Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Чечіль Р.В. Як війна вплинула на ринок небанківських фінансових послуг
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
4-01-2023, 23:44

Чечіль Р.В. Як війна вплинула на ринок небанківських фінансових послуг

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Чечіль Р.В., 2023
ЛНУ імені Івана Франка. ЕКФМН-11с

Вплив війни на ринок небанківських фінансових послуг

Забезпечення стабільності ринку фінансових послуг є одним з найважливіших питань розвитку сучасної держави, в тому числі і України. Це, в свою чергу, створює основу для постійного розвитку і вдосконалення системи регулювання ринку фінансових послуг.
Ринок фінансових послуг є пріоритетним сектором розвитку вітчизняної економіки. На цьому ринку відбувається обмін грошима, надаються кредити і проходить мобілізація капіталу. Провідне значення тут належить фінансовим послугам, завдяки яким грошові потоки спрямовуються від власників до позичальників.
Ринок небанківських фінансових послуг і до війни був потужним учасником фінансової системи. Це 150 страхових компаній і кредитних спілок, біля 200 ломбардів, близько 1000 фінансових компаній та лізингодавців. Той обсяг наданих послуг внаслідок війни трохи зменшився в деяких сегментах, але залишився стабільним.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні 2022 року зменшилася з 1 648 (станом на 31 липня) до 1 614 (станом на 31 серпня). Кількість банків лишилася незмінною - 68. Упродовж серпня Національний банк зареєстрував одну фінансову компанію.
Водночас із реєстрів виключено 35 учасників ринку небанківських фінансових послуг, серед них 11 фінансових компаній та один ломбард виключені з реєстрів добровільно, а 17 фінансових компаній, два страховики, два ломбарди та дві кредитні спілки - примусово.
Крім того, восьми фінансовим компаніям та одній лізинговій компанії добровільно анульовано всі ліцензії, а ще п'яти фінансовим компаніям - примусово.
Упродовж серпня зупинено дію ліцензії 50 учасникам ринку небанківських фінансових послуг - 40 фінансовим компаніям, чотирьом страховикам та шести ломбардам.
Станом на 31 жовтня на небанківському ринку працювали 124 страховики non-life (у вересні їх було 126) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 190 ломбардів (було 191), 173 кредитні спілки (було 179), 104 лізингові компанії (було 106), 839 фінансових компаній (було 848), 62 страхові брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася). Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.
Війна росії з Україною значно ускладнила умови роботи надавачів небанківських фінансових послуг, негативно вплинула на терміни та якість звітування. Учасники ринку мають мобілізувати ресурси для оперативного вирішення ключових проблем діяльності та продовження роботи.
Для сприяння роботі НБФУ Національний банк надав низку регуляторних послаблень та продовжив строки подання інформації й плану заходів для виконання рекомендацій регулятора за результатами інспекційних перевірок, проведених у 2022 році.
У ІІІ кварталі учасники ринку продемонстрували зростання основних фінансових послуг, попри скорочення кількості фінустанов. Зростали майже всі види наданих послуг, однак їх рівень залишається нижчим, ніж довоєнний. Обсяги активів у різних сегментах ринку змінювалися за квартал неоднорідно, позитивну динаміку мали лише страховики. Тож частка НБФУ в загальних активах фінансового сектору, нагляд за якими здійснює НБУ, скоротилася на 0.4 в. п. до 11.9% станом на 1 жовтня.
Національний банк поновив низку регуляторних вимог до учасників ринку, зокрема щодо дотримання фінансових нормативів та строків подання звітності. Для продовження роботи учасникам ринку потрібно привести свою діяльність у відповідність до цих вимог.
У IІІ кварталі 2022 року обсяг активів страховиків зріс на 7.5%, попри зменшення кількості компаній на ринку. Порівняно з ІІ кварталом обсяг премій ризикового страхування зріс більше ніж на третину, виплат – на 22%.
Обсяг валових премій страховиків життя у ІІІ кварталі зріс більше ніж на чверть. Обсяг виплат зріс на 40% до попереднього кварталу і на 23% до ІІІ кварталу 2021 року. Обсяги страхових премій збільшилися за всіма видами страхування.
Коефіцієнти операційної ефективності страховиків дещо погіршилися через зростання резервів та витрат на ведення бізнесу.
Ризикові страховики отримали рекордний прибуток за дев’ять місяців року значною мірою завдяки курсовим переоцінкам. Страховики життя за результатами ІІІ кварталу отримали незначний позитивний фінансовий результат.
