Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Волошин Ю.В. Розвиток лізингу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
6-11-2011, 23:48

Волошин Ю.В. Розвиток лізингу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Волошин Ю.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Розвиток лізингу в Україні

Досвід, накопичений у багатьох країнах свідчить про те, що лізинг є універсальним фінансовим інструментом для постійного оновлення матеріально-технчної бази багатьох виробничих одиниць. Для України, яка знаходиться в крайній необхідності оновлення основних фондів у всіх промислових районах, розвиток ринку лізингу має значення. Українське законодавство передбачає, що лізинг слід розглядати як бізнес-діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених коштів в оновлення основних фондів [1].
На сучасному етапі розвитку лізингових відносин проблеми організації та регулювання лізингу привертають увагу багатьох фахівців, про що свідчить значна кількість наукових публікацій, присвячених цій темі. Серед вітчизняних дослідників проблем лізингу в умовах перехідної економіки слід назвати Н. Внукову, А. Загороднього, О. Луб'яницького, Л. Мельника, В. Міщенка, А. Мокія, Н. Слав'янську, В. Трача, Т. Унковську, Г. Холодного, Г. Черевка, Я. Онищук, Г. Купалової, Н. Погорєлової, Н. Бойцун, Н. Стукало, В. Пинзеника, Ю. Сюсюрка та інших.
Для України, міжнародний лізинг,є одним з важливих каналів інвестицій. Використання міжнародного лізингу, як метод залучення інвестицій в Україну, має особливе значення в поточному дефіциті капіталовкладень за рахунок власних коштів підприємств, у відсутності необхідної підтримки громадськості, обмеженому доступі до довгострокових кредитів. Таким чином, лізинг може стати потужним чинником у стимулюванні припливу інвестицій в основний капітал та економічне зростання в Україні.
Лізинг є інноваційним для України інструментом залучення капіталу, має чимале значення у період економічної кризи. Під час економічних потрясінь, обмеженій купівельній спроможності, значному безробітті цей вид діяльності, завдяки своїй винятковій економічній природі спроможний зробити великий вклад у піднесення і розвиток національної економіки.
На сьогодні загальний річний обсяг лізингових угод у світі становить приблизно 512 млрд дол. США. Лізинг посідає важливе місце в економіці багатьох країн і є ознакою їхнього прогресивного розвитку. На багатьох розвинених ринках, таких як Сполучені Штати, лізинг є найбільшим джерелом зовнішнього фінансування, за допомогою якого придбаваються близько 50 % техніки. У країнах Чехії, Естонії, Угорщини оновлення основних фондів підприємства на 30-40 % відбувається за рахунок лізингу [4].
Аналізуючи ринок лізингових послуг в Україні, на сьогодні він перебуває на стадії становлення, і очевидним є необхідність збільшення обсягів лізингових операцій, оскільки багато вітчизняних підприємств характеризуються несприятливим станом матеріально-технічної бази. Проте темп росту лізингового ринку в Україні не відповідає потребам промисловості та економіки в цілому.
У 2011 на ринку лізингових послуг в Україні спостерігається зростання питомої ваги короткострокових договорів (до 2 років включно), у той же час зросла частка лізингових угод з терміном дії від 5 до 10 років. Найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (49,4%), сільськогосподарська техніка (11,5%), комп’ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання (5,48%). Ще одна позитивна тенденція розвитку ринку лізингу знаходить свій прояв у збільшені кількості укладених лізингових угод [2].
Сьогодні ринок лізингових послуг в Україні знаходиться на початковій стадії свого розвитку. Саме розвиток лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Це, у свою чергу, призведе до багатьох позитивних змін в економіці. Дослідження міжнародної практики лізингу та його глобальні тенденції розвитку показує, що лізинг є ефективним інвестиційним механізмом і важливою складовою економічної, інвестиційної та інноваційної політики держави [3].

Список використаних джерел
1.Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.03 р., №1381-ІV з наступними змінами і доповненнями.
2.Ладюк О. Д. Розвиток лізингу в Україні: переваги і недоліки / О. Д. Ладюк // Финансы, учёт, банки. – 2008. – № 14. – С. 59-65.
3.Програма розвитку лізингу в Україні на період 2008-2010 роки // Лізинг в Україні. – 2008. – №3. – 24 с.
4.Українське об’єднання лізингодавців: Підсумки діяльності лізингодавців за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.leasing.org.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^