Стратегічні орієнтири » Фінансові аспекти національної безпеки України » Нєдєлькіна А.К. Практика проведення Національної оцінки ризиків в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
25-05-2022, 20:18

Нєдєлькіна А.К. Практика проведення Національної оцінки ризиків в Україні

Категорія: Фінансові аспекти національної безпеки України

З метою імплементації вимог стандартів FATF питання проведення Національної оцінки ризиків (далі - НОР) в України вперше було визначене у статті 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14 жовтня 2014 року. (далі – Закон № 1702). На виконання вимог Закону № 1702, розроблено механізм здійснення НОР, який був закріплений постановою КМУ та НБУ «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів» від 16 вересня 2015 року № 717113.
На сьогодні, питання проведення НОР в Україні визначені у розділі VI Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 6 грудня 2019 року (далі – Закон № 361). Так, Законом № 361 визначено, що національна оцінка ризиків – система заходів, що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб’єктів (за потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків.
НОР в Україні проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки. Закон № 361 визначив спеціально уповноважений орган відповідальним за проведення НОР. Збір, обробка і аналіз інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України (далі – Порядок № 690).
НОР проводиться згідно з методикою, підготовленою Держфінмоніторингом, узгодженою з Мінфіном та схваленою Радою з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Перша редакція Методики НОР була розроблена у 2015 році. У 2016 році було проведено першу НОР в Україні, результати якої були доведені до всіх учасників системи ПВК/ФТ. Основними ризиками системи ПВК/ФТ України, які було ідентифіковано та оцінено за результатами першої НОР були:
• низький рівень доходів населення;
• прояви тероризму та сепаратизму;
• незаконна економічна діяльність (у тому числі фіктивне підприємництво, шахрайство та ухилення від сплати податків);
• зростання організованої злочинності;
• високий обіг готівки;
• використання НПО з метою ВК/ФТ;
• інші.
За результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом Експертів Ради Європи (MONEYVAL) визначено наступні ключові висновки щодо оцінки Україною ризиків системи ПВК/ФТ, а саме:
• органи влади усвідомлюють ризики, що створюються корупцією, а тому, на даний момент, запроваджуються суттєві загальнодержавні заходи для зменшення цих ризиків;
• Україна має достатнє розуміння своїх ризиків, пов’язаних із ВК/ФТ, хоча є певні сфери (наприклад, транскордонні ризики, ризики, спричинені сектором НПО та різних типів юридичних осіб), де розуміння можна поглибити;
• Україна має всеосяжні механізми національної координації та формування політики, для нівелювання виявлених ризиків;
• розуміння ризиків ВК/ФТ могло б бути посилено шляхом прийняття деяких подальших кроків для визначення та оцінки ризику, наприклад, шляхом збільшення інформаційних джерел, таких як покращення статистичної бази;
• подальші зусилля мають бути спрямовані на ризики, що спричинені фіктивним підприємництвом, тіньовою економікою та використанням готівки.
Всі перелічені проблемні питання генерують серйозний ризик ВК.
З урахуванням рекомендацій за наслідками 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL, відповідно до Міжнародних стандартів та на основі кращих практик проведення НОР у провідних країнах світу, Держфінмоніторингом оновлено Методику національної оцінки ризиків, яку презентовано всім учасникам системи ПВК/ФТ та в установленому порядку узгоджено з Мінфіном. Участь у розробці оновленої Методики взяли наукові експерти та фахівці Держфінмоніторингу. Крім того, проект Методики пройшов огляд та отримав корисні рекомендації іноземного фахівця, який володіє унікальними експертними знаннями у сфері НОР. Методика розроблена з метою структуризації різних аспектів НОР у сфері ПВК/ФТ на національному рівні у розрізі підходів, принципів, методів і технології їх реалізації, з урахуванням існуючих міжнародних стандартів, кращих практик, керівних вказівок та звітів.
Відповідно до оновленої Методики, процес НОР в Україні складається з наступних етапів:
• попередній етап (збору і узагальнення інформації);
• етап виявлення (ідентифікації) ризиків;
• аналіз ризиків;
• оцінка ризиків та управління ними.
Оновленою Методикою НОР передбачено здійснення секторальних оцінок ризиків ВК/ФТ.
Крім того, Методика передбачає здійснення аналізу та оцінки ризиків використання неприбуткового сектору (НПО) з метою ВК та ФТ та оцінку ризиків різних організаційно-правових форм господарювання (типів) юридичних осіб – клієнтів СПФМ. Окремим блоком секторальних оцінок ризиків є аналіз показників комплексної адміністративної звітності у розрізі всіх державних органів – учасників національної системи ПВК/ФТ, у тому числі ПО та судової системи. Для додаткових консультацій і обговорення питань, пов’язаних із забезпеченням оцінки достовірності висновків щодо ідентифікованих загроз, вразливостей та їхніх наслідків у секторальному розрізі (СДФМ, ПО і судова система), Держфінмоніторингом, як координатором проведення НОР, ініційовано питання про створення робочої групи з проведення секторальних оцінок ризиків в системі ПВК/ФТ (Робоча група). Учасниками Робочої групи визначено: Держфінмоніторинг, СДФМ, представників ПО та інших державних органів – учасників системи ПВК/ФТ.
Основними завданнями Робочої групи є:
• аналіз інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, державних органів, що беруть участь у роботі системи ПВК/ФТ;
• вирішення проблемних питань, які виникають під час визначення (виявлення) ризиків (загроз) ВК/ФТ, проведення аналізу, оцінки та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;
• дослідження впливу ВК/ФТ на суспільство, суспільні відносини та фінансову систему з метою визначення відповідних заходів запобігання та протидії актуальним загрозам;
• обговорення питань щодо формування комплексної адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ.
За результатами здійсненого оцінювання ризиків, Держфінмоніторингом, спільно з учасниками НОР, готуються та надаються в установленому порядку до Кабінеу Міністрів України пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків з метою схвалення стратегічного плану дій. На основі оновленої Методики у 2019 році була проведена чергова (друга) НОР. За результатами другої НОР, з урахуванням виконання державними органами Плану заходів з мінімізації виявлених ризиків при попередній НОР та їх управління, ідентифіковано 24 ризики ВК та ФТ. З них 6 з високим рівнем, 16 – з середнім та 2 – з низьким.
Список використаних джерел:
The FATF Recommendations. – https://bit.ly/31REB2w
National money laundering and terrorist financing risk assessment. - https://bit.ly/3rXlX3Q
Methodology for assessing technical compliance with the FATF
Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems. - https://bit.ly/3t5zLui
Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. – К., 2021.

Посилання: відмивання грошей, фінансування тероризму

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^