Триває розроблення бази для розвитку окремих видів страхування: ОСЦПВ, агрострахування, індивідуального та групового особистого страхування, в тому числі шляхом податкових змін.
Крім того, опрацьовується питання створення джерел для покриття наслідків воєнних ризиків. Ідеться про спеціалізовані пули, окремі умови перестрахування тощо. Сподіваємося, ринок незабаром запропонує українцям, що постраждали під час війни, надійну підтримку і захист.
У повоєнні часи планується залучення страховиків до пріоритетних напрямів розвитку економіки. Зокрема, будівництва, сільського господарства, вантажних перевезень, іпотечного фінансування та кредитування, лізингових операцій, інформаційних технологій та інвестицій.
Очікується розвиток і особистого страхування. Так, створюватимуться передумови для широкого впровадження медичного страхування.
Це дасть змогу здійснити фінансування вторинної і третинної ланки медичної допомоги з переходом на закупівлю послуг державою у відповідних закладів.
У ІІІ кварталі 2022 року кількість кредитних спілок, що звітують, надалі скорочувалася. Обсяги активів за квартал скоротилися на понад третину, обсяг кредитного портфеля зменшився на 8%.
Навіть помірне збільшення витрат на резервування призвело до збитковості сегмента за квартал і до зменшення прибутку за результатами дев’яти місяців 2022 року до 18.5 млн грн. Також тривало скорочення обсягів депозитів та додаткових пайових внесків на 13% та 18% за квартал відповідно.
У найближчому майбутньому Національний банк планує запровадити спеціальну спрощену процедуру ліквідації для кредитних спілок, які не зможуть відновитися через війну. Це болючий, але необхідний для фінансової стабільності крок. Кредитні спілки мають змогу підготуватися до цього вже зараз.
Регулятор планує дозволити спостережній раді кредитної спілки прийняти попереднє рішення про ліквідацію та отримати попередній дозвіл на ліквідацію від Національного банку. Також планується надання кредитним спілкам розширених можливостей для вкладання коштів у довгострокові державні цінні папери.
Обсяг активів фінансових компаній за ІІІ квартал майже не змінився, попри припинення діяльності значною кількістю учасників ринку. Про певні ознаки відновлення ринку свідчить зростання обсягів кредитування населення, операцій за наданими гарантіями, нових факторингових операцій, послуг фінансового лізингу. За дев’ять місяців 2022 року фінансові компанії у цілому згенерували прибуток.
Ломбардна діяльність у ІІІ кварталі пожвавилася і вперше від початку року була прибутковою завдяки зростанню процентних доходів.
Під час війни фінансові компанії практично не кредитують, а ломбарди долають значні труднощі, здійснюючи професійну діяльність.
Серед головних проблем галузі – мародерство та розкрадання майна на територіях, тимчасово не контрольованих українською владою, і в місцях проведення бойових дій; запровадження обмежень для зняття готівки; труднощі ідентифікації клієнтів, які втратили документи в результаті воєнних дій або вимушеного переїзду.
Для підтримки цих учасників ринку важливо розширити їм можливості для залучення коштів. З цією метою вивчаються перспективи для розроблення та прийняття окремого законопроєкту, який дасть змогу запровадити нові варіанти для отримання фінансування за рахунок залучених коштів у короткостроковій перспективі. Це сприятиме швидкому відновленню ринків.
Небанківські фінансові установи виявилися менш готовими до викликів війни порівняно з банками і гірше впоралися з операційними ризиками. Проте в усіх сегментах небанківського фінансового ринку залишаються компанії, що й надалі безперервно надають якісні послуги.
Національний банк дає змогу учасникам ринку відновитися, не застосовуючи заходи впливу за низку порушень. Водночас небанківські фінустанови повинні мобілізувати власні ресурси для відновлення та зберігати прозорість у відображенні фінансового стану.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Дребот Н. П., Танчак Я. А., Миколишин М. М. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. Науковий вісник НЛТУ України. 2020, т. 30, № 1. С. 109–114.
2.Діденко Л. В., Кобзар І. А., Ханалієва І. С. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 88-94.
3.Стаття: У серпні небанківський ринок залишили 35 учасників – НБУ. Укрінформ, 07.09.2022.
4.Залітаєв О. Як нині функціонує ринок небанківських фінансових послуг. 02.09.2022 рік.
5.Фінансова система успішно протистоїть викликам війни – Звіт про фінансову стабільність Національного банку України. 2022 рік.
6.Діяльність надавачів небанківських фінансових послуг поволі відновлюється – Огляд небанківського фінсектору за IІІ квартал 2022 року.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^