Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека суб'єктів господарювання » Філіпчук Ю.І. Система ранньої діагностики як ефективний метод антикризового управління підприємством
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-05-2011, 23:06

Філіпчук Ю.І. Система ранньої діагностики як ефективний метод антикризового управління підприємством

Категорія: Фінансова безпека суб'єктів господарювання

УДК 334
© Філіпчук Ю.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-62з
Науковий керівник: к.е.н. Прийма С.С.

Система ранньої діагностики як ефективний метод антикризового управління підприємством

Проблеми виходу підприємства із кризи та ефективного управління фінансовою стійкістю стоять перед будь-яким підприємством і вимагають оперативного вирішення. Це потребує вироблення універсального підходу до організації антикризового управління з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємства. Сьогодні основною задачею залишається так перебудувати або адаптувати всю систему управління підприємством, щоб вона відповідала ринковим вимогам.
Поняття «антикризове управління підприємством» виникло порівняно нещодавно – це процес застосування форм, методів і процедур, спрямованих на соціально- економічне оздоровлення фінансово-господарської діяльності підприємця, підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з кризового стану економіки регіону або країни в цілому [3].
Методики антикризового управління сформовані і проаналізовані в працях З. Айвазяна, А. Алиева, И. Бланка, Н. Брагина, Н. Брюховецкой, И. Булеева, А. Градова, В. Гриньової, А. Грязновой, Г. Іванова, М. Кизима, Т. Клебанової, Э. Короткова, Б. Кузина, И. Ларионова, Т. Лепейко, Л. Лігоненко, Р. Мюллера, В. Панагушина, В. Плиси, В. Пономаренка, А. Пушкаря, А. Тридеда, А. Чернявского та ін.
Антикризове управління підприємством – це особлива система, що відрізняється комплексним і стратегічним характером та має здатність повністю усувати тимчасові утруднення, зафіксовані в роботі підприємства. Передусім, виділимо основні принципи, на яких ґрунтується система антикризового управління – це рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища, адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому добробуту, а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи [2].
Беручи до уваги об'єктивність виникнення й існування криз на підприємстві, у тому числі в процесі його розвитку, слід зауважити, що виправданим є превентивне виявлення криз, ніж боротьба і подолання вже виниклої кризи. У даному контексті, доречним є порівняння поняття кризи в процесі розвитку з хворобою: не дивлячись на те, що багато хвороб можна лікувати і на пізніх стадіях, ефективність лікування тим вище, а витрати часу та коштів тим нижчі, ніж раніше розпізнані симптоми хвороби. Існує й зворотний бік медалі: для ранніх стадій кризи характерні симптоми, що слабо розпізнаються, або не розпізнаються взагалі, тобто, результативність розпізнавання кризи обернено пропорційна стадії розвитку кризи.
Система ранньої діагностики фінансової кризи на підприємстві — особлива інформаційна система, завдяки якій отримується інформація про потенційні небезпеки, що загрожують із зовнішнього та (або) внутрішнього середовища самого підприємства, з тим, щоб своєчасно та цілеспрямовано запровадити заходи адекватного реагування в той період, коли підприємство має високий ступінь свободи маневру, запас часу і більш широкий вибір антикризових процедур в порівнянні з колом заходів, що здійснюються в процесі реактивного антикризового управління.
За змістом механізм впровадження системи ранньої діагностики та подолання фінансової кризи на підприємстві є комплексом організаційних, інформаційних, методичних та управлінських процедур, призначених для розробки дієвого стабілізаційного управління підприємством при загрозі фінансової кризи.
Система ранньої діагностики та подолання кризи повинна логічно вписуватися у систему планування та контролю, включати елементи як стратегічного, так і оперативного контролінгу. Безперечно її першочерговим завданням є своєчасне виявлення ознак кризи на підприємстві та їх нейтралізація, але з іншого боку, за допомогою цієї системи виявляються додаткові шанси для суб'єктів господарювання.
Адаптація системи раннього виявлення та подолання фінансової кризи на підприємстві не вимагає структурної перебудови його управління. При наявності налагодженого контролінгу вона може реалізовувати контроль за кризовими процесами як одну з його функцій[1].
Отже, основним принципом антикризового управління підприємством є своєчасна діагностика кризових явищ, терміновість і адекватність реагування на них.

Література
1.Гудзь Т.П. Механізм впровадження системи раннього виявлення та подолання фінансової кризи на підприємстві // Економічний простір. – 2008. - №15. – С. 238-244
2.Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. пос. – К.:ЦУЛ, 2003 – 351 с.
3. Теория и практика анти кризисного управления: [под.. ред.. С.Г. Беляева, В.И. Кошкина]. – М.: ЮНИТИ, 2005

Посилання: антикризове управління

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^