Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Васюта Г.М. Проблеми розвитку фінансової інфраструктури малого бізнесу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-05-2011, 23:54

Васюта Г.М. Проблеми розвитку фінансової інфраструктури малого бізнесу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 334
© Васюта Г.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка , ЕкфМ-61з

Проблеми розвитку фінансової інфраструктури малого бізнесу в Україні

Розвиток малого підприємництва та функціонування його інфраструктури – важлива, насамперед, політична проблема. Успіх реформаторської діяльності безпосередньо залежить від того, чи вдасться забезпечити соціальну базу в Україні чи ні, чи зможе влада зробити реформи привабливими для більшості громадян України, чи сформується опора сучасної ринкової держави – середній клас. Однак до тепер політика держави у вказаному напрямку залишається багато в чому декларативною. Необхідна цілісна системна методологія розвитку малого підприємництва і ефективно сформована фінансова інфраструктура.
Не слід забувати і про міжнародний аспект розвитку малого і середнього підприємництва для України. Рівень розвитку малого підприємництва може і повинен сприяти створеню позитивного іміджу України, забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську і світову економічні системи. Створення сприятливого підприємницького клімату в Україні консулідує зусилля щодо вдосконалення рівня відносин та характеру співробітництва з відповідними донорськими організаціями й участі України в міжнародних проектах. Державна політика в цій сфері має спрямовуватись на приєднання України до міжнародних програм, підписання двосторонніх і багатосторонніх міждержавних і міжвідомчих угод щодо підтримки малого підприємництва.
Конкретизуючи причини, крім зазначених, які перешкоджають розвитку малого підприємництва в України, можна назвати:
1. Надмірне державне регулювання, наявність численних правил і про¬цедур, передбачених нормативними актами, гальмують розвиток підприємництва.
2. Труднощі ліцензування та реєстрації, часто при цьому використовуються послуги посередників чи юридичних фірм через неможливість пройти самостійно всі процедури.
3. Фіскальні проблеми, незадовільна система оподаткування, високі податкові ставки, велика чисельність різних податків, часті зміни звітів, дефіцит грошей в державі й економічна криза, накопичення внутрішньої і зовнішньої заборгованості України не дають послабити податковий прес. Наслідком цього є перехід суб'єктів ринку до тіньового сектора, що складає майже половину ВВП.
4. Через великі процентні ставки банківської системи та відсутність гро¬шей для банків кредити використовуються обмежено.
5. Недобросовісна конкуренція.
6. Низький професійний рівень кадрового складу, відсутність знань в галузі фінансового права, невизначеність прав та соціального захисту, порушення прав на гідну оплату праці, недостатня компетентність в управлінні фірм, некомпетентність страх ризику тощо.
Припинити руйнівний вплив негативних факторів на економіку малого підприємництва можна лише за термінового втручання держави в організаційні, фінансово-економічні механізми розбудови в Україні малого підприємництва. У нас сьогодні не існує належної нормативно-законодавчої бази сприяння та підтримки розвитку малого підприємництва. Не отримала широкого доступу міжнародна підтримка, яка могла б доповнити і компенсувати заходи державної підтримки, особливо фінансові.
Негайного вирішення потребують три головні комплексні проблеми:
1. Нормативно-правова підтримка, спрощення дозвільної системи відкрит¬тя (закриття) підприємницької діяльності; соціальний захист, безпека та формування сприятливого соціально-психологічного середовища функціонування малого бізнесу.
2. Підтримка розвитку кадрового потенціалу малого підприємництва, упорядкування системи оплати праці відповідно до зарубіжної методики, менеджменту, маркетингу та кооперації малого бізнесу, розвиток зовніш¬ньоекономічної діяльності.
3. Фінансова підтримка, пільгове кредитування, спрощення системи опо¬даткування, забезпечення доступу малого бізнесу до сучасних технологій "ноу-хау" та залучення до державних замовлень.
Вирішення цих проблем наблизить Україну до рівня розвитку малого бізнесу розвинутих країн і мале підприємництво стане потужним рушієм економічного і соціального розвитку держави.
В сучасних умовах трансформації економіки України до ринку існує потреба дослідження впливу податкової системи на розвиток малого бізнесу. Оскільки малий бізнес представляє собою сектор економіки, розвиток якого має визначальне значення в перехідний до ринку період. Еволюційний розвиток вільної ринкової економіки та внесок працівників малого бізнесу у розвиток суспільства створили чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності. Разом з тим малий бізнес не має особливих переваг. Розширення сектору малого бізнесу насамперед гальмують такі фактори як: недостатня фінансова база його розвитку, недосконала державна політика щодо його підтримування, адміністративні бар’єри та недосконале законодавство.
Реформаційні перетворення, запроваджені Податковим кодексом України значно загальмували розвиток малого підприємництва та, в деяких галузях, взагалі поставили його існування під загрозу. Це обумовлюється ускладненням правил обліку та звітності, що само по собі суперечить спрощеній системі оподаткування, як найбільш позитивного елементу, що впливає на розвиток малого підприємництва.
Однією з центральних проблем розвитку малого та середнього бізнесу в Україні є також обмеженість ресурсів, що примушує підприємців шукати якісно нові підходи, фінансові схеми та механізми їх фінансової підтримки. Саме банківський кредит відкриває перед підприємцями можливість реалізації власних проектів та досягнення успіху в бізнесі. Протягом десяти років в Україні ринок кредитних ресурсів для малих і середніх підприємств мав стихійний характер і лише з моменту відкриття у 2001 році першого в Україні мікрокредитного банку, був зроблений крок до організації цивілізованого процесу кредитування малих та середніх підприємств. При цьому за прогнозами провідних економістів даний бізнес є одним з найперспективніших у найближчому майбутньому.
Сьогодні практично всі корпоративні кредити банки надають під заставу нерухомості, беззаставне кредитування заморожене. Оскільки оцінити реальний стан справ на підприємстві та його перспективи дуже складно, тому банки пропонують бізнесменам компенсувати брак інформації про фірму ліквідною заставою.
В Україні практично сформовано основи фінансової інфраструктури ринкової економіки, і її головне завдання полягає в усунені наявних диспропорцій у розвитку окремих її сегментів. У такому середовищі стає дедалі важче орієнтуватись не тільки пересічним громадянам, але й фахівцям-фінансистам. Слід враховувати, що всю цю інфраструктуру зорієнтовано на залучення фінансових ресурсів та їх спрямування в економіку, а основними інвесторами при цьому є домогосподарства. Створити таку інфраструктуру – це тільки половина справи, головне – забезпечити високу ефективність її діяльності. Тому необхідно швидше налагоджувати масово-роз’яснювальну роботу, максимально інформуючи населення про всі потенційні можливості фінансових інституцій [24, с. 57].
Проте, за безліччю інститутів сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ще не створено єдиного механізму їх регулювання, дієвої системи законодавства, державної підтримки підприємництва, а саме його фінансово-кредитного, ресурсного та інформаційного забезпечення. Проблемним питанням залишається фінансування малого підприємництва, адже не зважаючи на дію Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» країна не в змозі забезпечити відповідний рівень їх фінансування, а в деяких регіонах України є взагалі відсутнім. Сфера освітньої підготовки підприємців повинна мати єдину програму підготовки спеціалістів в сфері бізнесу, і створити умови доступу до них всіх верств населення, а також перепідготовки кадрів відповідно до попиту ринку. Лише за такого інституціонального забезпечення мале підприємництво буде захищеним на кожній стадії свого життєвого циклу.

Посилання: Проблеми розвитку фінансової інфраструктури малого бізнесу в Україні

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^