Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Фурсік Т.М. Особливості розвитку ринку фінансових послуг
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 219
  • Автор: Tania
  • Дата: 29-10-2021, 00:36
 (голосов: 0)
29-10-2021, 00:36

Фурсік Т.М. Особливості розвитку ринку фінансових послуг

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
©Фкрсік Т.М.,2021
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМ-51с
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Фінансовий ринок в Україні має суттєвий вплив на розвиток усіх секторів економіки нашої держави. Розвиток та становлення фінансового ринку є обов’язковою умовою сталого функціонування національної економіки України. Ефективне функціонування фінансових установ сприяє сталому розвитку всіх економічних процесів у суспільстві.
Особливості фінансового ринку в Україні, його сучасний стан та перспективи розвитку розглядались у наукових роботах наступних авторів: Якимчук І.О., Баранової В.Г., Гончаренко О.М., Лапіна І. С. та інші.
Метою даної роботи є вдосконалення знань щодо фінансових ринків, розкриття їх найбільш гострих проблем та визначення перспектив. Першим завданням роботи є: розкрити зміст та економічну сутність поняття «фінансовий ринок» як складової фінансової системи, визначення його ролі в системі ринкових відносин. Друге завдання - аналіз структури фінансового ринку та дослідження стану інфраструктури ринку фінансів.
Фінансовий ринок – це система економічних відносин, що виникає в процесі обміну економічними благами. На цьому ринку відбувається мобілізація капіталу, надання кредиту, виконання обмінних грошових операцій та розміщення фінансових засобів у виробництві.
Складовими фінансового ринку є ринок кредитів, ринок фінансових послуг, фондовий, страховий та валютний ринки.
Детально розглянемо ринок фінансових послуг. Отже, ринок фінансових послуг — особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
За економічною сутністю ринок фінансових послуг — це економічні відносини, що виникають між фінансовими посередниками та іншими економічними агентами з приводу розподілу фінансових ресурсів, купівлі-продажу тимчасово вільних коштів і цінних паперів.
Розвиток ринку фінансових послуг відбувається повільними темпами. Це пояснюється наступними причинами:
– недосконале чинне законодавство та постійні зміни в ньому;
– нерозвинена інфраструктура ринку фінансових послуг;
– тіньова економіка і корупція в усіх сферах діяльності.
Ринок фінансових послуг являє собою інфраструктуру, яка потребує комплексного підходу до вирішення проблем. Його розвиток передбачає стратегічну постановку завдань, а також підтримку їх виконання як з боку урядових, так і неурядових організацій. Тобто розвиток інфраструктури фінансового ринку вимагає об’єднання зусиль держави та учасників ринку щоб забезпечити необхідний ресурсний потенціал.
Отже розвиток фінансового ринку в Україні прямо залежить від економічного стану країни. На фінансовому ринку здійснюються угоди між покупцями й продавцями фінансових ресурсів, тобто за своєю суттю фінансовий ринок являє собою сукупність фондового, кредитного, валютного ринків і ринку дорогоцінних металів.
Для більш ефективного розвитку фінансового ринку України необхідно створити інноваційну єдину платформу для торгівлі цінними паперами, яка має відповідати європейським вимогам, забезпечувати прямий зв’язок між організаторами торгівлі, щоб мінімізувати ризики; впровадити дворівневу систему з центральним депозитарієм, вдосконалити облік прав власності на цінні папери, запровадити міжнародні стандарти обліку прав власності на цінні папери, впровадити центральну розрахунково-клірингову палату, яка у свою чергу має підвищити ліквідність фондового ринку та інших фінансових інструментів, спростити розрахунки за договорами, буде сприяти ефективному виконанню договорів та прискорить процес інтеграції національного ринку до європейського та світового.
Для вирішення основних проблем фінансового ринку, потрібно постійно здійснювати моніторинг діяльності фінансових установ та ліквідувати їх неплатоспроможність, займатися оздоровленням фінансової системи, забезпечувати функціонування системи ефективного нагляду, яка дозволить ефективно працювати фінансовій системі загалом.
Список використаних джерел:
1. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи [колективна монографія]/за заг.ред. В.Г. Барановой, О.М.Гончаренко. – Харків: «Діса плюс», 2019. - 370 с.
2. Добровольська О.В., Халатур С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Дніпропетровськ : Монолит, 2015. - 383 c.

Посилання: фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^