Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека суб'єктів господарювання » Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні (2019-січень 2022рр)
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-05-2022, 11:44

Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні (2019-січень 2022рр)

Категорія: Фінансова безпека суб'єктів господарювання

Сорока І.Р., 2022
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ33С

Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)

«Злочини в сфері підприємництва» – суспільно-небезпечні діяння, об’єктом посягання яких є суспільні відносини, що виникають у процесі самостійної, ініціативної, систематичної на власний ризик господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, порядок якої визначений господарським та цивільним законодавством України

Основні риси злочинності у сфері господарства:
• Вони вчинюються у сфері легальної і нелегальної господарської діяльності;
• Суб’єктами цих злочинів можуть бути як підприємці, так і інші особи, які сприяють виконанню господарської діяльності;
• Вони завдають економічної, політичної, моральної шкоди суспільству і державі;
• Спрямовані на одержання економічної вигоди;
• Вчинюються тільки навмисно;
• Можуть здійснюватися різноманітними засобами, передбаченими чинним кримінальним законодавством.
• Ключовою метою здійснення економічного злочину є – отримання неправомірної вигоди з найменшими ризиками.

Суб’єктами фінансових злочинів – тобто особами, які вчинили протиправне винне діяння і здатні нести фінансово-правову відповідальність, є юридичні та фізичні особи, причому як резиденти, так і не резиденти, які виступають як сторона фінансових правовідносин
Об’єктом виступають суспільні відносини в сфері підприємництва
Державні законодавчі органи намагалися створити надійні бар'єри для посягань на правомірність господарських відносин через законодавчі та нормативні акти. 16 червня 2001 р. було створено окремий розділ VII «Злочини у сфері господарської діяльності» Кримінального кодексу України (далі – ККУв межах якого можна провести кваліфікацію злочинів на підприємствах за принципами підприємницької діяльності, визначеними Господарським кодексом України
Отже, 1 ГРУПА: Діяння, що порушують принцип свободи підприємницької діяльності закону.
• Злочини в сфері організації порядку зайняття підприємницької діяльністю; стаття 203-1; 203-2; 204; 205; 209; 209-1
• Злочини в сфері спеціально забороненої підприємницької діяльністю стаття 205-1; 212; 212-1; 213; 218-1; 220-1; 220-2; 222; 222-1; 223-1
2 ГРУПА: Діяння, що порушують принципи економічної конкуренції:
• Злочини в сфері захисту добросовісної конкуренції; стаття 229; 231; 232; 232-1
•Злочини в сфері захисту від протидії законній діяльності суб’єктів господарювання. стаття 206; 206-2
3 ГРУПА: Діяння, що порушують принцип захисту споживача. стаття 216; 223-2; 227; 232-2

Основні показники та дані про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях


Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)


Рис.1. Усього вчинено злочинів на підприємствах, в установах, організаціях

Спостерігається неоднозначна тенденція між злочинами, які стали на облік в Державний реєстр досудових розслідувань, та тими, провадження щодо яких закрито. І в більшості справ закриття проваджень відбувається за фактом відсутності події і складу злочину. Це пов’язано, насамперед з важкістю доведення та пошуку доказової бази злочинів на підприємствах, та завдяки існуванню поправок, які зобов’язують слідчих і прокурорів закривати провадження, по яким не встановлені особи, які їх вчинили, і неналежної організації роботи слідчих і прокурорів по розкриттю і розслідуванню злочинів. А отже особи, які вчинили всі ці нерозкриті правопорушення, так і не були встановлені та не притягнуті до кримінальної відповідальності, що закономірно породжує безкарність, сприяє підвищенню організованості злочиності, а також погіршення правової культури


Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)


Найбільш вагому частку (23,4%) в структурі злочинів на підприємстві займає сфера державного управління. Трохи меншу оптова та роздрібна торгівля (15,6%), далі будівництво (9,4%), фінансова та страхова діяльність(7,1%) та інші.


Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)

ГРУПА1: Діяння, що порушують принцип свободи підприємницької діяльності, а саме перша підгрупа – «Злочини в сфері організації порядку зайняття підприємницької діяльністю» за відповідними статтями ККУ впродовж 2019-2022 рр.

