Стратегічні орієнтири » Фінанси за умов війни » Балан Ю.Р. Організаційно-інституційні засади механізму фінансових розслідувань
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 588
  • Автор: juliyabalan2001
  • Дата: 4-06-2022, 00:23
 (голосов: 0)
4-06-2022, 00:23

Балан Ю.Р. Організаційно-інституційні засади механізму фінансових розслідувань

Категорія: Фінанси за умов війни

Балан Ю.Р.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-31з

Організаційно-інституційні засади механізму фінансових розслідувань
В умовах сучасності із залученням правоохоронних органів до економічних процесів показують, що ефективна профілактика злочинності неможлива без активного використання економічних інструментів та знать. Потрібно зазначити, що розслідування та виявлення економічних злочинів прямо залежить від дослідження фінансової інформації. Від так, процес розслідування залежить від вивчення фінансової інформації, яка характеризує злочинну діяльність.
Наголосимо, що на етапі виявлення злочинів здійснюється фінансовий моніторинг підозрюваних у кримінальному провадженні, аналіз фінансових операцій, перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єктів та ревізії. Етап розслідування включає у себе: залучення до справи фінансистів, економістів, проведення інших фінансових та судових експертиз тощо.
Оскільки у сучасному суспільстві вчиняються різноманітні економічні злочини, то протидія злочинності та покращення організаційно-інституційних засад механізму фінансових розслідувань потребує інтеграції економічної науки та юридичних норм та покращення взаємодії слідчих та оперативних злочинів із економістами та іншими фахівцями, які залучені до розслідування кримінального правопорушення.
Дані аспекти аналізувались різними вченими, теоретиками та практиками, зокрема це: Барановський А. Б., Чернявський С.С.,

