Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Вусик У. Вплив ОВДП на державні Фінанси України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2384
  • Автор: ulyana22
  • Дата: 12-11-2011, 23:39
 (голосов: 0)
12-11-2011, 23:39

Вусик У. Вплив ОВДП на державні Фінанси України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Вусик У., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Вплив ОВДП на державні Фінанси України

Постановка проблеми. Ринок держоблігацій як основна частина ринку державних запозичень впливає на важливі макроекономічні показники. Можна сказати, що цей ринок визначає стан бюджету, ставки за кредитами, дохідність інших фінансових інструментів. Залучені кошти посилюють економічний кругообіг, при цьому збалансовується рівень державних доходів і витрат, виплачується заборгованість, фінансуються різноманітні бюджетні програми, підтримується ліквідність фінансових інститутів. Сьогодні державні облігації використовується не тільки для залученням додаткових фінансових ресурсів для потреб бюджету, а й використовуються як інструменту грошово-кредитної політики з метою регулювання грошового обігу в країні.
Аналіз та напрями дослідження. Проблемам впливу державних цінних паперів на економічну систему присвячені праці багатьох учених-економістів як зарубіжних, так і вітчизняних: М. Бейлі, Т. Вахненко, І. Лютий, В. Корнєєв, Г. Кучер, П. Лузік, С. Нікітін, О. Гаврилюк, О. Мозговий та ін..
Слід зауважити, що дана проблема стає все більш важливою, виникають нові аспекти використання державних цінних паперів у фінансовій системі держави, фінансовій політиці уряду на тлі фінансової кризи.
Державні цінні папери займають одне з найважливіших місць серед інструментів ринку цінних паперів. Державні облігації- це майнові відносини (найчастіше - відносини позики) між їх власниками та емітентами,які дають право на отримання доходу за користування коштами. Державні цінні папери можуть випускатися в силу різного роду причин центральним урядом, органами влади, які користуються державною підтримкою.
Найпоширенішим методом реалізації державного кредиту є внутрішня державна позика, яка оформляється в облігаціях внутрішніх державних та місцевих позик. Законодавство України визначає облігацію як цінний папір, який засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у визначений строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються серед фізичних і юридичних осіб на добровільних засадах. Зазвичай, облігації випускаються Міністерством Фінансів від імені держави. За період існування ОВДП вони стали універсальним інструментом для вирішення поточних фінансових проблем уряду. Через борговий ринок Міністерство Фінансів одержало можливість залучати критично необхідні йому десятки та сотні мільйонів гривень на незначні терміни.
Разом з тим, перенесення боргових виплат за облігаціями на рік вперед значно знизило довіру до українського ринку облігацій та Уряду, як гаранту повернення коштів.
Цілями випуску державних цінних паперів є:
• фінансування поточного бюджетного дефіциту;
• погашення раніше випущених розміщених позик;
• забезпечення касового виконання державного бюджету;
• забезпечення рівномірного надходження податкових платежів протягом усього фінансового року;
• фінансування цільових програм, здійснюваних місцевими органами влади;
• фінансова підтримка установ та організацій, що мають загальнонаціональне економічне і соціальне значення.
Загальний обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу станом на вересень.2011, становив 150 404 000 000 грн. Це на 17,6% більше, ніж станом на 01.09.2010 року. Погашення і виплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, і за перше півріччя 2011 року становить 31565000000 грн, у тому числі по основному боргу - 21839000000 грн, виплата доходу склала 9726000000 грн.
За офіційною інформацією, обсяг залучених Мінфіном України коштів в результаті розміщення облігацій внутрішніх державних позик з початку року склав 36159000000 грн, середньозважена дохідність за цими ОВДП склала 9,16% річних, а в 2010 році - 10,39%. У серпні 2011 року було залучено 97140000 грн. при середньозваженій дохідності 8,12% річних. Теперішній владі вдалося суттєво знизити вартість обслуговування держборгу в сегменті облігацій внутрішньої держпозики.
Кошти, залучені протягом січня-серпня 2011 року від реалізації ОВДП, були розподілені таким чином:
- 18805000000 грн, акумульованих за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП, надійшло до Державного бюджету України.Середньозважена дохідність за цими цінних паперів склала 8,85% річних;
- з метою збільшення статутного капіталу банків у результаті розміщення ОВДП було залучено 8854000000 грн з середньозваженою дохідністю 9,5 % річних;
- випущені ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз Україна" на загальну суму 8,5 млрд грн із середньозваженою дохідністю 9,5 % річних.
