Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Когут Х.Т. Особливості емісії акцій в Україні у І півріччі 2011 року
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2249
  • Автор: Когут Х.Т.
  • Дата: 8-11-2011, 21:30
 (голосов: 0)
8-11-2011, 21:30

Когут Х.Т. Особливості емісії акцій в Україні у І півріччі 2011 року

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Когут Х.Т., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Особливості емісії акцій в Україні у І півріччі 2011 року

Згідно ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» акції випускаються лише акціонерними товариствами. На сучасному етапі розвитку суспільного виробництва акціонерні товариства (АТ) — це найбільш розповсюджений спосіб здійснення колективної підприємницької діяльності з високим ступенем концентрації капіталу і значним внеском у створення національного валового продукту країни [1]. З 30.10.2010 року акції товариств можуть існувати лише в бездокументарній формі.
Акція — іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств [2].
Основною метою емісійної політики АТ є залучення на фондовому ринку потрібного обсягу власних фінансових засобів у мінімально можливий термін.
Розробка ефективної емісійної політики підприємства охоплює такі етапи:
1) Дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії акцій.
2) Визначення мети емісії.
3) Визначення обсягу емісії.
4) Визначення номіналу, видів і кількості емітованих акцій.
5) Оцінка створюваного акціонерного капіталу.
Для поліпшення інвестиційної привабливості акцій емітенту недостатньо лише приділяти увагу лише власному фінансовому становищу, необхідно також впливати на характер обігу випущених цінних паперів.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісією) зареєстровано 349 випусків акцій на суму 35,30 млрд. грн. і порівняно з відповідним періодом 2010 року обсяг зареєстрованих випусків акцій у першому півріччі 2011 року збільшився на 17,71 млрд грн. ( діаграма 1) [4].
Когут Х.Т. Особливості емісії акцій в Україні у І півріччі 2011 року
Найбільший обсяг акцій у I півріччі 2011 року зареєструвало ПАТ НАК «Нафтогаз Україна» на суму 5 000,00 млн. грн. Наступними є такі компанії: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», яке зареєструвало акцій на суму 4 589,99 млн. грн., ПАТ АБ «Укргазбанк» — 4 300,00 млн. грн., ПАТ «Родовід Банк» — 3950,00 млн. грн., ПАТ КБ «Надра» — 3 500,00 млн. грн. [4].
Таким чином, у I півріччі 2011року випуск акцій акціонерними товариствами продемонстрував значне зростання. Обсяг зареєстрованих акцій збільшився у 2 рази порівняно з випуском у 2010 році і станом на 30.06.2011 р. цей показник становить 468,91 млрд. грн.
Примітки:
1.Попов О.Є., Котов А.М., Зайцева Т.Г. Розподіл і реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства: Монографія.- Х.: ВД “ІНЖЕНЕР”,2009. - с. 25.
2.Жук В.М., Морозова А.М., Стецюк Л.С .// Методичні рекомендації з реорганізації акціонерних товариств: правовий та облікові аспекти.
3.http://www.comex.com.ua/norm3_1.htm#g2s4
4. http://www.old.ssmsc.gov.ua
Khrystina Kohut
Ivan Franko National University of Lviv
FEATURES OF EMISSION OF SHARES IN UKRAINE IN THE I HALF OF 2011
Issue of shares increases yearly. In 1 half of 2011 the volume of shares increased by 2 times from release in 2010.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^