Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Артимич Я.І. Управління процентним ризиком комерційними банками України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-11-2011, 11:19

Артимич Я.І. Управління процентним ризиком комерційними банками України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Артимич Я.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Управління процентним ризиком комерційними банками України

У процесі діяльності кожна банківська установа незалежно від своєї спеціалізації стикається із різноманітними ризиками, що можуть як позитивно, так і негативно впливати на результати її роботи. Більшість фахівців розглядають ризик як об'єктивно-суб'єктивну категорію діяльності, що пов'язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору, відображає міру сподіваного результату і в економічному контексті є не тільки негативним, а й позитивним явищем.
На сьогоднішній день головна задача вітчизняних банків полягає не лише в тому, щоб уникнути або мінімізувати ризик, а й при цьому отримати достатні прибутки для збереження коштів вкладників та підтримання життєдіяльності банку. Процентний ризик є невід’ємною складовою процесу існування банку на ринку, тому саме такий ризик виступає для банку як особливий об’єкт аналізу й управління, оскільки чистий процентний дохід банку залежить від ефективності управління ризиком.
Загальні та спеціальні підходи до оцінки ризиків банків та банківських систем розглянуто в працях таких авторів, як А.Б. Камінський, Д. Гриньков, М. Фрост, Стівен, А.А. Лобанов, А.В. Чугунов, В.В. Іванов, А.І. Малихіна та ін. Проблеми управління ризиками сучасного комерційного банку досліджували В.В. Платонов, М.А. Рогов, О.В. Пернарівський, Л.О. Примостка та інші українські та зарубіжні економісти.
Жоден банк не може повністю запобігти негативному впливу чинників ризику, однак має враховувати їх у своїй діяльності та розробляти відповідні заходи для своєчасної адаптації чи нейтралізації їхньої дії. Загострення конкуренції, фінансова лібералізація і диверсифікованість ринків ставлять перед банківськими установами нові проблеми і сприяють появі нових ризиків.
Банківські установи є успішними, коли прийняті ризики контрольовані та знаходяться в межах їхніх фінансових можливостей [1].
Ризик процентної ставки - це уразливість фінансового стану банку до несприятливих рухів процентної ставки. Прийняття цього ризику є нормальною частиною банківської діяльності та може бути джерелом прибутковості. Проте, надмірний ризик процентної ставки може поставати серйозною загрозою банківським надходженням та капіталу. Відповідно, ефективне управління ризиком процентної ставки, яке утримує цей ризик в прийнятних межах, є необхідним компонентом надійності та безпечності банку.
Головними завданнями управління процентним ризиком є такі:
 комплексна якісна та кількісна оцінка, виявлення ділянок підвищеного ризику;
 аналіз прийнятності даного рівня ризику та розробка заходів щодо попередження і зниження ризику;
 впровадження заходів щодо відшкодування збитків від ризику [2].
На думку багатьох учених кредитний ризик є визначальним у банківській діяльності. Для того, щоб мінімізувати кредитний ризик керівництво банку вимагає від клієнта деяку інформацію, а саме:
− техніко-економічне обґрунтування кредиту;
− баланс підприємства;
− заставне зобов’язання.
У вітчизняній банківській практиці управління кредитним ризиком здійснюється на двох рівнях: на рівні окремої позики та на рівні всієї сукупності кредитних операцій банку.
До методів управління кредитними ризиками банку більшість учених відносить саме такі методи:
− утримання ризику (прийняття ризику у повному обсязі банком);
− зниження рівня ризику (резервування, лімітування);
− передача ризику (передача частини ризику та страхові організації);
− уникнення ризику (уникнення від діяльності, що породжує ризик) [3].
Метод ухилення від кредитного ризику може використовуватися як комерційними банками, так і НБУ. Згідно з законодавством, НБУ не може втручатись у внутрішню діяльність банків, проте здійснює регулювання банківської діяльності за допомогою економічних нормативів. Комерційні банки досить активно використовують метод ухилення від кредитного ризику, однак даний метод використовується у тому випадку, коли банк має повну інформацію про ризик. Неправильна оцінка ризику може спричинити втрату потенційних клієнтів, що в свою чергу призведе до втрати прибутку.
Метод прийняття ризику полягає в тому, що банк у повному обсязі бере на себе ризик, не намагаючись захиститись від нього. Якщо втрати від таких кредитів банк покриває за рахунок власного капіталу, то такий ризик можна виправдати. Проте може виникнути ситуація, коли кредитний ризик є невиправданий, тоді виникає проблема банкрутства банківської установи.
Метод страхування ризиків – це зменшення втрат, які можуть виникнути у процесі кредитування, він передбачає залучення страхової компанії і розглядається як страхування від власне ризику неповернення кредиту, або страхування відповідальності перед банком за непогашення кредиту і несплати відсотків за користування ним [3].
Формування резервів є одним з методів зниження кредитного ризику на рівні банку і полягає в акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації неповернених кредитів.
В сучасних умовах вітчизняним банкам слід застосовувати для управління процентними ризиками не один із вищезгаданих методів, а декілька з них. Кожен банк має обрати для себе оптимальну структуру управління процентними ризиками, поєднуючи методи різноманітними способами, які є зручними та дієвими саме для нього.
Список літератури:
1. Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності// Наукові записки. – 2006, вип. 15. – С. 23-29.
2. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти / С. Прасолова // Вісник НБУ. –– 2007. –– № 9. –– С. 36––39.
3. Примостка Л. О. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін. — К.: КНЕУ, 2007. — 600 с
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^