Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Васюта Г.М. Оцінка ефективності функціонування фінансової інфраструктури малого підприємництва у Львівській області
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-05-2011, 23:37

Васюта Г.М. Оцінка ефективності функціонування фінансової інфраструктури малого підприємництва у Львівській області

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 334
© Васюта Г.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

Оцінка ефективності функціонування фінансової інфраструктури малого підприємництва у Львівській області

Негативний вплив світової фінансової кризи на економіку України позначився й на розвитку вітчизняного підприємництва. І в першу чергу мова йде про малий бізнес, який не має достатніх резервних ресурсів та страхових інструментів для самостійного подолання кризового тиску, який з кожним днем лише посилюється. Однією з найвагоміших перепон на шляху діяльності малих підприємств в умовах кризи є відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів.
Фінансовий сектор фінансової інфраструктура малого підприємництва в Україні представлений 176 банками і 1369 їхніми філіями; 1740 небанківськими фінансово-кредитними установами, у тому числі 1441 кредитною спілкою, послугами яких можуть користуватись малі підприємства Львівської області.
На території Львівської області діє 1 обласна, 8 місцевих та 20 районих програм підтримки малого підприємництва. Обласними та районними бюджетами області на 2009 рік передбачено на підтримку малого підприємництва 600 тис. грн, однак профінансована незначна частина цієї суми. Відсутність фінансових ресурсів в області не дозволяє здійснювати фінансово-кредитну підтримку малого бізнесу.
Значну роль у кредитувані суб’єктів малого підприємництва відіграють небанківські фінансово-кредитні установи, в тому числі кредитні спілки. В Львівській області їх налічується 55 одиниць. Консультативну і правову допомогу малому підприємництву в області надають 19 бізнес-центрів, 5 бізнес-інкубатори, 4 лізингових центрів, 55 фінансово-кредитних установ, 27 фонди підтримки підприємництва, 10 бірж, 103 інформаційно-консультативних установ, 8 страхових компаній, 87 аудиторських фірм [44, с. 65].
Мале підприємство є важливою структурною ланкою економіки будь-якої країни. Але нестабільна суспільно-політична та економічна ситуація в країні, недосконалість податкової та банківської системи, неоднозначність законодавчої бази з питань підприємництва, недостатньо сформована фінансова інфраструктура створюють перешкоди для діяльності малих бізнесових структур. Оскільки нормальний розвиток і функціонування малого підприємництва є запорукою успішних ринкових перетворень та створення середнього класу в державі, то виникає необхідність у грунтовому досліджені стану малого бізнесу в Україні в цілому та по регіонах зокрема, з’ясувані потреб кожного регіону в подібних бізнесових структурах (скільки і в яких видах діяльності їх необхідно для забезпечення населення відповідними товарами і послугами, а також робочими місцями) і порівняти ці потреби з існуючим станом розвитку підприємництва.
За допомогою методів кластерного аналізу, проаналізуємо стан розвитку малого підприємництва по містах обласного значення і районах Львівської області, з’ясуємо в яких районах створено найкращі умови для розвитку малого бізнесу, а де потрібні рішучі дії для покращення функціонування фінансової інфраструктури малого підприємництва.
Отже, підсумовуючи результати проведеного нами кластерного аналізу, можна сказати, що розвиток малого бізнесу в кожному районі та місті області стримується, це може бути зумовлено тим, що фінансова інфраструктура області є мало розвинутою і потребує удосконалення.
Унаслідок різноманітних обставин кожен район області, має власний відмінний від інших регіонів, економічний потенціал, стан ринкової інфраструктури, відмінні традиції та менталітет населення, ставлення до підприємництва та інші притаманні тільки йому особливості. Це визначає нерівномірний розвиток малого підприємництва на території Львівської області та різні проблеми, що набувають вирішального значення в процесі функціонування малих бізнесових структур.
Отже, є проблемні сторони фінансової інфраструктури в цілому, на них потрібно звернути увагу і визначити напрямки удосконалення діяльності структур фінансової системи.

Посилання: Оцінка ефективності функціонування фінансової інфраструктури малого підприємництва у Львівської області

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^