Стратегічні орієнтири » Антикризове управління 2021 » Закаль Н.-І. І. Причини виникнення, функції, та вплив кризових явищ на управління підприємством
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 489
  • Автор: igor
  • Дата: 5-01-2023, 15:21
 (голосов: 0)
5-01-2023, 15:21

Закаль Н.-І. І. Причини виникнення, функції, та вплив кризових явищ на управління підприємством

Категорія: Антикризове управління 2021

Закаль Н.-І. І., 2023
ЛНУ імені Івана Франка. ЕКФМ-11с

Причини виникнення, функції, та вплив кризових явищ на управління підприємством

У сучасному ринковому середовищі створення продукту має певну особливість: протягом певного періоду його звичний хід переривається кризою, що означає різкий переломний момент. Підприємства все більше уваги приділяють поняттю «криза» та способу класифікації кризових явищ.
Кризові явища – це невелика кількість нестійких кризових проявів, що виникають синхронно один до одного у різних напрямах діяльності підприємства, або певне явище, що виникає під час реалізації конкретного процесу функціонування суб’єкта діяльності. Кризові явища, як правило, формуються на основі зовнішніх та внутрішніх факторів, які зазвичай негативно впливають на діяльність підприємства. Це завдає шкоди цілісній системі або окремим його елементам, і, як наслідок, цей вплив може призвести до виникнення проблем і в подальшому знищення системи загалом.
Класифікація видів криз в економіці
Критерії Вид економічних криз
За рівнем виникнення Глобальні (світові), державні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, фірмові (мікрорівень)
За місцем виникнення Локальна криза, системна, стратегічна
За масштабами впливу Мікрокризи, мезокризи, макрокризи, міжнародні
Характер причини виникнення Закономірні, випадкові
За тривалістю в часі Короткострокові, тривалі
За ступенем керованості Керовані, некеровані
За ступенем тяжкості Легкі кризові явища, середньої тяжкості, катастрофічні
За характером повторюваності Циклічні, нециклічні
За сферою функціонування Соціальні, технічні, юридичні, політичні,екологічні, інформаційні, комбіновані
За характером розвитку Раптові, поступові
За можливістю прогнозування Прогнозовані, частково прогнозовані, непрогнозовані
Стосовно суб’єктів господарювання Зовнішні, внутрішні
За походженням Штучні, природні
За наслідками прояву Загальні, специфічні, індивідуальні

Внутрішні фактори – виникнення кризових явищ, інтенсивність прояву яких залежить від діяльності підприємства, провокується певними рішеннями, подіями або внутрішнім станом системи. Існує величезна кількість внутрішніх факторів, які призводять до виникнення кризових явищ, а саме:
• некомпетентність менеджменту;
• низький рівень кваліфікації персоналу;
• незадовільна організація маркетингу і збуту, втрата ринків;
• підвищення рівня витрат; – недостатній або застарілий технічний рівень виробництва;
• прорахунки у сфері постачання;
• брак інновацій; – постачання бракованої сировини;
• незадовільна робота планування, аналізу, інформаційного забезпечення, контролю;
• відсутність стимулів праці у персоналу тощо.
Зовнішні фактори – фактори, виникнення та інтенсивність прояву яких не залежать від діяльності підприємства, а обумовлюються станом зовнішнього оточення (соціальна, економічна, політична, екологічна та інші сфери)
Виділяють шість функцій антикризового управління: передкризове управління, управління в умовах кризи, управління процесами виходу з кризи, стабілізація хитких ситуацій (забезпечення керованості), мінімізація втрат та упущених можливостей, своєчасне прийняття рішень. Поодинці кожна із цих функцій управління має свої особливості і призначення, але у своїй сукупності вони характеризують антикризове управління в цілому.
.
Механізм управління, що характеризує засоби впливу, також має свої особливості. Адже не завжди звичайні засоби впливу дають необхідний ефект в передкризовій чи кризовій ситуації. У механізмі антикризового управління пріоритети повинні віддаватися мотивуванню персоналу, економії ресурсів, запобіганню помилок, обережності, установкам на оптимізм, впевненість і соціально-психологічну стабільність діяльності, ініціативності у вирішенні проблем і пошуку найкращих варіантів розвитку, глибокому аналізу ситуацій, професіоналізму тощо.
Аналіз основних функцій та особливостей управління діяльністю підприємства у кризовий період дає змогу виділити різні стратегії антикризового управління:
• превентивні заходи з попередження кризи;
• протидія кризовим явищам, уповільнення їх процесів;
• стабілізація ситуації за допомогою використання резервів, додаткових ресурсів на основі заздалегідь розроблених заходів антикризового управління;
• поступовий вихід з кризи;
• усунення наслідків кризи.
Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що кризові явища є переломним моментом в діяльності суб’єктів господарювання на кожному життєвому циклі підприємства. Наслідком може бути знищення діяльності або вдале подолання кризи. Під час вирішення проблем, які пов’язані з кризовими явищами, важлива якість управління. Висока компетентність керівників дасть змогу не тільки побороти кризу, але й досягти нових, високих результатів. Тому класифікація видів економічних криз та критеріїв їх впливу на діяльність підприємства, яка наведена вище, дасть змогу поглибити розуміння цього поняття як процесу, його закономірностей та тенденцій проникнення, а також дасть змогу більш детально аналізувати кризові ситуації, що виникають в діяльності різних суб’єктів господарювання.

Список використаних джерел
1. Григор’єва О. В. Міщенко А. Ю. Кризові явища в економіці та їх прояви на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. №12(1).
2. Фінансовий менеджмент /М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко, Є. М. Андрущак,Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак, Я. Б. Дропа, І. М. Крупка, О. В. Микуляк, М. І. Петик, О. М. Підхомний, М. В. Рубаха, Л. С. Яструбецька ; за ред.. д-ра екон. наук., проф. М. І. Крупки. Львів: ЛНУ імені Івна Франка, 2019.
3. Якимець М. М., Судомир Н. Ю., Хомин Р. М., Карковська В. Я. Причини впливу кризових явищ на діяльність підприємства. Вісник Національного університету “

Посилання: криза

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^