Стратегічні орієнтири » Антикризова стійкість страхової системи України » Саварін Л.А. Страхування «КАСКО» повітряних суден в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
28-04-2011, 11:44

Саварін Л.А. Страхування «КАСКО» повітряних суден в Україні

Категорія: Антикризова стійкість страхової системи України

УДК 336
© Саварін Л.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-36с

Страхування «КАСКО» повітряних суден в Україні

Авіаційне страхування виникло на початку XX ст., у період Першої світової війни. Один із перших полісів страхування повітряного судна було видано у Лондоні. Нині Лондонський страховий ринок залишається одним із основних центрів авіаційного страхування і перестрахування. Історію розвитку повітряних перевезень можна умовно поділити на кілька етапів, що мали свої певні особливості [1]. Так, усього за 70 років авіалінії подолали шлях від невеличких фірм з мізерним капіталом, якими керували пілоти-ентузіасти, до велетнів з мільярдами доларів в активах.
Авіаційне страхування - це комплекс майнового, особистого страхування та страхування відповідальності, яка випливає з експлуатації повітряного транспорту і захищає майнові інтереси юридичних та фізичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або законодавством. Під повітряним транспортом розуміють: 1) повітряні судна цивільної авіації, що входять до Єдиного державного реєстру цивільної авіації (ЦА) України; 2) повітряні судна та літальні апарати, що не входять до реєстру ЦА; 3) повітряні судна та літальні апарати, що входять до Єдиного державного реєстру військово-транспортної авіації. З усіх вище перелічених об'єктів обов'язковому страхуванню підлягає тільки повітряний транспорт, що входить до Єдиного державного реєстру [4].
А в рамках обов'язкового страхування Закон "Про страхування" визначив такі види: страхування членів екіпажу й авіаційного персоналу; страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків; страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам; страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним під час виконання авіаційних робіт; страхування авіаційних суден.[4] Обов'язковість такого страхування обумовлена міжнародними конвенціями (Варшавська конвенція, Гвадалахарська конвенція, Римська конвенція, Монреальська конвенція), до яких приєдналася Україна, а також внутрішніми законодавчими актами (головними е Повітряний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" від 12 жовтня 2002 р. № 1535). Зауважимо, що серед чотирьох підвидів авіаційного страхування обов'язкового з погляду міжнародних вимог є лише відповідальність повітряного перевізника перед третіми особами, пасажирами, власниками багажу, вантажу та пошти. В Україні обов'язковість страхування повітряних суден та членів екіпажу встановлено лише внутрішнім законодавством.
Порядок та умови проведення авіаційних видів страхування є специфічними. Це, зокрема, зумовлено такими чинниками: авіаційне страхування має справу з особливими, відмінними від інших видів майна ризиками; значний розмір страхових сум передбачає узгодження дій страховиків і перестраховиків; авіаційні ризики можуть тягти за собою катастрофічні та кумулятивні збитки; авіаційне страхування тісно пов’язане з міжнародним страховим ринком; авіаційне страхування регулюється як національним, так і міжнародним правом; для проведення операцій з авіаційного страхування потрібна розвинена спеціалізована інфраструктура; авіаційні ризики висувають високі вимоги до професійної підготовки фахівців, які здійснюють їх страхування[2]. Отже, авіаційне страхування є досить складним за своєю суттю, а його реалізація потребує від страховика особливого підходу.
В Україні страхування ризиків пов'язаних із авіатранспортом здійснюють такі страхові компанії як: ПрАТ «СК «Альфа Страхування», ЗАТ”СК” Аеліта ”, ЗАТ “Військово – страхова компанія”, ЗАТ “Страховий дім “Європейський світ”, НАСК “Оранта” та інші. Кожна компанія розробляє свої умови укладання договору страхування. Наприклад страхування КАСКО повітряних суден в СК «Альфа Страхування» може бути укладений, якщо: повітряне судно класифікуватиметься, як цивільне, знаходиться в робочому стані (це повинно бути підтверджено документально), судно сертифіковане та зареєстроване в Україні [5].
Страхування повітряного судна, або каско (Hull), можна здійснити за двома основними умовами: тільки від повної загибелі (Total loss only); повної загибелі та пошкодження (Hull all risks).
Повна загибель повітряного судна означає: повну втрату повітряним судном здатності здійснювати політ у зв’язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або в разі, коли компетентною комісією встановлено, що аварійний ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний (вартість ремонту буде більшою за страхову суму); зникнення повітряного судна безвісти, коли воно після планового польоту, здійснюваного в період дії договору обов’язкового страхування, не прибуло до місця призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків або його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну; втрата повітряного судна у зв’язку з вимушеною посадкою на важкодоступну та не придатну для евакуації цього повітряного судна місцевість. Зазначимо, що найбільший страховий ризик повітряне судно несе під час взльоту і приземлення, оскільки тоді на нього припадає значне навантаження [7].
Договір страхування може передбачати інші страхові випадки з оплатою додаткових страхових платежів за тарифами, установленими страховиком. Як, наприклад, включати покриття від “воєнних ризиків” (тероризм, бойові дії, страйки, переворот і т. п.), або від пошкоджень із зазначенням величини франшизи.
Слід звернути увагу, що згідно з Чиказькою конвенцією всі аварійно-рятувальні роботи та розслідування авіаційної події здійснюються виключно державними авіаційними властями тієї країни, на території котрої сталася ця подія.