Фінансові розслідування є складними, оскільки завжди потребують спеціальних знань у працівника правоохоронного органу, залучення різноманітних експертів тощо.
По-перше, їхньому впровадженню потрібен багаторічний досвід роботи у фінансовому секторі: по-друге, самостійні зусилля, тому що відділи не в змозі охопити широкий спектр інформації, необхідної для відстеження всієї фінансової інформації; по-третє, визначення розміру, багатогранності, мінливості фінансового сектора складають складність фінансового дослідження. До предмета фінансового розслідування як спеціального аналізу відноситься до фінансової складової злочинної діяльності. Дослідження фінансового стану на основі технологій, наукових методик та відмінний підбір кадрів докорінно змінюють систему фінансових розслідувань. Такі покращення, допоможуть правоохоронним органам попереджувати, виявляти та проводити розслідування кримінальних правопорушень, які безпосередньо пов’язані із рухом фінансових ресурсів чи іншої економічної діяльності суб’єктів господарювання [1, с. 190].
Фінансові розслідування також можуть надати інформацію про масштаби та характеристики діяльності організованих злочинних груп, їх зв’язки, лідерів злочинних організацій високого рівня та ієрархії злочинних організацій. Така інформація не завжди може бути корисною в певних випадках, але вона допоможе правоохоронним органам зрозуміти механізм і структуру організованих злочинних угруповань, їх учасників, пов’язаних юридичних осіб та сферу їх діяльності, що дуже важливо. Аналіз цієї інформації може бути використаний у ході стратегічного аналізу для оцінки найбільш небезпечних для суспільства сфер злочинності, визначення пріоритетів діяльності правоохоронного органу, а також для правильного розподілу ресурсів.
Фінансові розслідування також не лише опосередковано допомагають у розслідуваннях організованої злочинності шляхом надання фундаментальних фінансових оперативних даних, але також безпосередньо сприяють в ухваленні рішень щодо низки вироків, надаючи фінансові докази. Внесок, який фінансові розслідування роблять у боротьбу з організованою злочинністю, виходить за межі просто механізму повернення активів [2, с.13]. Але й безпосередньо допомагають в ухвалені обвинувальних вироків, надаючи фінансові докази. Внесок фінансових досліджень у боротьбу з організованою злочинністю виходить за рамки простих механізмів повернення активів.
Таким чином, фінансові розслідування – це способи виявлення й попередження різних зловживань, поєднані з ухилянням від сплати податків, шахрайством, корупційними злочинами тощо. Метою застосування фінансових розслідувань є протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також незаконному утримання коштів за межі країни, що має негативний вплив на економіку та економічну безпеку держави зокрема
Для організованих форм злочинної діяльності у фінансовій сфері характерні скоєнення злочинів з різними кваліфікаціями, включаючи “відмивання” і приховання доходів від оподатковування; рознесення подій злочинів по місці, часі й учасникам; конспіративність намірів і дій; організація складних і схованих схем переміщення коштів незаконного походження [3, c. 136].
Економічна злочинність стрімко розвивається разом із розвитком економіки країни. Вчинення економічних злочинів становить небезпеку не тільки країни, а й громадянам.
Вагоме місце серед зазначеного займає «відмивання засобів» як механізм забезпечення діяльності негативних економічних відносин, відтворення економічного потенціалу організованої злочинності й таке інше.
Ефективне функціонування системи запобігання й протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, передбачає визначення й деталізацію основних понять, використовуваних у сфері боротьби з легалізацією злочинних засобів.
Синонімом поняття «легалізація» у аспектах кримінального права є поняття «відмивання». Визначення поняття «легалізація», у порівнянні з поняттям «відмивання», більш точно відповідає значенню про надання законного статусу доходам, які отримані в результаті здійснення злочину. [4, c. 45].
Як на мене, саме легалізація злочинних доходів у сучасному світі є однієї із основних загроз економічної й національної безпеки. Це зумовлено особливим місцем фінансового сектору в умовах глобалізації, де підвищується впливовість міжнародних фінансових інститутів, втілення різноманітних міждержавних і міжнародних проєктів по забезпеченню взаємодії в сфері міжнародних фінансових потоків. Разом з тим, варто відзначити, що легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, негативно впливає не тільки на функціонування економічної системи. Таке негативне соціально економічне явище спричиняє вагому шкоду всім сферам громадянського життя, а це, у свою чергу, становить значну загрозу національної безпеки держави.
Оскільки, економічні злочини є поширеним явищем, то і реалізується за різними схемами, зокрема легалізації (відмивання) злочинних засобів. Однієї класифікації не існує. Від так, класифікуємо легалізацію (відмивання) злочинних засобів на основі загальних ознак за такими критеріями:
1) по призначенню: - з метою ухиляння від сплати податків; - з метою приховання злочинних операцій (легалізації засобів, отриманих від злочинів)
2) по типах систем розрахунків: - готівка; - безготівкові;
3) по організації управління: - із централізованим управління;
4) по способу організації передачі інформації: - з маршрутизацією інформації; - із селекцією інформації.
5) з технічним забезпеченням проведення фінансових розрахунків: - з єдиними методами доступу, орієнтованими на електронні розрахунки; - з використанням різних носіїв коштів [3, c. 68].
Найпоширенішою сьогодні є трифазнамодель легалізації злочинних доходів (відмивання) отриманих злочинним шляхом (також використовується міжнародною організацією FATF). Він складається з трьох етапів (розміщення, розшарування, інтенрація). Такі етапи втілюються одночасно або послідовно.
Підсумовуючи вищенаведене, визначимо, що під фінансовими розслідуваннями є аналізування фінансової інформації з подальшим розслідуванням кримінальних правопорушень, що містять фінансові операції тощо. Фінансова інформація виступає предметом злочинної діяльності.

Список використаних джерел:
1. Лепський С. І. Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності. Право і суспільство. № 2. 2014. С. 189–194.
2.  Чернявський С.С. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
3. Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль, 2018. 515 с.
4. Stessens G. Money Laundering: a new international law enforcement model. Cambridge University Press. 2000. 98 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^