і основним завданням у процесі прогнозування є координація роботи персоналу всіх підрозділів банку в процесі збору та систематизації інформації з урахуванням узгодженості вихідних економічних параметрів, які використовуються учасниками процесу прогнозування.
На кожному кроці обсяг грошового потоку характеризується:
• притоком від інвестиційного проекту, що дорівнює грошовому доходу на цьому кроці (проценти, комісійні та інші);
• відтоком з інвестиційного проекту, що дорівнює витратам на цьому етапі (проценти, накладні витрати та інші);
• залишком, що дорівнює різниці між надходженнями та відтоками грошових активів.
Якщо відповідні (очікувані) грошові потоки, які зазвичай ініціюються проектом, з’являються протягом місяця і формально повинні бути визначені днями, то щодо практичної частини діяльності банку при оцінці інвестицій їх слід враховувати як такі, що з'явилися в кінці місяця.
Крім того, оскільки всі складові інвестиційного проекту представлені в грошовій оцінці, і це складає набір значень грошового потоку, які описують поточний процес реалізації проекту. Інтегральний грошовий потік складається з пакету потоків окремої категорії банківської діяльності:
• грошовий потік у межах інвестиційної діяльності банку;
• грошовий потік в межах операційної діяльності банку;
• рух грошових коштів у межах фінансової діяльності банку.
З метою уникнення подвійного обліку при плануванні витрат, з точки зору оптимізації резерви амортизації доцільно не включати, оскільки вони не формують грошовий потік інвестиційного проекту банку. Для того, щоб інвестиційне рішення було вигідним для банку з комерційної точки зору, необхідно, щоб відтік грошових коштів і пов’язані з ним поточні витрати компенсувалися як мінімум притоком грошових коштів. Враховуючи принцип «вартості грошей у часі», це означає, що неодночасні грошові потоки мають неоднакові значення, їх необхідно спочатку звести до одного моменту часу. Поряд з грошовим потоком при оцінці інвестиційного проекту банку використовується також накопичений грошовий потік. Цей потік має наступні характеристики: накопичений приплив, накопичений відтік і накопичений баланс.
Необхідність своєчасної оцінки грошових коштів є результатом того, що грошові ресурси змінюються протягом часу. Мається на увазі не знецінення грошових коштів у результаті інфляції, а інші більш фундаментальні аспекти, пов'язані з оборотом грошових коштів. Грошовий потік дисконтується з двох причин: по-перше, дисконт базується на уявленні про вартість грошей у часі, по-друге, через можливу появу ризику.
Визначення показників інвестиційної ефективності банку дозволяє оцінити розглянутий інвестиційний проект з точки зору прийнятності для наступного аналізу, провести порівняльну оцінку пакету конкурентоспроможних інвестиційних проектів та ранжувати їх, вибрати інвестиційні проекти, які підтримують задане співвідношення ефективності та ризику. Для аналізу інвестиційних проектів банку на практиці використовуються наступні систематизовані методи оцінки (рис. 1).


Олійник Л.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у діяльності банку.

Рисунок 1. Приклад розподілу грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту [3].

Представлені методи оцінки інвестиційних проектів на практиці не у всіх випадках можуть бути спільними, оскільки вони досить суттєво відрізняються за масштабами витрат, термінами їх використання, а також за отриманими результатами. До невеликих інвестиційних проектів, які не потребують великих вкладень, не впливають істотно на зміну обсягу продажів у банку, а також мають відносно малий термін використання, можна застосувати найпростіші методи оцінки інвестиційних проектів. У той же час реалізація масштабних проектів, які потребують більших інвестиційних витрат, активізує необхідність врахування більшої кількості показників і, як наслідок, використання більш складних методів оцінки. Зазначимо, що результати інвестиційної діяльності банку переважно залежать від обґрунтованості інвестиційних рішень та обліку при їх прийнятті різноманітних показників, основними з яких є:
• обмеження інвестиційних ресурсів;
• різноманітність видів інвестицій та варіантів інвестиційних рішень;
• відмінності у вартості інвестиційних проектів;
• відмінності інвестиційних якостей, у пропоновані об'єкти інвестицій;
• ризики, пов'язані з прийняттям інвестиційних рішень.
Умовою доцільності інвестиційного проекту банку є безперервність грошових потоків і надлишок накопиченого залишку на кожному життєвому етапі за всіма видами операційної та фінансової діяльності банку.
Висновок. При цьому необхідно зазначити, що управління інвестиційними проектами банку на етапі планування, поряд з оцінкою ефективності, передбачає аналіз інвестиційного ризику із застосуванням ефективних методів оцінки інвестицій, оскільки висока ефективність досягається ризиком дії. Під ризиком банк може отримати надприбуток, але, в той же час, може бути і збиток. У цьому випадку управління ризиками починається з прогнозування наслідків відхилення поточних (теперішніх) показників від проекту під впливом зниження попиту, зниження процентних ставок та зміни інших параметрів. Це, у свою чергу, обґрунтовує важливість взаємозв'язку методичних підходів до оцінки ефективності інвестиційного проекту та їх практичної реалізації в діяльності банку.
Умовою життєздатності інвестиційного проекту є його відповідність стратегічним цілям банку, які виявляють основне значення у підвищенні ефективності його діяльності.


Список використаних джерел:
1. Васіленок К.В. Комерційна ефективність інвестиційного проекту. СПб .: Інститут бізнесу і права, 2011
2. Карачина Н. П. Методичний простір оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів / Н. П. Карачина, А. В. Вітюк // Економічний часопис- ХХІ. – № 5–6(1). – С. 92–95. 2013
3. Самородок Б.В., Маслова А.Ю., Мусієнко О.М. // Економічний часопис- ХХІ. № 9-10(1). 2014
4. Moyer R. C. Contemporary Financial Management / R. Charles Moyer, James R. McGuigan, Ramesh Rao, & William J, Kretlow ; 12th ed. – South Western :Cengage Learning, 2011. – 960 с.

Посилання: інвестиції, Інвестиційна діяльність, діяльність банків

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^