Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Кобрин С. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
13-05-2011, 17:11

Кобрин С. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Кобрин С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів

Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи мають суперечливі та неоднозначні наслідки для національних економік, і перед Україною стоїть актуальне питання зміцнення державності та фінансової безпеки країни, що є запорукою сталого економічного розвитку. Одним з найважливіших сегментів національної економіки ринкового господарювання, який перетворює заощадження на інвестиції та перерозподіляє фінансові потоки між суб’єктами господарювання, є ринок цінних паперів. Він дає змогу державі та юридичним особам розширити коло інвестування, не обмежуючись самофінансуванням та банківськими кредитами. Останніми роками світовий ринок капіталу демонстрував процес втрати частки банківського кредитування на користь ринку цінних паперів. Водночас зростання обсягу ринку цінних паперів відбулося, у першу чергу, за рахунок спекулятивних операцій, що спричинило перегрів світового фінансового ринку і вплинуло на розвиток інших сегментів економіки, як в Україні, так і за її межами. З огляду на це становлення стабільного, ліквідного, ефективного та прозорого ринку цінних паперів є одним із пріоритетних завдань, що відповідає національним інтересам України.
На сучасному етапі розвитку України є актуальним питання розбудови конкурентоспроможного ринку цінних паперів як сегмента ринку капіталу, який на рівні з банківським сектором економіки буде забезпечувати достатньою кількістю інвестиційних ресурсів суб’єкти господарювання.
На сьогодні ринок цінних паперів вже сформувався як один з потужніших сегментів української економіки.
Кризові явища на світових фондових ринках уже призвели до негативних тенденцій на вітчизняному ринку цінних паперів, насамперед, це відплив іноземних інвестицій, які у свою чергу, спричинили падіння котирувань. Закриття міжнародних ринків запозичень перед українськими компаніями, у тому числі й перед банківськими установами, безумовно впливає на подальший розвиток як окремого ринку цінних паперів, так і на ринок капіталу в цілому.
Отже виникає необхідність дослідження існуючих обсягів та структури випуску цінних паперів в Україні, що надасть можливість виявити основні тенденції розвитку вітчизняного ринку цінних паперів.
Створення ефективного ринку капіталу є найважливішим завданням реформування економіки країни. Будь-які масштабні економічні перетворення залишаються незавершеними без створення конкурентоспроможного фінансового сектора взагалі та ринку капіталів зокрема, здатного мобілізувати, перерозподіляти та надавати реформованій економіці інвестиційні ресурси. Тому розвиток ринку цінних паперів к невід’ємної складової ринку капіталу та важливого сегмента національної економіки набуває першочергового значення.
Сучасний стан та структура вітчизняного ринку цінних паперів є наслідком процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні під впливом внутрішніх факторів та криз на світових фінансових ринках останніми роками.
Висновок
Отож, підводячи підсумки аналізу тенденцій розвитку цінних паперів можна зробити висновок, що не зважаючи на стрімке зростання, вітчизняний фондовий ринок перебуває на етапі становлення.

Список використаних джерел :
1. Барановский О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи // Банківська справа – 2009 - № 6 – с. 42-45.
2. Кубах Т.Г. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів України // Держава та регіони – 2009 - № 6 – с. 111-114.
3. Кузнецов М.В. Ринок цінних паперів, як фактор відтворного процесу // Гроші й кредит – 2008 - №1 – с. 15-19.
4. Мигашко В. Ринок цінних паперів в Україні // Вісник Національного банку України - № 3 – 2008 – с. 16-18
5. Школьник І.О.Фінансовий ринок України:сучасний стан і стратегія розвитку: монографія/ І.О.Школьник.-Суми:Мрія: УАБС НБУ,2008.-348с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^