Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Романюк В.В. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
28-10-2021, 22:30

Романюк В.В. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
Романюк В.В., 2021
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМ-11с

Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України

Загостренню криміногенної ситуації на фінансовому ринку незалежної України сприяє нерозвинута система державного регулювання й контролю, правова розбалансованість учасників фінансового ринку
та інші об’єктивні чинники.
Кредитні спілки є порівняно новим і недостатньо вивченим різновидом фінансових установ. Розглядаючи їх у контексті системи суб’єктів кримінального права, варто зазначити, що вони посідають специфічне місце, оскільки власне завдяки їм, їхній діяльності певним чином держава реалізовує свої функції та завдання. Кредитні спілки не існують у правовому вакуумі, не є повністю відділеними від держави, не є предметом регулювання лише однієї галузі права чи об’єктом дослідження певного напряму в правовій науці. Кредитні спілки перебувають у постійній тісній взаємодії з державою, її органами, систематично відчувають на собі її вплив або вплив правових і політичних процесів, що відбуваються в державі.
Згідно із Законом України «Про кредитні спілки», кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їхніми об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних
грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка створюється й функціонує на базі певного монолітного об’єднання людей відповідно до їхніх інтересів, спільної діяльності або компактного місця проживання. Завдяки кредитним спілкам особи, кооперуючи свої зусилля, ідеї та кошти, можна отримати необхідні послуги значно дешевше, ніж якщо б кожен із них намагався діяти самостійно. Єдине завдання кредитної спілки – забезпечити найдешевші послуги членам за рахунок акумульованих ними ж фінансових ресурсів. Кредитна спілка характеризується вузькою спеціалізацією щодо можливих напрямів використання
заощаджених фінансових ресурсів. Звідси – неприбутковість кредитних спілок, діяльність яких спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг тільки власним учасникам. Отримані в результаті надання позичок кошти становлять дохід кредитних спілок, який і спрямовується на формування фондів і нарахування відсотків відповідно до сум внесків її членів.
Кредитні спілки, з огляду на їх кооперативну природу, на ринку фінансових послуг є середовищем узгодження інтересів членів і безпосередньо кредитної спілки. У разі функціонування такого фінансового механізму кредитна спілка, з одного боку, накопичує фінансові ресурси, а з іншого – використовує їх для надання позичок своїм членам. Таку діяльність можна охарактеризувати як самозабезпечення або ж самофінансування, яка має
соціальний характер спрямованості й характеризується високим рівнем відповідальності спілки перед своїми членами.
Основними негативами в розвитку руху кредитних спілок є:
– наявність на ринку кредитної кооперації певної кількості тимчасових фінансових установ, метою створення яких є збагачення шахрайським способом вузького кола осіб за рахунок внесків інших учасників (псевдокредитні операції);
– порушення кооперативних принципів у діяльності значної кількості кредитних спілок;
– недостатня платоспроможність, високий рівень фінансових ризиків;
– недотримання кредитними спілками нормативів, рекомендованих Нацкомфінпослуг: недостатня ефективність контролю з боку контролюючих органів; низький рівень інформованості населення щодо природи та принципів діяльності кредитних спілок.
Важливу роль у відносинах держави й кредитних спілок відіграє державний контроль – це сукупність дій уповноважених державних органів і службових осіб, що полягає в спостереженні за функціонуванням кредитних спілок з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації про стан справ у них, застосування заходів щодо запобігання правопорушенням із правом прямого втручання в їхню оперативну діяльність, установлення причин
та умов, що сприяють порушенню вимог правових норм; застосування заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
Отже, ринок фінансових послуг відіграє важливу роль в економіці нашої держави. Належне функціонування ринку фінансових послуг і виконання основних його функцій відбувається на основі діяльності фінансових посередників, серед яких важливу роль відіграють небанківські фінансові установи. Кредитні спілки належать до розряду небанківських фінансових установ і здійснюють свою діяльність на умовах самофінансування
та неприбутковості. Про зростання важливості таких кредитних установ серед інших посередників фінансового ринку свідчать результати дослідження показників діяльності кредитних спілок. Кредитні спілки, за даними державного реєстру, займають найбільшу частку в загальній структурі небанківських фінансових установ становить (29,53%) і мають тенденцію до кількісного зростання.

Список використаних джерел:
1. Кредитні спілки, що порушують законодавство, будуть виключені з Державного реєстру фінансових установ. Інформація Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 2019. URL: http://nfp.gov.ua/.
2. Про кредитні спілки : Закон України від 20 груд. 2001 № 2908‑III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2908-14.
3. Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок України в сучасних умовах. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2018. № 2. С. 27–32
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^