Найбільшу частку даної підгрупи становлять злочини статті 204, тобто «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», кількість яких з 2019 року в алгебраїчній прогресії зростає. І лише за січень 2022 року було зафіксовано 44 даних злочини. І лише мала частина таких злочинів потрапляє до суду. Така ситуація пов’язана з існуванням проблем кваліфікації дій злочинців, що, в свою чергу призводить до труднощів при пошуку ознак злочину.
Натомість, спостерігається зменшення кількості підприємств, що одержують доходи через зайняття гральним бізнесом, хоча показники всерівно високі. Також спостерігається тенденція до зростання злочинів на підприємствах, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, що сприяє розширенню неконтрольованого проникнення доходів, одержаних злочинним шляхом, у легальну економіку. Близько 70% доходів, одержаних злочинним шляхом, вкладають у різні форми підприємницької діяльності. Така ситуація сприяє криміналізації економіки


Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)

Злочини в сфері організації порядку зайняття підприємницької діяльністю

В аспекті ускладненої економічної ситуації в Україні особливої гостроти набувають питання запобігання фінансовим злочинам, пов’язаним з ухиленням від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів. Рівень даного злочину в Україні залишається високим, хоча наявні показники офіційної статистичної інформації не відображають реального рівня цього злочину в Україні, який є набагато вищим. Зазначене підтверджується низкою чинників: по-перше, високою латентністю злочинів з ухилення від сплати податків; зростаючими обсягами тіньової економіки України, розривом між реальними та офіційними доходами; значними обсягами неоформленої праці. Крім того, існують істотні розбіжності: з одного боку – між кількістю зареєстрованих злочинів і кількістю кримінальних проваджень, розглянутих судами. Зокрема, зіставлення даних свідчить, що за 2021 р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 760 злочинів, передбачених ст. 212 КК України, але за цей же рік закінчено проваджень та передано до суду 46 кримінальних проваджень з ухилення від оподаткування, де інші - залишилися без розгляду суду на кінець звітного періоду. Отже, до суду в 2021 р. надійшло лише 4% справ.
Високі показники має злочинність пов’язана з підробленням документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП. Карається штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Шахрайство з фінансовими ресурсами щорічно зростає з причини поверхової перевірки достовірності відомостей кредитором, у поданих позичальником документах, не здійснюються достатньо ретельні перевірки їх фінансового становища, наявності та стану джерел коштів для повернення кредиту тощо. Важливо зауважити, що значна кількість випадків вчинення шахрайств взагалі не фіксується правоохоронними органами.


Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)

Діяння, що порушують принципи економічної конкуренції


З даної підгрупи найвагомішу частку становлять злочини пов’язані з порушенням інтелектуальної власності, а решту аналізованих злочинів стабільно зменшуються
Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)


Злочини в сфері захисту від протидії законній діяльності суб’єктів господарювання

Протиправне заволодіння майном підприємства характеризує високу небезпеку ведення підприємницької діяльності, оскільки унеможливлює розвиток конкуретного середовища та ринкової економіки загалом. Тому така спадна тенденція свідчить про зменшення криміногенної стуації пов’язаної з заволодфнням майном чи протидії господарській діяльності
Сорока І.Р. Аналіз злочинів на підприємствах в Україні(2019-січень 2022рр)

Злочини, що порушують принцип захисту споживача у 2019-2022рр

Протягом аналізованого періоду кількість злочинів визначені ст.227 ККУ стабільно зростають, хоч і не у великій пропорції. Подібні злочини носять глобальний характер, що має серйозні економічні, соціальні та екологічні наслідки для країни і споживачів. Лишень за січень 2022р. зафіксовано 4 злочини, пов’язані із виробництвом та збутом небезпечної продукції.


ВИСНОВОК

Злочини в сфері підприємництва сприяють росту рівня тіньової економіки країни, що значно впливає на соціально-економічний розвиток країни загалом, та фінансову безпеку суб’єктів господарювання зокрема Фінансова злочинність не має меж. Вона впливає на організації в усьому світі, і жодна компанія не застрахована від фінансових злочинів та їх небажаних наслідків. Ці злочини представляють величезну соціальну небезпеку для суспільства та економіки країни через свою латентність, складність, поширеність та різноманітність проявів

Посилання: злочини на підприємствах

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^