Як правило, при страхуванні цього виду також застосовуються уніфіковані умови страхування та стандартні винятки. Деякі основні винятки: страхова компанія не несе відповідальність за втрату або шкоду, заподіяну будь-якій частині повітряного судна, що сталася внаслідок фізичного зносу, механічної поломки або дефекту. Цей виняток не поширюється на втрату або шкоду, що сталася в результаті такого фізичного зносу, механічної поломки або дефекту; страхова компанія не несе відповідальності, якщо повітряне судно використовується для незаконних дій або перебуває поза географічними межами, зазначеними у договорі страхування, за винятком випадків форс-мажорних обставин (вимушена посадка); страхування не поширюється на зобов’язання, які є винятком із закону про радіоактивне забруднення внаслідок авіаперевезень.
Страхування повітряних суден є саме тим видом авіаційного страхування, за яким зафіксовано найбільше страхових випадків і здійснюється найбільше страхових виплат, оскільки поломок та пошкоджень літаків буває чимало. Дуже важливо при укладанні договору з цього виду страхування зазначати не лише авіаексплуатанта, але й вигодонабувача, тобто власника повітряного судна. При цьому страховикові бажано також поцікавитись у страхувальника, чи не перебуває дане повітряне судно під заставою, бо в такому разі права вигодонабувача переходять до компанії (особи), в якої цей літак заставлено. Така ситуація досить часто виникає у практиці авіаційного страхування як в Україні, так і за кордоном. Як правило, страхувальниками є авіакомпанії-авіаексплуатанти. Останні не є власниками повітряних суден, які вони експлуатують, і при страхуванні “каско” у першу чергу повинні бути враховані майнові інтереси власника або всіх співвласників.
Усі компанії, які страхують повітряні судна на власний розсуд встановлюють період страхування, погоджуючи його із страхувальником. Він укладається на певний термін або рейс. Страхові суми відповідають оціночній, ринковій, балансовій або заставній вартості судна, але вона не може бути нижче балансової вартості судна. Індикативний страхові тарифи компаній ПрАТ «СК «Альфа Страхування» встановлюється в межах 0,8% - 3,5% від страхової суми, НАСК “Оранта” в межах від 0.02% до 8% страхової суми, ЗАТ”СК” Аеліта ” встановлюється страховий тариф до 4% від суми платежів як за обов' язковим так добровільним страхуванням повітряних суден. Загалом розміри максимальних страхових тарифів на один рік для повітряних суден з максимальною злітною масою до 15000 кг не повинні перевищувати 8%, від 15 001 кг і більше — 6%, для вертольотів — 10% страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування [3].
На формування кінцевого страхового тарифу впливають стан і тип повітряного судна; інтенсивність і складність польотів; кількість повітряних суден; база обслуговування повітряних суден; регіон польотів; підготовка екіпажу; аварійність експлуатанта повітряних суден; канали перестрахування; набір ризиків і необхідність включення додаткових умов в договір страхування [5]. Зважаючи на ці чинники і кількість катастроф страховий консультант Ascend склав перелік найбільш небезпечних пасажирських літаків. Найбільш небезпечним був визнаний Boeing 737 JT8D (одна авіакатастрофа зі смертельним наслідком припадає на 507 500 льотних годин літака.) Серед Відчизняних таким літаками є Іл-76 ( 549 900 льотних годин цього літака доводиться одна авіакатастрофа) та Ту-154 (1 041 000 льотних годин літака доводиться одна авіакатастрофа). При цьому катастрофи пов'язані із тероризмом не враховувалися [9].
Наявна статистика свідчить про те, що авіакомпанії стикаються із загибеллю і пошкодженням повітряних суден під час їх експлуатації - в польоті, при рулюванні, або на стоянці.
Найбільш характерними авіаційними подіями з ПС є: зіткнення з землею або з перешкодою при польотах під час погодних умов гірше встановленого метеомінімуму, у тому числі при польотах в гірській місцевості; посадка з прибраним шасі; викочування при посадці і подальше зіткнення літака з наземними спорудами або огорожею аеродрому; торкання злітно-посадочної смуги (ЗПС) крилом і подальше викочування зі ЗПС внаслідок спроби виконати посадку з неприпустимим креном і під кутом до ЗПС; зіткнення з перешкодою внаслідок ухилення від лінії заданого шляху при посадці в складних метеорологічних умовах і не виходу на друге коло; вихід на закритичні кути атаки, звалювання і подальше зіткнення з землею в процесі виконання несанкціонованого зльоту з порушеннями нормативних документів; вимушені посадки поза аеродрому; зіткнення гелікоптера з землею при потраплянні в сніжний вихор при висінні та переміщенні зі стоянки до місця зльоту на аеродромі; втрата керованості і подальше зіткнення гелікоптера з земною поверхнею при виконанні посадок в результаті потрапляння ПС в режим вихрового кільця; зіткнення гелікоптера рульовим гвинтом з водною поверхнею в результаті помилок пілотів в розрахунку на посадку і наступних неправильних та запізнілих дій при польоті по глісаді [6].
Отже страхування повітріних суден має важливе значення для покриття збитків отриманих в наслідок страхової події. Привиборі компанії страховика авіакомпаніям важливо завжди звертати увагу на умови страхування, вони повинні забезпечувати інтереси обох сторін. Також існуюча практика страхування може об'єднувати в одному полісі страхування каско і страхування відповідальності.


Джерела:
1. Страхові послуги Яворська, Т.В. Страхові послуги : навч. посіб. / Т.В. Яворська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Екон. фак. ─ К. : Знання, 2008 . ─ 350 с. ─ Рекомендовано МОН України.
2. Осадець С.С. Страхування. Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. - 599 с.
3. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посіб./ В.Й. Плиса.- К.: Каравела, 2006.- 392 с.
4. http://zakon.rada.gov.ua
5. http://www.alfaic.ua
6. http://www.sdes.com.ua/ukr/126
7. http://aelite.com.ua
8. http://www.oranta.ua/ukr/aircraft_risk.php
9. http://www.ascendworldwide.com/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^