Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Кузенко О. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової кризи
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 5388
  • Автор: Admin
  • Дата: 10-11-2011, 22:48
 (голосов: 0)
10-11-2011, 22:48

Кузенко О. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової кризи

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Кузенко О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53

Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової кризи

В економічному житті кожної країни інвестиції є домінуючим чинником економічного розвитку. Залучення фінансових ресурсів є дуже важливим для забезпечення стійкого розвитку економіки будь-якої країни, проте, для України це питання є особливо актуальним через труднощі забезпечення стабільного економічного розвитку в умовах відсутності достатніх власних фінансових ресурсів. У такій ситуації велике значення мають іноземні інвестиції як додаткове не інфляційне джерело фінансування.
Зважаючи на глобалізацію національних економік та значне полегшення руху інвестиційних потоків між країнами, велика кількість країн отримує користь від надходження інвестицій, які приносять не тільки капітал, але й сучасні технології та ноу-хау. Проте, сьогодні залучення іноземних інвестицій в економіку України ускладнюється тим, що проблему інвестування господарських комплексів доводиться вирішувати в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи.
Проблеми міжнародного інвестування та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах кризи, зокрема, висвітлені у працях таких вчених як Ю. Будюк [2], А. Гриньов, О. Шершенюк, С. Овчаренко [3], Н. Кампос [1], І. Лук'янов [5], Ю. Макогон [6], О. Негрич [7], Д. Покришка [8], О. Сльозко [9], О. Шаповалова [10], В. Федоренко [4] та ін. Незважаючи на це, питання залучення іноземних інвестицій залишається актуальним.
Аналіз обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України свідчить про позитивну динаміку. За даними Світового банку, у період 1995-2010 років відбувалось нарощення обсягів прямих іноземних інвестицій: у 1995 році цей показник становив 267 млн. дол., а у 2011 році – 6495 млн. дол. (в поточних цінах) (рис.1). При цьому, найбільший спад притоку прямих іноземних інвестицій спостерігався у 2006 та 2009 роках. Такий спад пов'язаний як внутрішньо економічними проблемами української економіки, так і глобалізаційними чинниками. Як видно з рис. 1, відносно висока ставка позичкового відсотка не є визначальним чинником залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Незважаючи на високі відсотки, очевидно, що тут існують великі інвестиційні ризики.

Кузенко О. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової кризи


Примітка: побудовано автором на основі даних Світового банку
Рис. 1. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій та позичкової ставки відсотка, 1995-2010 рр.

Якщо ж розглядати залучення прямих іноземних інвестицій у розрізі основних країн-інвесторів, то протягом останніх 5 років ключовими інвесторами за кількістю проектів в Україні були США (12%), Німеччина (12%), Росія (10%) і Франція (8%). Найбільшими інвесторами в Україну за обсягом інвестицій в 2010 році були країни ЄС (54%) та Росія (15,6%). У 2010 році вартість інвестицій із ЄС і Росії в абсолютному виразі у порівнянні з 2009 роком скоротилася. Відносини України з Росією є дуже важливими для стабільності інвестиційного клімату та макроекономічного середовища країни. Зокрема, Росія є основним торговим партнером України і постачає країні більшу частку природного газу. Відносини з Росією поліпшилися, що сприяло покращенню стабільного економічного іміджу України [11].
Таблиця 1
Основні інвестори в Україну

Кузенко О. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової кризи


Джерело: «Моніторинг європейської інвестиційної привабливості»

Проте, незважаючи, на перший погляд, на позитивні тенденції у динаміці залучення прямих іноземних інвестицій, існує низка проблем, які потребують глибшого аналізу дослідників та відповідного регулювання уряду. Так, по-перше, хоча обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України зростають, проте вони є недостатніми. Про це свідчить такий показник як прямі іноземні інвестиції на душу населення: в Україні цей показник у 2010 році становить 141,6 дол. США, тоді як аналогічний показник за цей же рік у Польщі – 237,15 дол. США, Франції – 519,01 дол. США (прим. власні розрахунки автора). Рівень інвестування в українську економіку, за даними Світового банку, у 2010 році склав 5% від ВВП. Забезпечення збільшення обсягів іноземного інвестування в Україну ускладнюються також наслідками світової фінансової кризи. По-друге, вплив порушення макроекономічної рівноваги в країні впливає на залучення інвестицій з певним лагом. По-третє, на залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України впливають не лише економічні чинники, але й чинники інституційного характеру. За даними ЄБРР, Україна опустилась у рейтингу «Легкості ведення бізнесу 2011» з 149 позиції до 152-ої. Так, показник захисту інвесторів та гарантування їх прав в Україні оцінено на 5 балів з 10, а загальна ставка податку дорівнює 57%. Нажаль, несприятливе інституційне середовище відлякує іноземних інвесторів.
Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій показав, що сьогодні існує низка невирішених питань, пов’язаних з залученням прямих іноземних інвестицій, а також очевидною є потреба у розробці та втіленні довгострокової державної інвестиційної політики.

Список використаних джерел

1. Campos N. F. Foreign direct investment and structural reforms : evidence from Eastern Europe and Latin America / Nauro F. Campos and Yuko Kinoshita. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 38 p. : ill. - (Сер.: IMF working paper ; )
2. Будюк Ю. Г. Стратегія реалізаціїї державної політики по залученню іноземних інвестицій в економіку України : монографія / Юрій Будюк ; Українська академія наук, Відділення економіки і управління. - Київ : Фенікс, 2009. - 111 с. : іл.
3. Гриньов А. В. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність України : вектор розвитку : монографія / А.В. Гриньов, О.М. Шершенюк, С.В. Овчаренко. - Харків : ХНАДУ, 2008. - 206 с. : рис., табл.
4. Інвестування національної економіки : монографія / [В.Г. Федоренко ... [та ін.] ; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка] ; Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. - 295 с. : іл., табл.
5. Лук'янов І.В. Іноземні інвестиції в економіку України у перехідний період : монографія / Ігор Лук'янов ; Українська академія наук, Відділення економіки і управління. - Київ : Фенікс, 2011. - 114 с.
6. Макогон Ю. Посткризові тенденції розвитку економіки України / Ю. Макогон // Схід. — 2011. — № 1 (108). — С. 13-17. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
7. Негрич О. Вплив світової економічної кризи на плани компаній щодо прямого іноземного інвестування / О. Негрич // Схід. — 2010. — № 6 (106). — С. 48-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
8. Покришка Д.С. Інвестиційні чинники економічної динаміки України: виклики посткризового відновлення економіки/ Д.С. Покришка // Економіка пром-сті. — 2010. — № 2. — С. 136 - 147. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
9. Сльозко О. Трансфер фінансово-економічної кризи. Роль МФО / О. Сльозко // Дослідження міжнародної економіки: Зб. наук. пр. — К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. — № 1 (66). — С. 54-71. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.
10. Шаповалова О. Сучасні тенденції розвитку інвестиційної політики України: іноземні надходження / О. Шаповалова // Схід. — 2011. — № 1 (108). — С. 195-198. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
11. Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну 2011 рік // «Ернст енд Янг». – 2011.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^