Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Цимбала З.В. Оподаткування фінансових послуг податком на додану вартість
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
13-11-2011, 17:02

Цимбала З.В. Оподаткування фінансових послуг податком на додану вартість

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Цимбала З.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Оподаткування фінансових послуг податком на додану вартість[center]
[/center]

Важливу роль на стадії формування ринкових відносин відіграє податкова політика, результатами проведення якого є підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.
Оподаткування як інструмент державної політики використовується для досягнення трьох основних цілей:
1. Оподаткування є найбільш універсальним та ефективним методом фінансового забезпечення діяльності державного сектору. Таким чином, одною із основних функцій податкової системи є наповнення бюджету.
2. Оподаткування може використовуватись в якості інструменту для досягнення певних економічних цілей держави. У таких випадках, політичні рішення можуть втілюватись за допомогою податкових важелів. Нехай податкові пільги для певних секторів економіки можуть бути намаганням стимулювати зростання відповідних галузей чи підприємств.
3. Податкові механізми можуть також слугувати для досягнення державних
соціальних цілей, оскільки за допомогою податків можна потужно стимулювати певні види соціальної поведінки громадян. Наприклад, посилене оподаткування споживачів тютюнової чи алкогольної продукції може через систему акцизних зборів може відвертати населення від цих потенційно шкідливих продуктів. В той же час, різноманітні податкові пільги та звільнення від податків для певних видів діяльності можуть заохочувати громадян вдаватись до таких видів діяльності більш активно .
При розробці податкового законодавства в сфері фінансових послуг потребує збереження принципу економічної нейтральності. Сутність полягає в тому що, на відміну від інших секторів економіки, основні види фінансових послуг історично розвивались відокремлено один від одного під наглядом різних регулюючих органів .
Однак цей розділ між видами фінансових послуг стрімко зникає протягом останніх років, оскільки :
- фінансові інструменти перетворюються на майже цілковиті взаємозамінники. Наприклад, поліси зі страхування життя сьогодні безпосередньо конкурують із довготерміновими банківськими депозитами та, з пенсійними планами. Крім того,
- у більшості країн постійно слабшають обмеження на одночасне надання різних видів фінансових послуг. Таким чином, одні і ті ж установи можуть пропонувати ринкові прямо конкуруючі види фінансових послуг. Отже,
- різниця між кредитними ризиками та ризиками інших фінансових установ також зменшується, оскільки страхові компанії сьогодні можуть спеціалізуватися на досить вузько визначених ризиках (прикладами можуть бути страхування ризиків коливання валютних курсів або невдалого сільськогосподарського врожаю).
Інша специфіка оподаткування фінансового сектору пов’язана з його технічними особливостями, які не дозволяють застосовувати для фінансових посередників підходи прямого оподаткування корпоративного прибутку [3].
Виходячи з вище сказанного оподаткування фінансових послуг, розглянемо досить важливий елемент податкової системи це податок на додану вартість. ПДВ вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування в Україні.
Непрямі податки - податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг. Вони ефективніші в фіскальному аспекті, оскільки оподатковують споживання, яке в свою чергу є більш стабільною і негнучкою величиною, ніж прибутки. Від них тяжко ухилитись і досить легко контролювати їх сплату. Найбільш суттєвим з непрямих податків в Україні є ПДВ [2, с.15].
ПДВ - це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, утворюваної на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до ціни продажу на товари (роботи, послуги), котру сплачує кінцевий споживач. Перерахування пода¬тку до бюджету здійснює продавець, але не в загальній сумі податкових зобов'язань, а в сумі податкових зобов'язань, змен¬шених на суму податку, що сплачений або підлягає сплаті поста-чальникам.
Теоретичному та практичному застосуванню ПДВ присвячують дискусії вітчизняні науковці І.Лютий, А.Дрига, М.Петренко, розглядаючи «ефективність використання податку на додану вартість», ведуть мову про переваги та недоліки цього податку, зазначаючи, що «фактично, регулюючий вплив будь якого податку є свого роду компромісом між перевагами та недоліками» [4, с. 12].
У загальній системі податків та обов’язкових платежів податок на додану вартість посідає особливе місце. Цей податок, що охоплює найбільшу кількість суб’єктів господарювання, є одним з основних джерел наповнення Державного бюджету України. Податок на додану вартість має високу ефективність з фіскальної точки зору. Широка база оподаткування, яка включає не тільки товари, але й роботу і послуги, сприяє вагомому зростанню доходів держави від цього податку. Вилучення податку на всіх етапах руху товарів сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб’єктами підприємницької діяльності.
Отже, підвищення ефективності опосередкованого оподаткування доданої вартості є одним з найважливіших завдань фіскальної політики сьогодення і потребує не лише реформування окремих елементів й складових механізму справляння податку, а й створення адекватних економічних передумов його ефективного функціонування, насамперед легалізації бізнесового середовища з відповідним запровадженням прозорих схем розрахунків за товари (роботи, послуги), формування ринкової ідеології підприємництва.

Список використаних джерел :
1.Соколовська А. Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання // Фінанси України. - 2008. -№1. - С.65-76.
2.Чередниченко О. Непряме оподаткування в Україні // Фінанси України. -2005.-№6-С.36-39.
3.Координаційна рада з питань політики фінансового сектору. Режим доступу: http://www.fisco-id.com/?module=an&action=view&a
4.Соломенко С.М. Ефективність функціонування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні. 2007. - №10. – С. 19-25.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^