Як і раніше більша частина залучених ресурсів використовується для фінансування поточного дефіциту бюджету, що стримує суверенний кредитний рейтинг України. Проте необхідно звернути увагу, що 8854000000 грн, спрямовані на збільшення капіталу держбанків, можна ідентифікувати як капітальні витрати, які з часом можуть дати позитивний ефект для уряду. Державна влада розглядає різні сценарії приватизації раніше рекапіталізованих банків, у тому числі через розміщення частини акцій цих банків на фондових біржах.
Можна констатувати факт відтоку нерезидентів з ринку ОВДП. Так обсяг ОВДП у власності нерезидентів протягом січня-серпні 2011 року зменшився на 4488000000 грн і станом на 01.09.2011 року становив 6882000000 грн або 4,58% від загальної суми ОВДП, які знаходяться в обігу. Рівень участі нерезидентів на ринку ОВДП агентство оцінює як не критичний.
У першому півріччі 2011 року уряд України розмістив облігацій зовнішнього державного боргу на суму 2,8 млрд дол США. Зокрема, в лютому 2011 року була здійснена емісія ОВДП на суму 1,5 млрд дол США за ставкою 7,95% річних. Крім того, протягом поточного періоду Міністерство фінансів України виплатило купонний дохід по облігаціях зовнішньої державної боргу 2011 року в сумі 59625000 доларів США. Активність уряду України на ринку зовнішніх позик можна охарактеризувати як помірну. Обсяги зовнішніх позик через ринок облігацій у порівнянні з ринком ОВДП залишаються незначними, що знижує ймовірність дефолту по них до мінімуму.
Проте уряду України економічно не доцільно здійснювати зовнішні запозичення за ставкою 7-11%, особливо в разі відновлення співпраці з МВФ та Світовим Банком. Це чи не єдиний варіант поповнення державної скарбниці за рахунок зовнішніх запозичень.
Окрім фінансування державних потреб, також важливою метою випуску державних облігацій є збільшення припливу іноземної валюти в країну. Це сприяє ревальвації національної грошової одиниці, оскільки мобілізовану таким чином валюту можна використовувати в експортно-імпортних розрахунках. І зовсім не обов’язково, щоб держава випускала облігації зовнішньої позики чи облігації деноміновані в іншій валюті. У розвинених країнах світу це впливає на надходження валюти шляхом встановлення вищого відсотка на свої облігації порівняно з аналогічними цінними паперами інших країн. Для придбання таких облігацій іноземні інвестори купують національну валюту країни, у якій випускаються привабливі облігації, тим самим підвищують попит на неї, а відповідно і її курс до інших валют. Однак, у разі придбання облігацій нерезидентами внутрішня заборгованість Державного бюджету трансформується в зовнішню, а також тісно пов'язують між собою параметри функціонування ринків валюти та державних цінних паперів.
Так наявність різних умов для залучення коштів до бюджету сприяє розвитку ринку державних позик. Крім того для формування ефективного ринку ОВДП необхідно:
- Здійснювати постійну перевірку динаміки ринку цінних паперів та інших елементів фінансового ринку;
- Узгоджувати політику у сфері формування прибутковості державних цінних паперів із загальними тенденціями які формуються на фінансовому ринку України;
- Максимально гармонізувати економічні інтереси інвесторів та держави наринку державних цінних паперів;
- Своєчасно вживати заходів з узгодження динаміки ринку державних облігаційта фінансового ринку в цілому.
Висновок. Проблема розвитку сучасного фінансового ринку України полягає в недостатньому врахуванні довготермінових тенденцій на ринку ОВДП. Орієнтація лише на короткотерміновий результат, який передбачає лише фінансування бюджетного дефіциту, не надає уряду в повному обсязі використовувати можливості ОВДП як інструменту фінансового регулювання. Тому необхідно підвищити ефективність діяльності Міністерства фінансів Українита Нацбанку на ринку ОВДП з огляду на загальні фінансові результати та з урахуванням досягнення стратегічних цілей. Розміщуючи ОВДП, органи державного управління повинні задумуватись не тільки над питанням фінансування бюджетного дефіциту, а й розглядати стратегічні можливі зміни та тенденції, які відбуваються на фінансовому ринку, запобігати негативним змінам, приймати заходи щодо врегулювання проблем і диспропорцій.
Примітки:
1. Шаповалов О.В. Депозитні сертифікати та державні облігації // Фінанси України. – 2005. - №1. – С. 82-83.
2. Савенко О. “Ринок внутрішніх державних облігацій” //Ринок цінних паперів України. – 2010. - №2.– С. 11-17.
3. Вахненко Т. Політика державних запозичень та управління корпоративними боргами в умовах фінансової кризи // Економіст. – 2009. - № 3. – с.48-51.
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України// http://ukrstat.gov.ua/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^