Стратегічні орієнтири » Фінансові шахрайства » Місько В.В. Сутність форензіку як методу фінансових розслідувань та його етапи проведення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3366
  • Автор: ValentynaM
  • Дата: 21-03-2022, 22:10
 (голосов: 0)
21-03-2022, 22:10

Місько В.В. Сутність форензіку як методу фінансових розслідувань та його етапи проведення

Категорія: Фінансові шахрайства

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки в України важливим є питання забезпечення економічної безпеки компанії, так як розкрадання та корупція спричиняють погіршення фінансового стану підприємства.
Форензік є одним із методів, що дає змогу досліджувати та виявляти ситуації при яких між діловими партнерами виникають суперечки з комерційних, фінансових або правових питань, що містять в собі суттєві економічні ризики.
Даний метод застосовують, коли дана ситуація виходить за межі дотримання законодавчих принципів та стандартів. При цьому форензік передбачає певний процес, протягом якого фахівці перевіряють фінансову звітність та раціональне використання активів та ресурсів.
Досить часто поняття «форензік» ототожнюють з «аудитом», оскільки обоє передбачають перевірку достовірності відображення правдивої інформації у фінансовій звітності. Проте, варто зважати, що форензік має широке поле застосування, яке не обмежується перевіркою фінансової звітності компаній.
До відмінностей між форензіком та аудитом також можна віднести те, що діяльність аудиторів є чітко регламентована на законодавчому рівні, в той час як щодо застосування форензіку не регулюється державою. Ще однією відмінністю є застосування спеціалістами з форензіку методів, які аудит не використовує, зокрема: вивчення даних з відкритих джерел (публікації в ЗМІ), бази контрагентів, опитування персоналу та третіх осіб тощо.
Форензік як метод розслідування включає в себе чотири етапи: попередній, аналітичний, оціночний та етап надання рекомендацій щодо подальших дій та складання звіту.
Попередній етап передбачає вивчення діяльності компанії: від історії функціонування підприємства, його розміру та виду діяльності до взаємовідносин з контрагентами, залучення до потенційних конфліктних ситуацій. Також даний етап включає в себе отримання від клієнта інформацію стосовно: цінової політики, перелік послуг, що надає компанія, звіти попередніх аудиторських перевірок тощо та узгодження строків, умов та оплати проведення форензіку.
Наступним етапом є аналітичний, який передбачає проведення збору та аналізу отриманої інформації, а також опитування співробітників.
Протягом цього етапу відбувається виконання аналітичних процедур , здійснюється побудова системи очікувань, яка відображає ситуацію, коли шахрайські дії можуть бути непоміченими через те, що в цілому очікування керівництва щодо прибутку чи збитку були задоволені і тому перевірка звітності на точність не здійснювалася.
Щоб дізнатися наскільки істотним є відхилення здійснюють аналіз сальдо рахунку, причому враховують як невеликі операції, так і всю фінансову звітність.
Далі відбувається обчислення відхилень за допомогою математичних методів аналізу, також форензік-спеціалісти можуть в межах цього етапу проводити опитування керівництва та співробітників для отримання роз’яснень, досліджувати та аналізувати бази даних.
Третім етапом форензіку є оціночний, на якому відбувається оцінка та виявлення недоліків в системі внутрішнього контролю, який складається з контрольного середовища, оцінки ризиків, контролю діяльності, інформації, комунікації та моніторингу.
Перевірка контрольного середовища необхідна, оскільки воно стосується дисципліни в компанії та її організаційної структури, обізнаність про дії персоналу.
В процесі форензіку експерти оцінюють компетентність працівників, стиль роботи загалом, підхід керівництва до розподілу повноважень та відповідальності, тобто всі ті аспекти, які впливають на поведінку людини та можуть стати стимулами до вчинення або невчинення шахрайських дій.
Оцінка ризиків проводиться для того, щоб дослідити економічний клімат, в якому компанія функціонує, умови роботи в певній галузі тощо.
Контроль діяльності включає перевірку та оцінку ефективності внутрішніх нормативних актів, проведення перевірок та контролю за діяльністю співробітників.
Інформація є не менш важливою для бізнесу, оскільки впливає на прийняття рішень, які можуть бути важливими для діяльності компанії в цілому. Оцінка форензіком комунікацій як всередині компанії, так і за її межами є важливою, передусім, через те, що потоки інформації у результаті взаємозв’язків (комунікацій) можуть створювати підґрунтя для виникнення шахрайства.
Перевірка форензіком системи внутрішнього моніторингу потрібна для розробки та вдосконалення останнього.
Результатом проведення перших трьох етапів є виявлення шахрайства працівників або вказівки на можливі ризики вчинення фінансового злочину.
Завершальним етапом форензіку є звітний, який включає в себе надання рекомендацій щодо внесення змін в систему внутрішнього контролю, створення спеціальної системи управління ризиками та вдосконалення роботи за допомогою програмних продуктів.
Також форензік-спеціалістами складається звітність про проведення форензіку, яка може бути представлена:
• звітом про проведення інтерв’ю
• звітом про проведення аналітичних процедур
• звітом за результатами аналізу баз даних
• звітом про встановлені факти шахрайства з доказами
• низкою рекомендацій, зокрема: про систему управління ризиками, про застосування програмних продуктів тощо.
Таким чином, можна зробити висновок, що форензік використовує для аналізу інформацію з різних джерел: ретроспективні дані, експертна оцінка, бухгалтерські дані тощо та передбачає виявлення небезпек та загроз, ризиків, що можуть спричинити шахрайські дії в компанії. Форензік дозволяє підвищити ефективність управління даними ризиками діяльності підприємства шляхом прийняття оптимальних управлінських рішень та забезпечити прибутковість бізнесу.
Список використаних джерел:
Гульчевська Б.З., Сегеда В.О., Амеліна А.С. 2021 рік. Форензік як метод розслідування шахрайства URL: http://www.mcnd.ltd.ua/material/2021/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201.pdf#page=60
Вигівська І.М., Макарович В.К. Форензік як метод управління факторинговими ризиками URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/5/44.pdf
Соломіна Г.В. 2018 рік. Форензік – інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvmdue_2018_2_24

Посилання: форензік, фінансові розслідування, Фінансові шахрайства, шахрайство, ЛНУ імені Івана Франка

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^